Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


 

Стратегія стійкого розвитку регіонів України: бібліографічний покажчик (2012-2014) / укл. Г. Я. Деркач. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 31 с.

Даний бібліографічний покажчик представляє літературу з фондів ОНЕУ, яка висвітлює особливості розвитку економіки регіонів, окреслює проблеми на шляху інтеграції регіонів у єдиний економічний і гуманітарний простір держави, пропонує механізми їх розв’язання. Покажчик розрахований на студентів економічних напрямів підготовки, аспірантів та викладачів, а також на тих, кого цікавлять проблеми і перспективи розвитку регіональної економіки.





Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 




Google Analytics