Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 

 

Наукова періодика України у SciVerse ScopusАктуальні проблеми економіки (Actual Problems of Economics)

Print ISSN: 1993-6788.

Фаховий економічний журнал Національної академії управління. Заснований у 2000 р., виходить щомісячно.

Журнал спрямований на наукові дослідження у галузях державного регулювання, реформування і розвитку економіки тощо.


 

Кибернетика и системный анализ (Kibernetika i Sistemnyj Analiz)

Print ISSN: 0023-1274.

Міжнародний науково-теоретичний журнал Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Заснований у січні 1965 р., виходить 6 разів на рік.

Журнал публікує оригінальні оглядові статті, матеріали проблемного та дискусійного характерів, звіти коференцій та нарад з питань кібернетики і системного аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії; інформує читачів про найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики.


 

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації (Investment Management and Financial Innovations)

Print ISSN: 1810-4967.

Online ISSN: 1812-9358.

Міжнародний науково-практичний журнал видавничої компанії "Ділові перспективи". Заснований у 2004 р., виходить щоквартально.

Статті стосуються управління інвестиційною діяльністю на глобальному та локальному рівнях, дослідження грошових систем, фінансових ринків та фінансових інновацій.

 


 

Экономика & Социология (Economics & Sociology)

Print ISSN: 2071-789X.

Online ISSN: 2306-3459.

Міжнародний науковий журнал громадської організації" Центр соціологічних досліджень ". Заснований у 2008 р., виходить двічі на рік.

Видання публікує результати новітніх досліджень у галузях економіки, соціології та суміжних наукових дисциплін. Проблематика статей стосується питань соціально-економічного аналізу суспільства та економіки, установ і організацій, соціальних груп, мереж і відносин.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics