Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Дідора В. Г. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / В. Г. Дідора, О. Ф. Смаглій, Е. Р. Ермантраут, [та ін..]. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 264 с.

У навчальному посібнику вперше наведені особливості досліджень основних сільськогосподарських культур: зернових та зернобобових, буряків цукрових, картоплі, льону-довгунця, сумісних посівів та подана енергетична оцінка технології вирощування сільськогосподарських культур.

В додатках наведений допоміжний матеріал стосовно розрахунків ведення польових досліджень.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics