Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забовязань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування станом на 22.12.2014 р.: практик. посіб. / упорядник К. В. Безверхий. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 150 с.

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від форми власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб.

Інструкція  із застосування Плану рахунків спрямовано на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках.

 

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics