Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Лойко Д. П. Управління якістю: навч. посіб. – 2-ге вид. / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 336 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якістю – поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. У навчальному посібнику дано аналіз статистичним методів управління якістю, витрат на якість. Наведені контрольні тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics