Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Пропонуємо до вашої уваги перелік дипломних робіт.

Ознайомитися з текстом робіт, що були здані на відмінно, ви зможете у читальній залі нашої бібліотеки (ауд. 211, головний копус).


2010
2011
2012
2013
2014
2015
 • 
  • Стаціонар
   • Спец. Банківська справа
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.050105 «Банківська справа»

    за програмою «Управління банківськими інвестиціями»

    Кафедра «Банківської справи»

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    ГОРБЕНКО

    Рустем

    Мстиславович

    Чинники, що впливають на структуру банківської системи України

    Викладач

    Онищенко

     Ю.І.

    відмінно

    2.

    ДЄРМЄНЖИ

     Христина

    Михайлівна

    Інтегрований ризик-менеджмент в системі управління банківською діяльністю банку

     к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    відмінно

    3.

    ІВАНОВ

    Валерій

    Георгійович

    Управління фінансовою стійкістю банківської установи в умовах кризи

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    відмінно

    4.

    КАЗАК

    Ярослав

    Васильович

    Методологія управління кредитним ризиком

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    відмінно

    5.

    ПЕРЕВЕРЗЄВА

    Віолетта

    Олегівна

    Управління маркетингом у сучасному банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    6.

    ПИРОГОВ

     Тимофій

    Сергійович

    Управління фінансовими результатами діяльності банку

    к.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    7.

    РАПАЧ

    Станіслав

    Васильович

    Ціноутворення на депозитні та кредитні продукти банківських установ

    к.е.н. ст. викладач

    Жердецька

    Л.В.

    відмінно

    8.

    СТРИГА

    Галина

    Анатоліївна

    Шляхи забезпечення стабільності банківської сфери України в умовах глобалізації

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    відмінно

    9.

    ФОМЕНКО

    Тетяна

     Григорівна

    Методологія управління кредитним портфелем банку

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    відмінно

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.050105 «Банківська справа»

    за програмою «Банківський менеджмент»

    Кафедра «Банківської справи»

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    АНДРАШ

     Анна

    Олегівна

    Вплив конкуренції на формування структури банківської системи України

    викладач

    Онищенко

    Ю.І.

    добре

    2.

    АРАПОВ

    Олександр

    Миколайович

    Вплив кризи на інтеграційні процеси у банківській системі

    к.е.н. стикладач

    Арутюнян

    Р.Р.

    добре

    3.

    АСКЕРОВА

    Роксана

    Тейярівна

    Оцінка фінансового стану контрагентів банку та управління кредитним ризиком 

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    4.

    АДАМЕНКО

    Яна

    Володимирівна

    Готівково-грошовий обіг та його роль в соціально-економічному розвитку України

    к.е.н. доцент 

     Рябініна

    Л.М.

    добре

    5.

    АЛДОШИНА

     Любов

    Вікторівна

    Управління фінансовою стійкістю банківської установи

    д.е.н. професор

    Алексеєнко Л.М.

    ст. викладач

    Азаров

    М.В.

    відмінно

    6.

    АЛЬОШИНА

     Вероніка

     Володимирівна

    Оптимізація процесів управління фінансовим станом банків

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    викладач

    Фатєєв

    О.К.

    задовільно

    7

    АРАНСОН

    Артур

    Андрійович

    Маркетингова інформаційна система в банку

    к.е.н. доцент

     Завадська

     Д.В.

    відмінно

    8.

    БАБЧЕНКО

     Микола

    Миколайович

    Якість продуктів як засіб повернення довіри до банків на роздрібному ринку України

    к.е.н. доцент

    Завадська

     Д.В.

    відмінно

    9.

    БРИКАНОВ

     Володимир

    Сергійович

    Оцінка та прогнозування впливу факторів кредитного ризику та його наслідки

    д.е.н., професор Примостка Л.О.

    відмінно

    10.

    БОБОК

    Віктор

    Вікторович

    Сучасні методи продажу банківських продуктів для підвищення конкурентоспроможності банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    11.

    БАНДЕЛЮК

     Анна

     Юріївна

    Регіональна структура банківської системи України

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    Викладач

     Бабич

    І.О.

    добре

    12.

    БОЛГАР

     Наталя

     Юріївна

    Сучасні проблеми управління ліквідністю банку

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.  

     ст. викладач   

     Азаров

    М.В.

    відмінно

    13.

    БУРЛАКА

     Катерина

    Анатоліївна

    Проблеми впровадження та продажу банківських продуктів та послуг

    д.е.н. професор

     Алексеєнко

    Л.М.

    добре

    14.

    БЄЛЯЄВ

     Михайло

    Вікторович

    Управління капіталізацією банківської установи з метою максималізації капіталу

    д.е.н. професор

     Алексеєнко

    Л.М.

    добре

    15.

    ВАЛЬКО

    Дарина

    Валеріївна

    Конкурентоспроможність банківських установ в умовах розвитку  глобалізаційних процесів

    к.е.н. викладач

    Чернишова

    О.Б.

    відмінно

    16.

    ВАСИЛЬЄВ

     Олександр

    Анатолійович

    Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України

    к.е.н. професор

    Добров

    В.М.

    добре

    17.

    ГУДЗЬ

    Юлія

    Володимирівна

    Ліквідність банківської системи та її вплив на соціально-економічний стан країни

    к.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    18.

    ГУМЕННА

    Ольга

    Орестівна

    Сучасні проблеми управління ліквідністю банківської системи

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

    Г.М.

    задовільно

    19.

    ГЛІНСЬКА

    Юлія

    В'ячеславівна

    Методологія управління кредитним ризиком банку

     к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    добре

    20.

    ГОЛОВАЩЕНКО

    Ольга

    Юріївна

    Формування  комплексу маркетингу в банку

    к.е.н. доцент

     Завадська

    Д.В.

    відмінно

    21.

    ГОДУЛЯН

    Катерина

    Юріївна

    Сучасні стратегії просування продуктів та послуг банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    22.

    ДУБИЦЬКИЙ

    Ігор

    Анатольович

    Організація обслуговування комерційними банками морських торговельних портів

    к.е.н. доцент 

    Рябініна

    Л.М.

    добре

    23.

    ДЬОМІН

     Євген

    Олегович

    Методичні підходи для оцінки процентного ризику банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    24.

    ЄГОРОВ

    Ігор

    Валерійович

    Управління банківською системою в умовах нестабільності

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    добре

    25.

    ЄФІМОВА

    Оксана

    Іванівна

    Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників банку юридичних осіб

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    добре

    26.

    ЗАВГОРОДНЯ

    Ганна

    Миколаївна

    Формування депозитної політики банку

    к.е.н. доцент 

     Рябініна

    Л.М.

    задовільно

    27.

    ЗЕМЛЯНИЙ

     Юрій

    Володимирович

    Сучачні механізми забезпечення фінансової безпеки банківської діяльності

    д.е.н. професор

    Примостка

     Л.О.

    викладач

    Деркач

    Ю.Б.

    добре

    28.

    ЗЕРНИЦЬКА

    Марина

    Володимирівна

    Облікова політика банка

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    добре

    29.

    ІВАНЧУК

    Світлана

    Михайлівна

    Організаційні аспекти маркетингової діяльності банку

    к.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    30.

    КОВАЛЬОВА

    Катерина

    Олександрівна

    Формування системи маркетингових комунікацій банку

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

     ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    відмінно

    31.

    КІСЕЛЕВИЧ

    Ксенія

    Олександрівна

    Глобалізація як фактор впливаючий на банківську систему України

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

     ст. викладач

     Азаров

    М.В.

    задовільно

    32.

    КЛІМІШЕН

    Андрій

    Миколайович

    Проблеми та інструменти регулювання ліквідності банківської системи України

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    задовільно

    33.

    КОГУТ

    Наталія

    Петрівна

    Глобалізація як фактор зміни структури банківської системи України

    к.е.н. стикладач

    Арутюнян

    Р.Р.

    задовільно

    34.

    КУДРЯВЦЕВА

    Наталя

    Михайлівна

    Корпоративне управління в банках України

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    викладач

    Головіна

    Я.С.

    добре

    35.

    КОВТОНЮК

    Андрій

    Сергійович

    Діяльність банків на фондовому ринку України та перспективи її розвитку

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    задовільно

    36.

    КОЛОМІЙЧУК

    Марія

    Василівна

    Банки на ринку лізингових послуг

    д.е.н. професор

     Примостка

    Л.О.

    викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    відмінно

    37.

    КОЛОСОВСЬКА

    Юлія

    Анатоліївна

    Розвиток проектного фінансування в Україні

    к.е.н. доцент

    Падалко

    Т.М.

    задовільно

    38.

    КРАВЧЕНКО

    Марина

    Володимирівна

    Роль кредиту як джерела фінансування інвестиційних проектів

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М. 

     викладач

    Філоненко

     Д.С.

    добре

    39.

    КИЛІМНИК

    Юлія

    Вікторівна

    Кредит як джерело фінансування інвестиційних проектів та їх роль в умовах економічної кризи

    к.е.н. професор

    Добров

    В.М.

    відмінно

    40.

    КАЙМАНОВ

     Дмитро

    Миколайович

    Повернення довіри населення до кредитних установ в кризових умовах

    к.е.н. ст. викладач

    Арутюнян

     Р.Р.

    задовільно

    41.

    КАЛГІНА

    Христина

    Валеріївна

    Операції по обслуговуванню індивідуальних клієнтів і їх вплив на прибутковість банку

    доцент

      Столярова

    І.І.

    добре

    42.

    КОМАРОВА

      Альона

    Андріївна

    Інновації в діяльності банківських установ України

    к.е.н. доцент

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    43.

    КРИВОБОК

    Олександр

    Миколайович

    Проблеми впровадження банками України системи ризик-менеджменту

    к.е.н. доцент

    Скорик

    М.Л.

    відмінно

    44.

    КУДІНОВА

     Маріка

    Ігорівна

    Проблеми розвитку ринку електронних грошей

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

     викладач

    Рилова

     Н.М.

    добре

    45.

    КОЗАК

    Олена

    Геннадіївна

    Розвиток системи ризик-менеджменту у банках

    к.е.н. професор

    Добров

    В.М.

    добре

    46.

    КОЛОКОЛЬЧИКОВА

    Марія

    Борисівна

    Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    47.

    КОРНАЦЬКА

    Христина

    Вікторівна

    Основні аспекти банківського факторингу

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

     викладач

     Гаркуша

    Ю.О.

    відмінно

    48.

    КОСТЕЛЬНЮК

    Олена

    В'ячеславівна

    Регіональні аспекти розвитку банківської системи України

    к.е.н. викладач

    Чернишова

    О.Б.

    відмінно

    49.

    ЛАСТОВКА

     Крістіна

    Андріївна

    Стратегія управління банком в умовах невизначеності економічної ситуації

    К.е.н., викладач Маслов Ю.К.

    задовільно

    50.

    МИРЛЯН

     Володимир

    Павлович

    Проблеми розвитку споживчого кредитування

    к.е.н. професор

     Кузнєцова

    Л.В.

    задовільно

    51.

    МІЩЕНКО

    Юлія

    Валентинівна

    Методологія управління кредитним портфелем банку

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    викладач

    Родкіна

    О.Ю.

    добре

    52.

    НАУМОВА

     Катерина

    Сергіївна

    Організація маркетингових досліджень в банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    добре

    53.

    НОВАК

    Світлана

    Леонідівна

    Управління ресурсами банку в умовах конкуренції

    доцент

    Столярова

    І.І.

    добре

    54.

    НОВОСЬОЛОВ

    Максим

    Васильович

    Управління депозитною політикою банку

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.   

     ст. викладач   

     Азаров

    М.В.

    добре

    55.

    НЕДОБЕЙКО

     Вікторія

    Петрівна

    Організація комплексного обслуговування фізичних осіб в банках

    к. доцент

     Солодчук

    О.П.

    задовільно

    56.

    НЄМОВА

    Юлія

     В'ячеславівна

    Регулювання банківської діяльності в умовах загострення фінансово-економічної кризи

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Непомящий

     С.М.

    задовільно

    57.

    НЯГАНЬЦЕВА

     Надія

    Вікторівна

    Звітність банку як джерело економічної інформації для оцінки фінансового стану банку

    к доцент

     Солодчук

    О.П.

    добре

    58.

    ПОТАФЕЄВА

     Ірина

    Володимирівна

     Картковий бізнес України в умовах євроінтеграції

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    викладач

     Рилова

    Н.М.

    відмінно

    59.

    ПАХОМОВА

    Дар'я

    Олександрівна

      Система маркетингових комунікацій банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    60.

    ПУСТОВІТ

    Сергій

    Олександрович

    Розвиток трансфертного ціноутворення в банках

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

     ст. викладач

    Азаров

    М.В.

    добре

    61.

    ПУНЕГОВА

     Аліна Володимирівна

    Управління процентним ризиком банку

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    ст. викладач

    Азаров

    М.В.

    добре

    62.

    ПАСІЧНИК

    Денис

    Миколайович

    Вплив трансформаційних властивостей ресурсів на ліквідність банку

    к.е.н. доцент

    Скорик

    М.Л.

    відмінно

    63.

    ПОЛОВИНКІНА

    Катерина

     Андріївна

    Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників банку

     к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    добре

    64.

    ПУШКІН

    Антон

    Сергійович

    Проблеми грошово-кредитної політики України та шляхи їх вирішення

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    задовільно

    65.

    РОМАНЕНКО

    Віктор

    Ігорович

    Протидія відмиванню коштів в банках: український та світовий досвід

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    задовільно

    66.

    РИБКІН

     Андрій

    Юрійович

    Проблеми повернення заощаджень населення кредитними спілками

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    Викладач

     Гаркуша

    Ю.О.

    відмінно

    67.

    СОЛОДКА

    Юлія

    Олександрівна

    Стратегія управління банком в умовах конкуренції

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    задовільно

    68.

    СВІЧКАР

    Лариса

    Олександрівна

    Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

     ст. викладач

     Азаров

    М.В.

    добре

    69.

    СІЛІФАНОВ

    Дмитро

    Володимирович

    Удосконалення боротьби з зовнішніми та внутрішніми загрозами банку в період економічної кризи

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

     викладач

     Деркач

    Ю.Б.

    добре

    70.

    СКРИПНІКОВА

     Катерина

    Сергіївна

    Оцінка якості менеджменту банку

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    викладач

     Фатєєв

    О.К.

    задовільно

    71.

    СЛУШНА

     Олена

    Олексіївна

    Управління депозитами банку та формування депозитної політики

    доцент

     Столярова

    І.І.

    добре

    72.

    СМАЗНОВА

    Катерина

    Сергіївна

    Розвиток регіональної структури банківської системи України

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

     Викладач

     Головіна

    Я.С.

    добре

    73.

    СТАРОСТОВА

    Наталія

    Валентинівна

    Управління фінансовими результатами діяльності банку

    к.е.н. ст. викладач

    Жердецька

    Л.В.

    відмінно

    74.

    СТЯГАЙЛО

     Олексій

    Костянтинович

    Розвиток бухгалтерського обліку в банківському секторі економіки

    к. доцент

     Солодчук

    О.П.

    відмінно

    75.

    СУХОВА

    Марія

    Андріївна

    Формування цінової політики банківської установи

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    відмінно

    76.

    СЕРДЮК

     Аліса

    Олексіївна

    Вплив недоліків споживчого кредитування на стійкість банківської системи України

    к.е.н. викладач

    Маслов

    Ю.К.

    задовільно

    77.

    СМІРНОВ

    Дмитро

    Сергійович

    Проблеми регулювання кредитних ризиків банку

    к.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    78.

    СНІГІРЬОВ

    Володимир

    Вікторович

    Депозитна політика банку в умовах економічно-фінансової кризи

    к.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    79.

    САДОВНІЧА

    Кристина

    Володимирівна

    Аналіз чинників, що впливають на фінансові результати діяльності банків

    к.е.н. доцент

    Скорик

    М.Л.

    відмінно

    80.

    СІМАЧЕНКО

    Денис

    Олегович

    Продуктова стратегія банку в досягненні корпоративних цілей

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    добре

    81.

    СКРИПАР

    Олександр

    Валерійович

    Проблеми ціноутворення в банках

    к.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    82.

    СХАБІЦЬКА

     Катерина

    Володимирівна

    Маркетингово-партнерські взаємовідносини в банку  та їх розвиток в умовах кризи

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

     ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    добре

    83.

    ТОФАН

     Ірина

    Георгіївна

    Проблеми та перспективи управління ліквідністю банку

    ст. викладач

    Непомящий

    С.М.

    добре

    84.

    ТРЕТЯК

    Ольга

    Валеріївна

    Проблеми комплексного обслуговування корпоративних клієнтів

    к, доцент

     Солодчук

    О.П.

    добре

    85.

    ТІТЧЕНКО

    Олексій

    Сергійович

    Операційні ризики банку

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

    викладач

     Андреєва

    Я.С.

    добре

    86.

    ТИЧЕНКО

    Роман

    Анатолійович

    Розробка та впровадження системи управління ризиками в банківських установах

    д.е.н. професор

     Примостка

    Л.О.

     викладач

     Бабіч

     І.О.

    відмінно

    87.

    ТИЩЕНКО

    Федір

    Олександрович

    Сучасні методологічні підходи до оцінки кредитного ризику банку

     д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    викладач

     Родкіна

    О.Ю. 

    відмінно

    88.

    УЗУН

    Дмитро Леонідович

    Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

     ст. викладач

    Азаров

    М.В.

    відмінно

    89.

    УЛЬЯНОВА (ЗІНЬКО)

    Ганна

    Володимирівна

    Методичні підходи до оцінки фінансової стабільності банківської системи

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    відмінно

    90.

    ФІЛОНЕНКО

    Сергій

    Юрійович

    Ціноутворення в банківській справі

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    викладач 

    Рилова

    Н.М.

    добре

    91.

    ЦУБЕНКО

    Юлія

    Олександрівна

    Банківська система України в кризових умовах

    к.е.н. доцент

    Падалко

    Т.М.

    добре

    92.

    ЧЕРНИЧЕНКО (МАСЛОВА)

    Катерина

    Анатоліївна

    Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного кредитування в Україні

    д.е.н. професор

    Примостка

    Л.О.

     ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    відмінно

    93.

    ЧЕЛАК

     Діна

    Василівна

    Політика банку по управлінню залученими ресурсами

    к.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    94.

    ЧЕРНІЛЕВСЬКА

     Юлія

    Олегівна

    Взаємодія банківських установ зі страховими компаніями та шляхи її вдосконалення в сучасних умовах

    к.е.н. стикладач

     Арутюнян

     Р.Р.

    задовільно

    95.

    ШЕВЧЕНКО

     Олексій

    Григорович

    Управління активами та пасивами банку

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    добре

    96.

    ШИМАНСЬКИЙ

    Віталій

    Олегович

    Проблеми та інструменти регулювання ліквідності банківської системи України

    к.е.н. викладач

    Маслов

    Ю.К.

    добре

    97.

    ШАПОШНИК

    Оксана

    Сергіївна

    Структура банківської системи України та перспективи її зміни

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    задовільно

     

   • Спец. Бухгалтерський облік та аудит
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.050106 «Облік і аудит в управлінні підприємствами галузей економіки»
    за программою: «Облік та аудит в управлінні  підприємствами промисловості»

    Кафедра «бухгалтерського обліку та аудиту»

     

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    Арабаджі

    Вікторія

    Ігорівна

    Організація обліку та аудиту виробничих запасів у системі управління промисловими підприємствами  (на прикладі ДП МОУ «Одеський завод будівельних матеріалів»)

    к.е.н.

    доцент 

    Нікуліна

    Т.М.

    добре

    2.

    Арфанос

    Аліса

    Олексіївна

    Підприємства малого бізнесу як обєкт обліку та аудиту: нормативне забезпечення та практика обліку (на прикладі ПП ВКФ «Галіан»)

    к.е.н. ст.викл.

    Бєкрєнєва

    Г.О.

    добре

    3.

    Балабушко

    Сніжана

    Віталіївна

    Облік та аудит доходів підприємства: сучасний стан (на прикладі ПП «Менада»)

    к.е.н. доцент

    Боцян

    Т. В.

    відмінно

    4.

    Бондаренко

    Юлія

    Анатоліївна

    Поточні зобов’язання: організаційно – методологічні аспекти обліку та аудиту (на прикладі ТОВ «Інтербізнестур»)

    консультант:

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    ст.викладач

     Мельнікова

    Н.В.

    добре

    5.

    Вальсамакі

    Наталя

    Вікторівна

    Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання  собівартості продукції у системі управління підприємствами на прикладі ТОВ Іллічівського  судноремонтного заводу

    к.е.н. доцент 

    Москалюк

    Г.О.

    відмінно

    6.

    Велічко

    Юлія

    Сергіївна

    Поточні зобов’язання: організаційно-методологічні аспекти обліку та аудиту

    консультант:

    д.е.н. професор

    Крамаровський

    Л.М.

    ст.викладач

    Кубік

    В.Д.

    відмінно

    7.

    Верлан

    Ірина

    Олександрівна

    Організація та методика обліку та аудиту дебіторської заборгованості на прикладі ТОВ «Телекард – прилад»

    к.е.н., доцент 

    Боцян

    Т.В.

    відмінно

    8.

    Гаврюхіна

    Катеріна

    Анатоліївна

    Методика та організація обліку та аудиту наявності, руху основних засобів (на прикладі КП «Асорті»)

    к.е.н. доцент

    Обнявко

    О.В.

    відмінно

    9.

    Гілко

    Вікторія

    Юріївна

    Облік та аудит витрат поточного періоду: теоретично – методологічні основи та діюча практика

    к.е.н. ст. викл. 

     Осадчук

    Н.В.

    добре

    10.

    Головченко

    Юлія

    Вікторівна

    Проблеми трансформації фінансової звітності українських підприємств згідно МСФЗ на прикладі ТОВ «Цемент»

    к.е.н. доцент 

    Кузіна

    Р.В.

    відмінно

    11.

    Голубнич

    Іванна

    Іванівна

    Облік та аудит витрат операційної діяльності (на прикладі ТОВ «Саратський ЗПТ»)

    к.е.н. доцент 

     Муравська

    В.В.

    відмінно

    12.

    Гоцул

    Альона

    Миколаївна

    Облік та контроль виробничих запасів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Ширяєвський хлібзавод»)

    к.е.н. доцент 

    Сиротенко

    Н.А.

    відмінно

    13.

    Дем’янова

    Надія

    Олександрівна

    Готова продукція як обєкт обліку та аудиту: сучасний стан та перспективи розвитку на прикладі ТОВ «Котовський хлібзавод»

    к.е.н. доцент 

    Москалюк

    Г.О.

    добре

    14.

    Дудник

    Катеріна

    Василівна

    Облік та аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток (на прикладі ДП Куліндоровський комбінат хлібопродуктів)

    к.е.н. доцент 

    Нікуліна

    Т.М.

    задовільно

    15.

    Задніпряна

    Оксана

    Анатоліївна

    Організація та методика обліку та аудиту контролю виробничих запасів у системі управління підприємствам на прикладі ЗАТ «Одесавинпром»

    консультант:

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    ст.викладач

    Макеєва

    О.В.

    відмінно

    16.

    Зазуляк

    Юрій

    Степанович

    Облік та аудит операційних витрат: нормативне забезпечення та практичне застосування в умовах діяльності підприємства

    ТОВ «Південь Укр-Агро 96»

    к.е.н. доцент 

    Лоханова

    Н.О.

    відмінно

    17.

    Зелінський

    Андрій

    Юрійович

    Облік та контроль витрат операційної діяльності: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі ЗАТ «АВС Кемікалс Індастрі»)

    к.е.н. доцент 

    Сиротенко

    Н.А.

    відмінно

    18.

    Кашкатюк

    Тетяна

    Володимировна

    Облік та аудит руху товарів на підприємствах оптової торгівлі  (на прикладі

    ТОВ «МТС Едженсі»)

    консультант:

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    ст. викладач

    Мельнікова

    Н.В.

    добре

    19.

    Коваль

    Юлія

    Миколаївна

    Облік та аудит випуску та руху готової продукції та її реалізації (на прикладі ТОВ «Тульчинм’ясо»)

     

    к.е.н. доцент

    Муравська

     В.В.

     

    відмінно

    20.

    Кожуховська

    Мирослава

    Сергіївна

    Облік та контроль руху товарів у роздрібної торгівлі (на прикладі ТОВ «Наталка Трейд»)

    к.е.н. доцент

    Переверзева

    Л.М.

    добре

    21.

    Козуніті

    Вікторія

    Вячеславовна

    Облік та контроль стану та руху основних засобів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Наталка Трейд»

    к.е.н. доцент 

    Кузіна

    Р.В.

    добре

    22.

    Корольова

    Вікторія

    Володимирівна

    Облік та аудит витрат операційної

    діяльності у будівництві на прикладі «БМП №686»

    к.е.н. доцент 

    Лоханова

    Н.О.

    відмінно

    23.

    Корунська

    Юлія

    Іванівна

    Готова продукція – особливості бухгалтерського обліку та контролю

    на прикладі ВАТ «Пресмаш»

    к.е.н. доцент 

     Сиротенко

    Н.А.

    добре

    24.

    Корчагін

    Юрій

    Олегович

    Облік та аудит стану та руху основних засобів: сучасний стан і перспективи розвитку на прикладі ВАТ «Одескабель»

    к.е.н. ст.викл. 

     Бєкрєнєва

    Г.О.

    добре

    25.

    Крищук

    Ірина

    Миколаївна

    Облік та аудит витрат операційної діяльності (на прикладі МКП «Хмельницьк-водоканал»)

    к.е.н. доцент

     Муравська

    В.В.

    відмінно

    26.

    Лавриченко

    Юрій

    Вікторович

    Дебиторська заборгованість – об’єкт обліку та аудиту: сучасний стан та напрями удосконалення

    к.е.н. доцент 

    Белінська О.В.

    відмінно

    27.

    Левчук

    Дарія

    Олександрівна

    Облік та аудит доходів і фінансових результатів – діючий стан, напрямки удосконалення на прикладі ВАТ «Одесагаз»

    к.е.н. доцент 

     Москалюк

    Г.О.

    відмінно

    28.

    Лемешева

    Алла

    Олександрівна

    Економічні тенденції в процесі обліку,  аудиту та аналізу виробничих запасів, як складової частини оборотних активів підприємства (на прикладі ПП «Якість»)

    к.е.н. доцент 

    Степова

    Т.Г.

    добре

    29.

    Леонтьева

    Віта

    Олександрівна

    Основні засобі: теоретико – методичні питання обліку та аудиту на прикладі ТОВ «Тульчинський маслосирзавод»

    к.е.н. доцент

     Нікуліна

    Т.М.

    відмінно

    30.

    Лупашко

    Ельвіра

    Василівна

    Облік і аудит витрат операційної діяльності на прикладі ТОВ «Миколаївський сирзавод»

    к.е.н. доцент 

    Лоханова

    Н.О.

    відмінно

    31.

    Мазуренко

    Лідія

    Ігорівна

    Облік та аудит розрахунків з оплати праці: нормативне забезпечення  та діюча практика на прикладі ЗАТ «Великодолинський завод ЗБК»

    к.е.н. ст.викл.

    Бєкрєнєва

    Г.О.

    задовільно

    32.

    Маламен

    Марія

    Маратівна

    Організація и методика обліку та аудиту витрат операційної діяльності, що не входять до собівартості продукції  на прикладі ВАТ «Стальканат»

    к.е.н. доцент 

    Квітко

    В.А.

    відмінно

    33.

    Маріуца

    Олена Миколаївна

    Облік та аудит витрат в контексті управлінського обліку (на прикладі ТОВ «СТОМІ»)

    к.е.н. доцент 

    Кузіна

    Р.В.

    відмінно

    34.

    Мельничук

    Карина

    Сергіївна

    Облік та аудит використання виробничих запасів: сучасний стан та перспективи розвитку на прикладі ЗАТ «Великодолинський завод ЗБК»

    к.е.н. ст.викл.

    Бєкрєнєва

     Г.О.

    задовільно

    35.

    Мілованова

    Ганна

    Сергіївна

    Доходи та фінансові результати – особливості бухгалтерського обліку та аудиту на прикладі ПП «Форсаж»

    Консультант:

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    ст.викладач

    Самострол

    С.В.

    відмінно

    36.

    Молчанова

    Ольга

    Олександрівна

    Облік, аудит та аналіз наявності  і руху запасів промислового підприємства (на прикладі ТОВ «Істок»)

    к.е.н. доцент 

    Боцян

    Т.В.

    відмінно

    37.

    Моностирна

    Анна

    Миколаївна

    Сучасні тенденції в організації бухгалтерського обліку, аудиту та контролю розрахунків з оплати праці

    д.е.н. проф. 

    Крамаровський

    Л.М.

    відмінно

    38.

    Назарова

    Кристина

    Олександрівна

    Облік та аудит розрахунків з дебіторами та кредиторами (на прикладі ДП «Глобал Шіппінг енд Турист Сервисез)

    к.е.н. ст.викл. 

    Осадчук

     Н.В.

    добре

    39.

    Найденко

    Анастасія

    Олегівна

    Фінансовий результат – об’єкт обліку та аудиту, сучасний стан та напрямки вдосконалення на прикладі ДП ОС «Крантест»

    к.е.н. ст.викл.

     Бєкрєнєва

    Г.О.

    відмінно

    40.

    Нестеренко

    Артем

    Сергійович

    Облік та контроль доходів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Миколаївський сирзавод»)

    к.е.н. доцент 

     Сиротенко

    Н.А.

    відмінно

    41.

    Овсійчук

    Іван

    Георгійович

    Основні засоби: теоретико-методичні питання обліку та аудиту (на прикладі

    ВАТ ХК «Краян»)

    к.е.н. доцент 

    Нікуліна

    Т.М.

    відмінно

    42.

    Овчар

    Інна

    Михайлівна

    Облік та аудит доходів і фінансових результатів: сучасний стан та перспективи розвитку на прикладі ТОВ «Чечельницький молочний завод»

    к.е.н. доцент 

    Лоханова

    Н.О.

    відмінно

    43.

    Ойченко

    Ірина

    Олегівна

    Особливості обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу: теорія і практика (на прикладі МПП «Реверс»)

    консультант:

    д.е.н. професор Крамаровський

    Л.М.

    ст. викладач

    Кубік

    В.Д.

    добре

    44.

    Палик

    Ніна

    Михайлівна

    Особливості калькулювання собівартості будівельних споруд на прикладі діяльності ТОВ «Гідропромсервіс»

    к.е.н. доцент 

    Боцян

    Т.В.

    відмінно

    45.

    Пономаренко

    Олена

    Миколаівна

    Дебіторська заборгованість – об’єкт обліку та аудит: сучасний стан  та напрямки вдосконалення (на прикладі ТОВ «Завод Елеваторного Устаткування»)

    к.е.н. доцент 

    Кузіна

    Р.В.

    відмінно

    46.

    Присакар

    Марія

    Іванівна

    Концептуальні основи обліку та аудиту основних засобів – сьогодення та шляхи вдосконалення (на прикладі ВАТ «Пресмаш»)

    консультант:

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    ст.викладач

     Макеєва

    О.В.

    добре

    47.

    Пронін

    Максим

    Олександрович

    Облік і аудит основних засобів на прикладі ВАТ ХК «Краян»

    к.е.н. доцент

    Муравська

    В.В.

     

    відмінно

    48.

    Проценко

    Марина

    Миколаївна

    Облік та аудит витрат, які включаються в собівартість продукції на прикладі ВАТ «Березовський елеватор»

    к.е.н. доцент 

    Квітко

    В.А.

    відмінно

    49.

    Прядун

    Катерина

    Леонідівна

    "Облік та аудит розрахунків з оплати праці та відрахувань на обовязкове страхування: організаційно-методичні аспекти та напрями удосконалення"

    к.е.н. ст.викл.

    Бєкрєнєва

    Г.О.

    задовільно

    50.

    Русова

    Ганна

    Олегівна

    Особливості обліку та контролю на підприємствах малого бізнесу: теорія і практика на прикладі аудиторської компанії ТОВ «Арте - Аудит»

    к.е.н. ст. викл.

    Осадчук

    Н.В.

    задовільно

    51.

    Саламатіна

    Валентина

    Юріївна

    Облік і аудит грошових потоків: проблеми теорії та практики (на пикладі діяльності ТОВ «Істок»)

    к.е.н. доцент 

    Боцян

    Т.В.

    відмінно

    52.

    Сербенюк

    Ірина

    Олександрівна

    Методика і організація обліку наявності надходження основних засобів (на прикладі Білгород-Дністровської станції колії-4»)

    к.е.н. ст.викл.

     Бєкрєнєва

    Г.О.

    задовільно

    53.

    Сердюченко

    Людмила

    Юріївна

    Основні засоби в контексті сучасного стану бухгалтерського та податкового законодавства (на прикладі ТОВ «Арсенал»)

    к.е.н. доцент 

    Квітко

    В.А.

    відмінно

    54.

    Сєнаторова

    Анна

    Дмитрівна

    Облік та контроль використання виробничих запасів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі ЛП

    «Фабриканть»)

    к.е.н. доцент 

    Степова

    Т.Г.

    задовільно

    55.

    Сізікова

    Євгенія

    Сергіївна

    Організація і методика бухгалтерського обліку та аудиту фінансових результатів на прикладі ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс»

    к.е.н. доцент 

     Лоханова

    Н.О.

    відмінно

    56.

    Соловей

    Світлана

    Володимировна

    Методика і організація обліку наявності та надходження основних засобів, аналіз ефективності їх використання

    провідний науковий керівник:

    д.е.н. професор

    Максімова

    В.Ф.

    науковий керівник:

    к.е.н. ст.викл.

     Осадчук

    Н.В.

    добре

    57.

    Сухарєва

    Ольга

    Юріївна

    Поточні зобов’язання: організаційно – методологічні аспекти обліку та аудиту (на прикладі ТОВ «Завод Елеваторного Устаткування»)

    к.е.н. доцент 

    Кузіна

    Р.В.

    відмінно

    58.

    Татаркова

    Олена

    Валентинівна

    Організація і методика обліку та аудиту операційних витрат, які входять до собівартості продукції на прикладі ДП МОУ «ОЗБМ»

    к.е.н. доцент 

    Квітко

    В.А.

    добре

    59.

    Телятник

    Марина

    Сергіївна

    Облік і аудит амортизації та витрат на поліпшення основних фондів теорія та практика (на прикладі ТОВ «Кисеньмаш»

    к.е.н. доцент 

    Нікуліна

    Т.М.

    добре

    60.

    Тельпіс

    Михайло

    Іванович

    Облік  і контроль фінансових результатів в будівництві на прикладі КФ «ВЕСТТ»

    д.е.н. проф. 

    Максімова

     В.Ф.

    відмінно

    61.

    Ткачик

    Ірина

    Валеріївна

    Облік, аудиту  та аналіз  аудит витрат поточного періоду на прикладі СТОВ «Агрофірма Петродолинське»

    к.е.н. доцент 

    Лоханова

    Н.О.

    відмінно

    62.

    Томаров

    Олександр

    Сергійович

    Облік та аудит основних засобів в системі управління

    ДП «МВ»

    к.е.н. доцент 

    Нікуліна

    Т.М.

    добре

    63.

    Топчева

    Тетяна

    Олегівна

    Облік, аналіз та аудит розрахунків з бюджетом за податками і платежами (на прикладі ТОВ «Бест Кард Сервіс-Південь»)

    к.е.н. доцент

    Москалюк

    Г.О.

    відмінно

    64.

    Чемерис

    Наталя

    Вікторівна

    Облік та контроль використання виробничих запасів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Телекард Прилад»)

    к.е.н. доцент 

     Сиротенко

    Н.А.

    відмінно

    65.

    Шаповалова

    Світлана

    Олександрівна

    Облік та контроль товарів на підприємствах торгівлі (на прикладі ТОВ «Роял – Амбрелла»)

    консультант:

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    ст. викладач

    Самострол

    С.В.

    відмінно

    66.

    Шевчук

    Денис

    Олегович

    Облік та контроль виробничих запасів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Білгород-Дністровської паляниці»)

    к.е.н. доцент

     Нікуліна

    Т.М.

    добре

    67.

    Шерер

    Максим

    Ігорович

    Інформаційне забезпечення процесу управління товарообігом в роздрібній торгівлі на прикладі ТОВ «Таврія В»

    к.е.н. доцент

    Лоханова

    Н.О.

    відмінно

    68.

    Шульц

    Марина

    Олександрівна

    Питання обліку та аудиту товарів в оптовій торгівлі в сучасних умовах на прикладі ПП «Менада»

    к.е.н. доцент 

    Квітко

    В.А.

    відмінно

    69.

    Юргелевич

    Марина

    Михайлівна

    Облік та аудит доходів та фінансових результатів діяльності: сучасний стан та перспективи розвитку на прикладі ТОВ «Лекол»

    к.е.н. доцент 

     Москалюк

     Г.О.

    відмінно

     

     

   • Спец. Економіка підприємства
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.050107«Економіка підприємства»

    за програмою «Економіка та організація підприємства»

    Кафедра «Економіка підприємства»

     

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

     

    Беззубенко

    А.І.

    Удосконалення підвищення якості продукції підприємства, резерви та шляхи підвищення ефективності

    Гама

    Т.М.

     

    відмінно

     

    Вєлков

    О.П.

    Основні напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ( на прикладі ВАТ «Цегельний завод»)

    Гама

    Т.М.

     

    відмінно

     

    Гарник

    А.Я.

    Підвищення ефективності діяльності транспортного господарства

    Гама

    Т.М.

     

    задовільно

     

    Зраєва

    Я.І.

    Проблеми підвищення продуктивності праці на  підприємстві (на прикладі ЗАТ «Кемікалс  Індастрі»)

    Гама

    Т.М.

     

    відмінно

     

    Моспанок

    С.І.

    Зниження матеріальності продукції та її вплив на результати діяльності підприемства

    Никифоренко

    А.Т.

     

    відмінно

     

    Нікуліна

    Г.І.

    Стан і шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

    Гама

    Т.М.

     

    добре

     

    Поляков

    К.А.

    Стан і шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

    Карпенко

    Л.М.

     

    відмінно

     

    Попова

    Н.С.

    Оптимізація систем оплати праці на підприємстві та стимулювання росту ефективності виробництва на підприемстві

    Гама

    Т.М.

     

    добре

     

    Арестов

    С.О.

    Шляхи підвищення ефективності витрат на оплату праці на підприємстві

    Літвінов

     О.С.

     

    відмінно

     

    Грекова

    О.М.

    Резерви та шляхи зниження собівартості продукції підприємств

    Дегтярьова

    О.О.

     

    добре

     

    11.

    Грибаков

    О.О.

    Проблеми та основні напрямки підвищення економічної ефективності діяльності ремонтного господарства на ТОВ  «Телекарт Прилад»

    Дегтярьова

    О.О.

     

    відмінно

     

    Кузьменко

    О.В.

    Стан і шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства

    Дегтярьова

    О.О.

     

    відмінно

     

    Култнич

    Р.В.

    Проблеми й основні напрямки підвищення економічної ефективності діяльності транспортного господарства підприємства

    Дегтярьова

    О.О.

     

    відмінно

     

    Лозніков

    А.В.

    Розвиток методів, форм та напрямків роботи з кадрами на підприємстві і підвищення ефективності виробництва

    Гама

    Т.М.

     

    відмінно

     

    Панкратов

    О.О.

    Резерви та шляхи підвищення рентабельності продукції підприємства

    Дегтярьова

    О.О.

     

    задовільно

     

    Роєнко

    Г.А.

    Удосконалення оплати та стимулювання праці

    Дегтярьова

    О.О.

     

    задовільно

     

    Василецька

    К.М.

    Шляхи зниження собівартості продукції підприємства (на прикладі  ВАТ «Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів»)

    Никифоренко

    А.Т

     

    відмінно

     

    Друмов

    В.К.

    Фактори, резерви і шляхи підвищення конкурентоздатності продукції підприємства

    Янковой

     О.Г.

     

    відмінно

     

    Єгупова

    К.Ю.

    Розробка бізнес-плану виробництва ковбасних виробів

    Танасюк

    І.М.

     

    відмінно

     

    Жикол

    М.І.

    Стан і шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

    Янковой

    О.Г.

     

    задовільно

     

    Кононяко

    М.М.

    Стан і шляхи підвищення ефективності викорастанні основних виробничих фондів на підприємстві

    Янковой

    О.Г.

     

    добре

     

    Пашковський

    С.О.

    Удосконалення оплати і стимулювання праці та його вплив на кінцевий результат на прикладі підприємства ВАТ «Одескабель»

    Никифоренко

    А.Т.

     

    відмінно

     

    Форись

    С.В.

    Шляхи підвищення прибутку підприємства в  сучасних умовах господарювання

    Янковой

    О.Г.

     

    відмінно

     

    Шило

    Є.В.

    Стан і шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

    Янковой

    О.Г.

     

    добре

     

    Беспалова

    І.І.

    Підвищення ефективності технічного та організаційного розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «Телекарт Прилад»)

    Танасюк

    І.М.

     

    відмінно

     

    Волканова

    Г.С.

    Шляхи підвищення обсягу прибутку підприємства

    Танасюк

    І.М.

     

    відмінно

     

    Завялов

    Матеріальна місткість продукції та шляхи її зниження на підприємстві

    Корпенко

    Л.М.

     

    задовільно

     

    Зайченко

    О.В.

    Шляхи зниження собівартості продукції на прикладі ДП «Одеське лісове господарство»)

    Дяченко

    Л.Е.

     

    відмінно

     

    Левандовські

    А.В.

    Технічні та організаційно економічні заходи підвищення прибутку підприємства

    Осіпов

    В.І.

     

    відмінно

     

    Продан

    О.М.

    Проблеми підвищення продуктивності праці на підприємстві

    Осіпов

    В.І.

     

    задовільно

     

    Серебрякова

    О.С.

    Економічна сутність та шляхи підвищення прибутку

    Янковий

    О.Г.

     

    добре

     

    Шиманська

    І.Г.

    Резерви і шляхи підвищення рентабельності продукції підприємства

    Вігуржинська

     С.Ю.

     

    добре

     

    Бабкова

    Т.М.

    Виробнича потужність  підприємства та шляхи поліпшення  її використання  на прикладі «Кіслородмаш»

    Шулілова

    А.С.

     

    відмінно

     

    Бурундукова

    О.С.

    Резерви і шляхи підвищення рентабельності продукції підприємства

    Шумілова

    А.С.

     

    відмінно

     

    Верченко

    А.С.

    Фактори, резерви та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

    Пятаєва

    О.В.

     

    відмінно

     

    Гайчук

    М.М.

    Стратегія підвіщення конкурентноспроможності підприємства

    Танасюк

    І.М.

     

    добре

     

    Дубровська

    К.І.

    Виробнича програма та її формування в сучасних умовах

    Граждан

    В.Д.

     

    відмінно

     

    Мащук

    С.Р.

    Фактори та резерви підвищення обсягу прибутку підприємства

    Семенова

    В.Г.

     

    добре

     

    Ухальська

    М.М.

    Резерви та шляхи підвищення рентабельності продукції підприємства

    Літвінов

    О.С.

     

    відмінно

     

    Фурманова

    М.Г.

    Резерви та шляхи зниження собівартості продукції підприємства

    Семенова

    В.Г.

     

    добре

     

    Андріець

    Ж.П.

    Джерела інвестицій на підприємстві і їхній вплив на ефективність капітальних вкладень

    Гура

    О.Л.

     

    відмінно

     

    Бочевар

    Н.Ф.

    Шляхи зниження фондомісткості на промисловому підприємстві

    Вигуржинська

    С.Ю.

     

    добре

     

    Грицук

    Т.М.

    Резерви та шляхи підвищення рентабельності продукції на підприємстві

    Гура

    О.Л.

     

    задовільно

     

    Кюселінг

    А.І.

    Стратегія підвищення прибутку на підприємстві

    Танасюк

     І.М.

     

    добре

     

    Мітіш

    Г.Ф.

    Формування стратегії розвитку автопідприємства

    Вігуржинська

    С.Ю.

     

    задовільно

     

    Юрескул

    В.О.

    Шляхи та підвищення прибутку підприємства

    Танасюк

    І.М.

     

    добре

     

    Ань

    Жань

    Шляхи підвищення конкурентноспроможності підприємства

    Сабадирьова

    А.Л.

     

    задовільно

    Козіченко

    Д.О.

    Удосконалення заробітної плати на підприємстві та її вплив на підвищення виробництва

    Никифоренко

    А.Т.

     

    задовільно

    Марців

    І.Л.

    Резерви і шляхи зниження собівартості продукції підприємства

    Літвінов

     О.С.

     

    добре

    Подсєвальнікова

    Т.А.

    Резерви і шляхи підвищення рентабельносты продукції підприємства

    Семенова

    В.Г.

     

    добре

    Ремізов

    А.О.

    Вдосконалення іноваційної діяльності підприємства

    Никифоренко

    А.Т.

     

    задовільно

    Свічинський

    О.Ю.

    Фактори та шляхи зниження собівартості продукції

    Літвінов

    О.С.

     

    задовільно

    Сухіна

    Д.О.

    Оцінка резервів і шляхи підвищення обсягу прибутку підприємства

    Клішенко

    А.В.

     

    добре

    Царенко

    І.І.

    Стан і шляхи підвищення ефективності використання

    Семенова

    В.І.

     

    добре

     

    Бабаджанян

    Р.В.

    Удосконалення систем оплати і стимулювання праці на підприємстві

    Бабій

    О.М.

     

    добре

    Брагінець

    А.І.

    Резерви та шляхи зниження собівартості продукції підприємства на прикладі ТОВ «Кіслородмаш»

    Клішейко

     А.В.

     

    відмінно

    Добровольська

    К.В.

    Оцінка резервів

    Бабій

    О.М

     

    задовільно

    Лоза

    І.В.

    Удосконалення системи оплати праці на підприємстві

    Клішейко

    А.В.

     

    добре

    Мітюшкін

    Д.В.

    Шляхи підвищення ефективності використання основних  виробничих фондів (на прикладі КП «Продтовари»)

    Колішейко

    А.В.

     

    відмінно

    Мітьков

    О.І.

    Резерви і шляхи підвищення прибутку підприємства

    Семенова

    В.Г.

     

    добре

    Платонова

    А.О.

    Резерви і шляхи підвищення обсягу прибутку

    Бабій

    О.М.

     

    добре

    Руденко

    І.Г.

    Резерви та шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві

    Семенова

     В.Г.

     

    задовільно

     

   • Спец. Економічний аналіз
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.050106
    за программою
    : «Аналіз в галузях економіки», «Економічний аналіз суб’єктів господарювання»

    Кафедра «Економічного аналізу»

     

     

     

    П.І.Б.

     

    Тема магістерської роботи

     

    Науковий керівник

     

    Оцінка

    1.     

    Антонян

    Сусана

    Бабкенівна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу виробництва та реалізації готової продукції

    (на прикладі Одеського заводу шампанських вин)

    доц.

    Чернишова

     Л.В.

    добре

    2.     

    Білоус

    Олександра Володимирівна

    Стратегія і практика ефективності використання основних засобів підприємства (на прикладі „Одескабель”)

    доц.

    Коверда

    А.В.

    відмінно

    3.     

    Бондаренко

    Юлія

    Олександрівна

    Стратегія і тактика ефективності операційних витрат підприємства (Єлізавета-ОД)

    доц.

    Гайдаєнко

    О.М.

    відмінно

    4.     

    Бондарчук

    Марина

    Віталіївна

    Облік, аудит та економічний аналіз як інструмент поліпшення фінансового стану підприємства

    (на прикладі ВАТ „Любашевський елеватор”)

    ст. викл.

    Волчек

     Р.М.

    добре

    5.     

    Борох

    Юлія

    Олександрівна

    Аналіз стратегії стабілізації фінансового стану підприємства (на прикладі заводу „Краян”)

    доц.

    Бойко

    Л.О.

    відмінно

    6.     

    Бублик

    Юлія

    Євгенівна

    Облік, аудит та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі заводу „Краян”)

    доц.

    Бойко

    Л.О

    добре

    7.     

    Будковець

    Світлана Володимирівна

    Теорія і практика обліку, аудиту та аналізу виробництва та реалізації готової продукції (на прикладі АПК „Южний”)

    доц.

    Волкова

     Н.А

    відмінно

    8.     

    Бурко

    Анна

    Юріївна

    Особливості обліку, аудиту та аналізу на підприємствах малого бізнесу (на прикладі підп. „Анастасія- КЛ”)

    доц.

    Сюрко

    Л.Є.

    добре

    9.     

    Василюк

    Олена

    Валеріївна

    Теоретичні основи і практика обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів  (ВАТ Телекартприбор)

    доц.

    Волкова

    Н.А

    відмінно

    10. 

    Гавриленкова Наталія

    Віталіївна

    Теоретичні аспекти та практика обліку, аудиту та аналізу ефективності використання виробничих запасів

    (на прикладі ВАТ „Одеський караван”)

    доц.

     Чернишова

     Л.В.

    відмінно

    11. 

    Гайдаржи

    Едгар Іванович

    Теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу використання матеріальних запасів

    (ТОВ  « Малібу»)

    доц.

    Гайдаєнко

     О.М.

    добре

    12. 

    Гайдаржи

    Лілія

    Петрівна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу виробництва та збуту готової продукції

    (Болградський винодільний завод)

    доц.

    Горбунова

    Л.І.

    добре

    13. 

    Гарам

    Анастасія Володимирівна

    Особливості обліку, аудиту та аналізу основних засобів підприємства (на прикладі заводу „Краян”)

    доц.

    Бойко Л.О.

    добре

    14. 

    Гузь

    Юлія

    Миколаївна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу основних засобів (на прикладі КП „Острівне”)

    доц.

    Горбунова

    Л.І.

    добре

    15. 

    Діброва

    Олена

    Анатоліївна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту, аналізу основних засобів підприємства (ВАТ „Крижопільський цукровий завод”)

    доц.

     Шевчук

    Н.С.

    задовільно

    16. 

    Згодько

    Юлія

    Сергіївна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу виробництва та реалізації готової продукції (на прикладі ВАТ „Верстатонормаль”)

    доц.

    Чернишова

    Л.В.

    відмінно

    17. 

    Іванова

    Юлія

    Василівна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу основних засобів (на прикладі ВАТ „Укртелеком”)

    доц.

     Сюрко

    Л.Є.

    задовільно

    18. 

    Калайда

    Даря

    Олегівна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку та аналізу виробничих запасів (на прикладі ВАТ „Одеський завод поршневих кілець”)

    доц.

    Чернишова

    Л.В.

    задовільно

    19. 

    Корбут

    Анастасія

    Євгенівна

    Теоретичні аспекти та практика обліку, аудиту та аналізу ефективності використання основних засобів (ВАТ Телекартприбор)

    доц.

    Волкова

    Н.А.

    відмінно

    20. 

    Корсак

    Ганна Миколаївна

    Теоретичні та практичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства

    доц.

    Горбунова

    Л.І.

    задовільно

    21. 

    Кривова

    Ольга

    Ігорівна

    Теоретичні аспекти та практика обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів (Одеський Каравай)

    доц.

    Мозгова

    Н.В.

    відмінно

    22. 

    Криштан

    Тетяна

    Євгенівна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат підприємства

    доц.

    Гайдаєнко

    О.М.

    добре

    23. 

    Кузьмова

    Наталія

    Василівна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу праці і її оплати на підприємстві

    (на прикладі Куліндоровський КХП)

    доц.

    Шевчук

    Н.С.

    добре

    24. 

    Купченко

    Вікторія

    Іванівна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства (на прикладі „Одескабель”)

    доц.

    Шевчук

    Н.С.

    добре

    25. 

    Лебедєв

    Олексій

    Ігорович

    Теоретичні і практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу руху грошових коштів (на прикладі Телекарт-прибор)

    доц.

    Шевчук

    Н.С.

    добре

    26. 

    Лисенко

    Ірина

    Вікторівна

    Теоретичні питання та практика обліку аудиту та аналізу праці та її оплати (на прикладі „Одескабель”)

    доц.

     Шевчук

    Н.С.

    задовільно

    27. 

    Литвиненко Володимир Петрович

    Теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів (на прикладі ТОВ „Будівельно-монтажне управління-1)

    ст. викл.

    Подвальна

    Н.Е.

    (консультант

    доц.

    Коверда

    А.В.)

    добре

    28. 

    Локайчук

    Каріна

    Дмитрівна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів (на прикладі „Одесавіаремсервіс”)

    доц.

     Гайдаєнко

    О.М.

    задовільно

    29. 

    Лукачук

    Олена

    Миколаївна

    Теоретичні аспекти та практика обліку, аудиту та аналізу ефективності використання основних засобів

    (на прикладі АПК „Южний”)

    доц.

    Волкова

    Н.А

    відмінно

    30. 

    Манжура

    Катерина

    Іванівна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку та аналізу використання основних виробничих фондів

    (ЗАТ «Одесавінпром»)

    доц.

    Чернишова

    Л.В.

    відмінно

    31. 

    Меленевська

    Ганна

    Олегівна

    Теоретичні основи та практика обліку, аудиту і аналізу ефективності використання власного капіталу (Одесакабель)

    доц.

    Волкова Н.А.

    відмінно

    32. 

    Мутєва

    Тетяна

    Василівна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів (на прикладі ТОВ „Цемент”)

    доц.

     Мозгова

    Н.В.

    відмінно

    33. 

    Огренич

    Дмитро

    Федорович

    Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування її основних показників (на прикладі ТОВ „Пшениця”)

    доц.

    Бойко

    Л.О.

    задовільно

    34. 

    Панченко

    Юлія

    Сергіївна

    Теоритичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу основних засобів ТОВ «Кислородмаш»

    доц.

    Сюрко

    Л.Є.

    відмінно

    35. 

    Пархоменко

    Юлія

    Валеріївна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

    доц.

    Коверда

    А.В.

    відмінно

    36. 

    Полєва

    Аліна

    Борисівна

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу операційних витрат підприємства (ВАТ Пресмаш)

    доц.

     Гайдаєнко

     О.М.

    відмінно

    37. 

    Рижкін

    Олександр Володимирович

    Теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу дебіторської заборгованості підприємств

    ст. викл.

    Подвальна

    Н.Е.

    консультант

    доц.

    Коверда

     А.В.

    добре

    38. 

    Савченко

    Ігор

    Сергійович

    Особливості аналізу фінансового стану підприємства у ринкових умовах (ТОВ Українська південна торгівельна компанія

    доц.

    Бойко

    Л.О.

    добре

    39. 

    Словак

    Алла

    Гавриілівна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку та аналізу використання виробничих запасів (на прикладі Б. Дністровського комбінату ”Хлібопродукти”)

    доц.

    Сюрко

    Л.Є.

    добре

    40. 

    Томашевський Олександр Сергійович

    Теоретичні питання та практика обліку, аудиту та аналізу праці і її оплати на підприємстві (Одеський завод будматеріалів)

    доц.

     Сюрко

    Л.Є.

     

    задовільно

    41. 

    Цапінська

    Юлія

    Миколаївна

    Аналіз стратегії і тактики управління оборотним капіталом (на прикладі ЗАТ „Баштанський сирзавод”)

    доц.

    Шевчук

    Н.С.

    відмінно

    42. 

    Церковний В’ячеслав Дмитрович

    Стратегія і тактика управління суб’єкта господарювання (на прикладі ТОВ ім. Войлова)

    доц.

    Мозгова

    Н.В.

    відмінно

    43. 

    Чевська

    Ольга

    Станіславівна

    Облік, аудит та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (ТОВ Гала- Блейд)

    доц.

    Сюрко

    Л.Є.

    добре

    44. 

    Шамаєва

    Лідія

    Ігорівна

    Теорія і практика обліку, аудиту та аналізу грошових коштів підприємства (на прикладі ТОВ „Марконі ЛТД”)

    доц.

    Волкова

    Н.А

    відмінно

     

     

     

     

     

   • Спец. Економічна статистика
    

    Перелік дипломних робі

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістра»

    зі спеціальності «Прикладна статистика»

    Кафедра «Статистики»

     

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

     

    1.

    Бойчев

    Вадим

    Петрович

    Статистичний аналіз ринку праці в умовах трансформаційної економіки України

    к.е.н. доцент

    Семенова

    К.Д.

     

    відмінно

     

    2.

    Власенко

    Катерина

    Олегівна

    Статистичний аналіз оптової та роздрібної торгівлі в Україні

    к.е.н. доцент

    Самотоєнкова

    О.В.

     

    відмінно

     

    3.

    Гуренко

    Вікторія

    Ілларіонівна

    Статистичне дослідження роздрібного товарообороту в Одеській області

    к.е.н. доцент

    Самотоєнкова

    О.В.

     

    відмінно

     

    4.

    Дрозд

    Віктор

    Володимирович

    Статистичне дослідження рівня життя населення в Одеській області

    к.е.н. доцент

    Гандрабура А.С.

     

    добре

     

    5.

    Дубіна

    Юлія

    Іванівна

    История организации и методология переписей населения

    к.е.н. проф.

    Підгорний

    А.З.

     

    добре

     

    6.

    Карпенко

    Катерина

    Миколаївна

    Статистичне дослідження сфери туризму

    к.е.н. доцент

    Милашко

    О.Г.

     

    відмінно

     

    7.

    Македонська

    Людмила

    Констянтинівна

    Статистичне оцінювання доходів та видатків комерційних банків України

    к.е.н. доцент

    Погорєлова

    Т.В.

     

    відмінно

     

    8.

    Піскун

    Альоша

    Валеріївна

    Авторегресійний факторний аналіз іноземних інвестицій в Україну

    к.е.н. доцент

    Погорєлова

    Т.В.

     

    відмінно

     

    9.

    Рабцун

    Наталія

    Володимирівна

    Статистична оцінка тенденцій розвитку фондового ринку України

    к.е.н. доцент

    Семенова

    К.Д.

     

    відмінно

     

    10.

    Реус

    Катерина

    Василівна

    Статистичне дослідження стану та розвитку зовнішньо-економічних зв’язків України

    к.е.н. доцент

    Милашко

    О.Г.

     

    відмінно

     

    11.

    Тарасова

    Кристина

    Ігорівна

    Статистичне дослідження доходів населення України

    к.е.н. доцент

    Семенова

    К.Д.

     

    відмінно

     

    12.

    Холостенко

    Євген Петрович

    Статистичне дослідження грошового обігу України

    к.е.н. доцент

    Погорєлова

    Т.В.

     

    відмінно

     

    13.

    Яроцька

    Аліна

    Сергіївна

    Статистичний аналіз фінансового стану підприємств »україни за видами економічної діяльності

    к.е.н. проф.

    Янковий

    О.Г.

     

    відмінно

      

   • Спец. Економічна теорія
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  Магістра

    зі спеціальності «Економічна теорія»

    за програмами

    Кафедра «Загальної економічної теорії»

     

     

     

    П.І.Б. студента     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

     

    1.

    Мартинюк

    І.

    Доходи населення та їх вимірювання. Проблема диференціації доходів

    доцент

    Анашенкова

    Г.І.

     

    відміно

     

    2.

    Воронін

    С.А.

    Джерела та механізми сучасної інфляції

    проф.

    Мартиновський

    С.В.

     

    відміно

     

    3.

    Шараг

    О.

    Теоретичні основи державного регулювання економіки

    доцент

    Старикова

    Т.С.

     

    відміно

     

    4.

    Шрєрова

    Н. М.

    Теорія і практика застосування венчурного капіталу

    доцент

    Яценко

    В.П.

     

    відміно

     

    5

    Самсоннікова

    К.М.

    Еволюція теорії індустріального суспільства

    проф.

    Жданова

    Л.Л.

     

    відміно

     

    6.

    Балан

    Д. Ю.

    Роль держави в економічному розвитку

    проф.

    Уперенко

    М.О.

     

    відміно

     

     

    7.

    Товстига

    М.

    Особливості сучасної економічної кризи і необхідності їх врахування в економічній політиці України

    доцент

    Гринчук

    В.Г.

     

    задовільно

     

    8.

    Бегу

    Г.

    Економічна глобалізація характерна риса ХХІ ст.

    доцент

    Матвєєнко

    В.К.

     

    задовільно

     

    9.

    Шахрай

    І

    Теоретичні основи грошово – кредитної політики України

    доцент

    Ластовенко

    М.Г.

     

    задовільно

     

    10.

    Копачинський

    В.

    Соціальний захист населення теорія та практика

    доцент

    Чередниченко

    Г.А.

     

    добре

     

    11.

    Кобильник

    О.

    Соціально економічний зміст прибутку в ринковій економці.

    доцент

    Мужайло

    В.Д.

     

    добре

     

    12.

    Прокопишин

    С.

    Еволюційна модель економічного зростання економіки України

    доцент

    Бакланова

     

    добре

     

   • Спец. Економічна кібернетика
    

    Перелік дипломних робіт

     

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістра»

    зі спеціальності «Економічна кібернетика»

    за програмою «»

    Кафедра «Економічної кібернетики»

     

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    Андрущенко

    Марія

    Сергіївна

    Методи моделювання поведінки агентів в системі агентно-динамічного моделювання «Eco-Dinamics»»

    проф.

    Якуб

    Є.С.

     

    відмінно

    2.

    Ворніческу

    Віроніка

    Анатоліївна

    Методи оцінки ймовірності ухилення від податків для комерційних фірм

    к.е.н. доцент

    Степаненко

    О.А.

     

    задовільно

    3.

    Глухий

    Дмитро

    Петрович

    Моделювання фінансових показників фірми у середовищі ITHINK

    к.е.н. доцент

    Степаненко

     О.А.

     

    добре

    4.

    Корюкова

    Надія

    Миколаївна

    Проектування інформаційно-аналітичної системи «Лікарня» на базі 1С-Підприємство

    к.е.н. доцент

    Гострик

    О.М.

     

    відмінно

    5.

    Маліновська

    Любов

    Андріївна

    Розробка комерційного Інтернет-проекту

    (на прикладі підприємства оптової та роздрібної торгівлі паливними матеріалами)

    к.е.н. доцент

    Меджибовська

    Н.С.

     

    добре

    6.

    Ольховська

    Світлана

    Олексіївна

    Оптимізація формування оперативної звітності в банківській сфері

    к.е.н. доцент

    Чайковська

     М.П.

     

    відмінно

    7.

    Палій

    Марина

    Олександрівна

    Моделювання стійкості розвитку пенсійних систем в умовах «невизначенност»

    проф.

    Мазур

    В.О.

     

    добре

    8.

    Савченко

    Валентина

    Вікторівна

    Організація інформаційної підтримки наукових досліджень

    к.е.н. доцент

    Чайковська

    М.П..

     

    відмінно

    9.

    Фальчук

    Ольга

    Юріївна

    Моделювання ціноутворення в сфері нерухомості

    к.е.н. доцент

    Чайковська

    М.П.

     

    відмінно

    10.

    Хмельовська

    Юлія

    Василівна

    Розробка автоматизованої системи «Автотранспорт» на базі платформи 1С:Підприємство на прикладі «ТОВ С-Інжиніринг»»

    к.е.н. доцент

    Степаненко

    О.А.

     

    відмінно

    11.

    Чумаченко

    Ірина

    Василівна

    Застосування агентного моделювання в економіці

    проф.

    Якуб

    Є.С.

     

    відмінно

    12.

    Щербіна

    Анна

    Олексіївна

    Розробка корпоративного Інтернет-проекту

    (на прикладі громадської екологічної організації)

    к.е.н. доцент

    Меджибовська

     Н.С.

     

    відмінно

     

     

   • Спец. Маркетинг
    

    Перелік дипломних робіт  

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.050109 «_маркетинг»

    за програмою «маркетинг»

    Кафедра  маркетингу

     

     

     

    П.І.Б. студента     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    Бриндзя

    Ірина

    Михайлівна

    Управління маркетингом торгово-посередницького підприємства „Макарова С.О.”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    відмінно

    2.

    Гайдаш

    Катерина

    Сергіївна

    Управління маркетингом промислового підприємства ”Ростворк»

    к.е.н.

    Беспалов

    В.М.

     

    відмінно

    3.

    Гоменюк

    Христина

    Ігорівна

    Управління маркетингом промислового підприємства „Черноморполіграфметалл”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    відмінно

    4.

    Петрусенко

    Наталія

    Валерівна

    Управління маркетингом промислового підприємства „Вікторія”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    відмінно

    5.

    Підлубенко

    Ірина

    Іванівна

    Управління маркетингом підприємства „Біолік” на ринку фармацевтичних препаратів

    К.е.н.

    Яшкіна

    О.І.

     

    відмінно

    6.

    Плясуля

    Руслан

    Юрійович

    Маркетинг торгово-посередницького  підприємства „Таврія В”

    к.е.н.

    Хромов

    О.П.

     

    добре

    7.

    Попова

    Марія

    Олегівна

    Комунікативна політика в системі маркетингу

    к.е.н.

    Жарська

     І.О.

     

    відмінно

    8.

    Пузікова

    Ольга

    Андріївна

    Товарна політика в системі маркетингу санаторія „Одеса”

    К.е.н.

    Беспалов

    В.М.

     

    відмінно

     

    9.

    Рудницькі

    Олена

    Сергіївна

    Маркетингові дослідження підприємства „Inmaid” на ринку якісних досліджень.

    к.е.н.

    Яшкіна

    О.І.

     

    добре

    10.

    Стрельчук

    Наталія

    Миколаївна

    Управління маркетингом торгівельного підприємства „Поліфарб Україна”

    д.е.н.

    Окландер

    М.А.

     

    відмінно

    11.

    Устенко

    Сергій

    Васильович

    Маркетингові дослідження прес-центру „Одеса ” на ринку видавничих послуг

    к.е.н.

    Яшкіна

    О.І

     

    добре

    12.

    Аман

    Катерина

    Олексіївна

    Маркетингова стратегія санаторію „Одеса”на ринку рекреаційних послуг

    к.е.н

    Чукурна

    О.П.

     

    добре

    13.

    Бебіа

    Теа

    Таріелівна

    Управління маркетингом підприємства Windrols на ринку ролетних систем

    д.е.н.

    Окландер

    М.А.

     

    задовільно

    14.

    Вовчанська

    Дар’я

    Олександрівна

    Управління  маркетингом крюінгової агенції „Морсервіс” на ринку невиробничих послуг

    д.е.н.

    Окландер

    М.А.

     

    добре

    15.

    Бабіч

    Альона

    Володимирівна

    Управління маркетингом підприємства харчової промисловості „Мирний”

    к.е.н.

    Беспалов

    В.М.

     

    відмінно

    16.

    Касьян

    Налія

    Сергіївна

    Управління маркетингом підприємства „Bershka Ukraine” на ринку одягу.

    к.е.н.

    Яшкіна

    О.І.

     

    добре

    17.

    Кіфа

    Катерина

    Володимирівна

    Маркетинг торгово-посередницького підприємства „Кіфа”

    к.е.н.

    Литовченко

     І.Л.

     

    відмінно

    18.

    Ковалевська

    Карина

    Олегівна

    Управління маркетингом підприємства „ТД Исток” на ринку консервної продукції.

    к.е.н.

    Яшкіна

    О.І.

     

    відмінно

    19.

    Кохно

    Євген

    Володимирович

    Маркетинг торгово-посередницького  підприємства „Риспект”

    к.е.н.

    Литовченко

    І.Л

     

    добре

    20.

    Лемешева

    Юлія

    Михайлівна

    Маркетинг продовольчого підприємства ”Метелиця” на ринку товарів сухої заморозки

    Кк.е.н.

    Литовченко

    І.Л

     

    добре

    21.

    Миленький

    Костянтин

    Олегович

    Маркетинг підприємства послуг „Миленький”

    к.е.н.

    Хромов

    О.П.

     

    задовільно

    22.

    Мороз

    Марія

     Сергіївна

    Товарна політика в системі маркетингу посередницького підприємства „Енергомир”

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

     

    задовільно

    23.

    Парахіна

    Катерина

    Сергіївна

    Управління маркетингом підприємства „Войтенко К.О.” на ринку освітніх та стажувальних міжнародних програм

    д.е.н.

    Окландер

    М.А.

     

    задовільно

    24.

    Парлікокош

    Анастасія

     Георгіївна

    Управління маркетингом рекламної агенції „Южноукраїнський Медіа Холдинг”

    к.е.н.

    Жарська 

    І.О.

     

    добре

    25.

    Сазонова

    Альона

     Василівна

    Маркетинг торгово-посередницького підприємства „Арікол”

    к.е.н.

    Литовченко

     І.Л

     

    добре

    26.

    Семенова

    Лілія

    Олександрівна

    Управління рекламною діяльністю дизайн-студії „Арт-Мікс”

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

     

    задовільно

    27.

    Сичова

    Ольга

     Дмитрівна

    Маркетинг послуг санаторію „Одеса”

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

     

    задовільно

    28.

