Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Кропельницька С. О. Соціальне страхування: навч. посіб. / С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 336 с.

Містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби методи його регулювання. Подано детальну характеристику діяльності Фондів соціального страхування України, її нормативно-правове регулювання з урахуванням останніх законодавчих змін.

У посібнику також  наведені навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics