Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 

 

 

Горизонтальный свиток: Бібліотечні фонди

        

         Оперативне  інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Фонд бібліотеки універсальний.

        

         На 1.01.2014 р. загальний фонд бібліотеки складається з книг, брошур, періодичних видань, неопублікованих документів,  різноманітних колекцій, а також AV, CD, DVD і сягає 413 627 одиниць зберігання.

 

 

         Документи розподіляються таким чином: 93% становлять книги і брошури, 5% - періодичні видання, 0,1 %  - електронні видання,по 1% - неопубліковані та рідкісні документи.

        

         Найважливішою складовою формування фонду є його комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів, викладачів, фахівців педагогічного профілю. Повноцінне комплектування фонду є запорукою ефективного проведення наукової роботи та навчального процесу із урахуванням досягнень як вітчизняного, так і світового розвитку науки.

        

         Основними характеристиками фонду бібліотеки  є його обсяг, науково обґрунтоване, планомірне, систематичне поповнення документальної бази на різних носіях інформації у відповідності до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів.

Динаміка бібліотечного фонду за 3 роки:

 

2011

2012

2013

Всього   (прим.)

435 522

408 347

413 627

в т.ч.:

 

 

 

Книги

390 586

387 094

389 701

Періодичні видання  

-      журнали

-      газети

 

40 617

   204

 

18 793

227

 

21 287

248

Електронні видання

440

344

426

Неопубліковані документи

3 675

1 910

1965

Рідкісних та цінних документів

 

 

2768

 

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics