Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


 


Історія бібліотеки Одеського національного економічного університету тісно переплетена з історією університету. Вона пройшла складний період становлення та розвитку.
Бібліотека заснована в 1921 р. як бібліотека Одеського інституту народного господарства. Через рік її книжковий фонд нараховував 2 032 примірника.
У зв`язку з реорганізацією навчального закладу назва змінювалася:
1931 р. - бібліотека Кредитно-економічного інституту;
1966 р. - бібліотека інституту народного господарства;
з 1993 р. - сучасна назва.
Напередодні Великої Вітчизняної війни в бібліотеці вже налічувалось понад 100 тис. видань. Читачів обслуговували на абонементі та в читальному залі на 120 місць.
Під час фашистської окупації бібліотека зазнала значних втрат і з 1944 р., після відновлення навчання в інституті, створювалася заново.
В інвентарній книзі № 1 під першим інвентарним номером у травні 1944 р. записана книга Тараса Шевченко «Поезії».
Книги для бібліотеки надходили з усіх регіонів країни як пожертви.
З 1952 року по 1978 рік бібліотекою ОІНГ завідувала очолювала Марія Олександрівна Терент’єва.
У 1961 році книжковий фонд вже досяг 247 352 томів. Серед цінних надбань тих часів є повний комплект (в 2-х прим.) енциклопедичного словника Ф. А. Брокгауза та І. А. Ефрона. У фонді 1 105 видань початку 19 ст. В структурі бібліотеки було чотири відділи: абонемент, читальний зал, бібліографічний відділ та відділ комплектування і обробки літератури.
З 1971-го до 1981 року навчальна площа інституту поповнилась корпусами № 3та № 4, в яких були відкрито філії бібліотеки.
Протягом 11 років (1980 – 1990 рр.) працювала на посаді завідуючої бібліотекою Зайцева Раїса Опанасівна. В цей період особлива увага приділялась комплектуванню фонду бібліотеки науковою і навчальної літературою для забезпечення студентів, викладачів з дисциплін, які читалися в інституті.
90-і роки можна назвати періодом кризи видавничої справи, безгрошів’я, але бібліотека зуміла зберегти якість фонду на належному рівні. В ці роки комплектувалися фонди в невеликій кількості примірників, але з широкого спектру знань, 3-5 тис. назв в рік.
З 1995 року директором бібліотеки було призначено Іваницьку Тамару Петрівну. Бібліотечне та інформаційне обслуговування забезпечували 47 бібліотечних працівників.
З 2002 р. штат бібліотеки - 40 працівників. З цього ж року в бібліотеці розпочався процес автоматизації бібліотечних процесів. Були придбані ПК та інформаційне забезпечення «Лібер-Медіа». В 2007 році був створений відділ Автоматизації бібліотечних процесів. На сьогодні в бібліотеці формуються 17 баз даних, доступних читачеві.
Нині фонд бібліотеки налічує понад 430 тис. одиниць.
Крім книг, журналів, брошур, газет, бібліотека одержує автореферати дисертацій, дисертації, наукові записки. Значну кількість видань отримано безкоштовно від різних організацій .
На початку ХХІ ст. відбувається бурхливий розвиток інформаційних технологій та стрімке їх проникнення в усі сфери суспільного життя, зокрема у сферу освіти, створюючи передумови переходу країн на більш високий рівень розвитку. Бібліотека проводить велику інформаційну та культурно-просвітницьку діяльність. На замовлення кафедр друкуються рекомендаційні списки навчальної літератури.
Колектив бібліотеки - це однодумці та ентузіасти, які на належному рівні формують фонди, організовують довідковий апарат, обслуговують та інформують всі категорії користувачів бібліотеки.
Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics