Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: навч. посіб. / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 320 с.

Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей та освіти. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics