Internet Resources

 

 ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ

⇒  Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

⇒  Донецький національний університет

⇒  Донецький національний технічний університет

⇒  Житомирський державний технологічний університет

⇒  Запорізький національний університет

⇒  Запорізький національний технічний університет

⇒  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

⇒  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

⇒  Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана

⇒  Київський університет права НАН України

⇒  Київський національний торговельно-економічний університет

⇒  Львівський національний університет імені Івана Франка

⇒  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

⇒  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

⇒  Національний фармацевтичний університет

⇒  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

⇒  Національний університет “Києво-Могилянська академія”

⇒  Національний університет “Острозька академія”

⇒  Національний авіаційний університет

⇒  Національний університет харчових технологій

⇒  Національний університет “Львівська політехніка”

⇒  Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

⇒  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

⇒  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

⇒  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

⇒  Східноукраїнський національний університет імені В.Даля

⇒  Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

⇒  Тернопільський національний економічний університет

⇒  Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

⇒  Український Католицький Університет

⇒  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

⇒  Харківський національний університет радіоелектроніки

⇒  Харківський національний автомобільно-дорожній університет

⇒  Харківський державний університет харчування та торгівлі

⇒  Хмельницький національний університет

 

http://pravoznavec.com.ua/ – електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”

http://kommersant.org.ua/ – делова онлайн бібліотека “Коммерсант”

http://biglib.com.ua/ – народна бібліотека

http://lib.com.ua/ – електронна бібліотека

http://www.biblioteka.org.ua/ – електронна бібліотека

http://www.ukrlib.com.ua/ – бібліотека української літератури

http://bookz.ru/ – електроннаа бібліотека

http://lib.aldebaran.ru/ – бібліотека Альдебаран

http://www.lib.ru/ – бібліотека Максима Мошкова

http://www.litportal.ru/ – літературний мережевий ресурс

http://ilibrary.ru/ – інтернет-бібліотека Олексія Комарова

http://www.elobook.com/ – економічна бібліотека онлайн

http://www.refua.narod.ru/ – бібліотека юриста

http://fanlib.ru/ – безкоштовна електронна бібліотека

http://e-lib.info/ – електронна бібліотека

http://bibliotekar.ru/ – електронна ббліотека нехудожньої літератури

http://www.classic-book.ru/ – безкоштовна електронна бібліотека классичної літератури

http://www.finbook.biz/ – електронна бібліотека по бізнесу, фінансам, економіці і суміжним темам

http://vitbin.net/ – електронна бібліотека

http://www.kodges.ru/ – безкоштовна електронна бібліотека

http://www.lit-klass.ru/ – бібліотека класики

http://fictionbook.ru/ – бібліотека FictionBook.lib

http://www.philosophy.ru/ – філософськая бібліотека

http://vuzlib.net/ – економіко-правової бібліотека

http://www.aup.ru/ адміністративно-управлінський портал

http://exsolver.narod.ru/Books/бібліотека EXSOLVER

 

Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки

Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Франко (Симферополь)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека (Ужгород)

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Я. Франка

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького

Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки (Київ)

Рівненська державна обласна бібліотека

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка

Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

Бібліотека Верховної Ради України (Київ)

Бібліотека Запорізького національного технічного університету

Бібліотека Запорізької державної інженерної академії

Бібліотека Європейського університету (Київ)

Бібліотека Київського національного економічного університету

Бібліотека Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету

Бібліотека Київського університету права

Бібліотека Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

Бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Бібліотека Національного фармацевтичного університету (Харків)

Бібліотека Національної академії державного управління при Президентові України (Київ)

Бібліотека Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека

Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ)

Наукова бібліотека ім. О.Гончара Дніпропетровського національного університету

Наукова бібліотека Донецького національного університету

Наукова бібліотека Запорізького державного університету

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека Інституту біології південних морів НАН України (Севастополь)

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Наукова бібліотека Національного університету “Острозька академія”

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Наукова бібліотека Тернопільського державного економічного університету

Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

Наукова бібліотека Української академії банківської справи (Суми)

Наукова бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України (Харків)

Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету

Науково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії НАН України (Київ)

Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу

Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (Київ)

Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ)

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічний університет”

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний університет”

Науково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Научная библиотека Крымского филиала Института археологии НАН Украины (Симферополь)

Научно-техническая библиотека Морского гидрофизического института НАН Украины (Севастополь)

Херсонська обласна наукова медична бібліотека

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Європейський центр парламентських досліджень та документації (ECPRD)

Центр Європейської Документації (ЦЄД) діє в Україні з 1992 року як ланка інформаційної мережі Європейського Союзу, мета якої – поширення інформації про ЄС та його політику.

Бібліотека Національної академії державного управління При Президентові України

 

“Програма сприяння парламентові України”, за фінансової підтримки агентства міжнародного розвитку США. Програма сприяння парламентові України (ПСП) є однією з основних програм, через яку Агентство з міжнародного розвитку США (АМР) надає технічну допомогу Верховній Раді України. Мета проекту – задоволення поточних потреб депутатів в інформації та технічній допомозі.

 

Центр інформації та документації Ради Європи в Україні належить до мережі інформаційних центрів, які функціонують у столицях центрально- та східноєвропейських країн-членів Ради Європи. Центр допомагає становленню та зміцненню системи демократії в Україні і сприяє інтеграції України з країнами Європи через співробітництво з цією організацією.

 

Інформаційний центр Британської Ради в Україні представляє Британію у сферах культури, освіти та професійної підготовки і є складовою загальної діяльності Британії у галузі дипломатії та надання допомоги. Британська Ради в Україні працює в рамках британо-української Культурної угоди і має на меті сприяти розвиткові відкритого суспільства та ринкової економіки в Україні.

 

Інформаційна Служба Сполучених Штатів Америки (Дім Америки) надає можливість знайти інформацію про головні напрями американського демократичного досвіду.

 

Центр інформації та документації НАТО

 

Програма “Молодіжна Альтернатива”

en_GBEnglish (UK)
ukУкраїнська ru_RUРусский en_GBEnglish (UK)