    Тиханська

    Анастасія

    Олександрівна

    Маркетинг підприємства сфери послуг „Дім інфо Артис”

    к.е.н.

    Жарська

     І.О.

     

    добре

    29.

    Токарев

    Іван

    Вікторович

    Інтернет-маркетинг проектно-будівельного підприємства „СЕНКО”

    к.е.н.

    Литовченко

    І.Л

     

    добре

    30.

    Чумак

    Ірина

    В`ячеславівна

    Управління маркетингом підприємства „Одеський завод шампанських вин” на ринку алкогольних виробів.

    к.е.н

    Оснач

    О.Ф.

     

    задовільно

    31.

    Бадіка

    Людмила

    Анатоліївна

    Управління маркетингом підприємства „Тигина ”на ринку взуття Придністров`я.

    к.е.н.

    Яшкіна

    О.І.

     

    добре

    32.

    Асафайло

    Анастасія 

    Дмитрівна

    Інтернет-маркетинг в діяльності промислово-торгівельного підприємства „Антошка”

    к.е.н.

    Жарська

     І.О.

     

    добре

    33.

    Бокій

    Анна

     Леонідівна

    Маркетинг рекламної агенції „Provid

    д.е.н.

    Окландер

    М.А.

     

    добре

    34.

    Дудник

    Ірина

    Володимирівна

    Управління маркетингом промислового підприємства „Цемент ”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    відмінно

    35.

    Карапетян

    Астгік

    Григорівна

    Комунікативна політика в системі маркетингу підприємства ”Леда” на ринку побутової хімії

    к.е.н.

    Жарська

     І.О.

     

    відмінно

    36.

    Кваша

    Інна

    Іванівна

    Маркетингові дослідження споживачів підприємства ”Леда”на ринку побутової хімії

    к.е.н.

    Яшкіна

    О.І.

     

    відмінно

    37.

    Кофман

    Вікторія

    Юріївна

    Комунікативна політика в системі маркетингу ТПП „Таврія -В”

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

     

    відмінно

    38.

    Цирфа

    Ксенія

     Ігорівна

    Маркетинг комерційного банку „Південний”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    відмінно

    39.

    Нікітіна

    Вікторія

    Юріївна

    Маркетинг інновацій підприємства „АЛЮС” на ринку екологічних технологій

    к.е.н.

    Яшкіна

    О.І.

     

    відмінно

    40.

    Панова

    Юліана

    Миколаївна

    Управління маркетингом підприємства ”Леда” на ринку побутової хімії

    к.е.н.

    Беспалов

     В.М.

    відмінно

    41.

    Сібілєва

    Анастасія

    Валеріївна

    Управління маркетингом підприємства послуг „Мельніченко М.А.”

    к.е.н.

    Оснач

    О.Ф.

     

    добре

    42.

    Соловей

    Ірина

    Аркадіївна

    Маркетинг суднобудівного підприємства „Кілійський СБСРЗ”

    к.е.н.

    Литовченко

    І.Л

     

    відмінно

    43.

    Бурцайло

    Марина

    Олександрівна

    Цінова політика в системі маркетингу підприємства ”Леда” на ринку побутової хімії

    д.е.н.

    Андрєєва

    Н.М.

     

    відмінно

    44.

    Волік

    Катерина

    Володимирівна

    Товарна політика в системі маркетингу підприємства „Таврія -В”

    к.е.н.

    Хромов

    О.П.

     

    добре

    45.

    Дарбінян

    Валерія

    Владиславівна

    Ефективність рекламної діяльності на телебачені РА „АРГО-Інфо”

    д.е.н.

    Андрєєва

    Н.М.

     

    добре

    46.

    Карасьова

    Євгенія

    Олександрівна

    Маркетинг спеціалізованого агентства кількісних досліджень „ТачПоуОдеса”

    к.е.н.

    Беспалов

    В.М.

     

    добре

    47.

    Кириченко

    Ганна

     Данилівна

    Товарна політика в системі маркетингу підприємства „Пул енд беа Україна” на ринку одягу.

    д.е.н.

    Андрєєва

     Н.М.

     

    добре

    48.

    Кондратюк

    Кирило

    Геннадійович

    Управління маркетингом рекламної агенції „Сабля”

    д.е.н.

    Окландер

    М.А.

     

    задовільно

    49.

    Лаврінець

    Ксенія

    Олександрівна

    Управління маркетингом рекламної агенції „Сопільняк”

    к.е.н.

    Хромов

    О.П.

     

    добре

    50.

    Лєфі

    Сергій

    Костянтинович

    Маркетинг послуг посередницького підприємства „Олір ЛТД”

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

     

    задовільно

    51.

    Лосєв

    Ігор

     Юрійович

    Маркетинг підприємства послуг „Енергоінвест” на ринку енергозберігаючих технологій

    к.е.н.

    Литовченко

     І.Л

     

    добре

    52.

    Маслова

    Олена

    Олегівна

    Банківський маркетинг „Про кредитБанк”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    задовільно

    53.

    Мелешко

    Анастасія

     Павлівна

    Управління рекламною діяльністю компанії „Укртелеком”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    задовільно

    54.

    Палица

    Катерина

     Володимирівна

    Управління маркетингом підприємства „Одескабель” на ринку кабельної продукції

    к.е.н.

    Оснач

     О.Ф.

     

    добре

    55.

    Святовець

    Ксенія

    Сергіївна

    Інтернет –маркетинг комерційного підприємства ”Леда”на ринку побутової хімії

    к.е.н.

    Литовченко

    І.Л

     

    відмінно

    56.

    Чабан

    Ганна

    Валеріївна

    Управління маркетингом підприємства фармацевтичної галузі „Фармація”

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

     

    задовільно

    57.

    Чорненький

    Євген

    Віталійович

    Товарна політика підприємства ”Леда”на ринку побутової хімії

    к.е.н.

    Яшкіна

     О.І.

     

    добре

    58.

    Кіріліна

    Марія

     Валеріївна

    Товарна політика в системі маркетингу підприємства фармацевтичної галузі „Фармація”

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

     

    добре

    59.

    Курбанова

    Шірін

    Батирівна

    Управління маркетингом багато профільного підприємства „Софтлайн” на ринку офісної техніки.

    к.е.н.

    Оснач

    О.Ф.

     

    задовільно

    60.

    Ольшинецька

    Юлія

    Володимирівна

    Маркетинг  підприємства послуг „Докунов В.В.”

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

     

    добре

    61.

    Свідерська

    Ольга

    Олегівна

    Управління маркетингом підприємства Retro baldai  на ринку меблів  Литви

    к.е.н.

    Яшкіна

     О.І.

     

    добре

    62.

    Ягмиров

    Мурат

    Атаніязович

    Управління маркетингом підприємства „Корона С” на ринку метплопродукції

    к.е.н .

    Оснач

    О.Ф.

     

    задовільно

    63.

    Цзи

     Сяоху

    Управління маркетингом комерційного підприємства „Лидер С”

    д.е.н.

    Окландер

    М.А.

     

    задовільно

     

   • Спец. Менеджмент
    

    Перелік дипломних робіт 

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня - магістра

    зі спеціальності 8.050201«Менеджмент організацій»

    за програмою «Менеджмент корпорацій»

    Кафедра «Менеджменту організацій та ЗЕД»

     

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    Пархомук

    Ігор

     Вікторович

    Розробка стратегії розвитку підприємства

    Кравченко

    В.О.

     

    відмінно

    2.

    Котенко

    Наталя

    Петрівна

    Механізми внутрішньо організаційного управління на сучасному етапі

    Козлова

    Г.М.

     

    відмінно

    3.

    Шашорина

    Людмила

    Растиславівна

    Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах кризи

    Кравченко

    В.О.

     

    відмінно

    4.

    Плющакова

    Татяна Влодимірівна

    Стратегія підтримки конкурентних переваг фірми

    Козлова

    Г.М.

     

    відмінно

    5.

    Мельник

    Богдан

    Олександрович

    Розробка стратегії Розширення підприємства в умовах кризи

    Туріца

    Н.А.

     

    задовільно

    6.

    Тарасюк

    Ольга

    Валерівна

    Механізми управління кредитними ризиками

    Козлова

    Г.М.

     

    відмінно

    7.

    Гриу

    Ірина

    Ігорівна

    Стратегія інноваційного розвитку підприємства

    Козлова

    Г.М.

     

    добре

    8.

    Чечушков

    Гліб

    Миколойович

    Механізми мотивації в управлінні персоналом промислового підприємства

    Балашов

     О.В.

     

           добре

    9.

    Прилєпова

    Олена

    Михайлівна

    Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи

    Туріца

    Н.А.

     

    відмінно

    10.

    Ізонд

    Олена

    Юріївна

    Формування ефективної корпоративної культури організації

    Горбатенко

     А.В.

     

    відмінно

    11.

    Россихина

    Вікторія

     Андріївна

    Формування бізнес-моделей компанії в умовах зовнішнього ринкового середовища

    Балашов

    О.В.

     

    відмінно

    12.

    Панфілов

    Константин

    Миколайович

    Управління банківськими ризиками

    Саєнсус

    М.А.

     

    відмінно

    13.

    Амбарцумян

    Емма

    Суріківна

    Управління конкурентоспроможністю підприємства

    Кошелупов

    І.Ф.

     

    добре

    14.

    Челушкін

    Олександр

    Олегович

    Шляхи підвищення конкурентно здатності підприємства в сучасних умовах

    Саєнсус

    М.А.

     

    добре

    15.

    Пасічник

    Ірина

    Олегівна

    Стратегія управління конкурентоспроможності підприємства

    Кошелупов

    І.Ф.

     

    відмінно

    диск не відкрився

    16.

    Марін

    Олексій

    Григорович

    Аналіз зовнішнього середовища підприємства

    Кошелупов

    І.Ф.

     

    добре

    17.

    Каратерзі

    Дмитро

     Васильович

    Управління конкурентоспроможністю підприємства

    Саєнсус

    М.А

     

    добре

    18.

    Бердникова

    Алла Юріївна

    Удосконалення маркетингової стратегії підприємства

    Балашов

    О.В.

     

    відмінно

    19.

    Генчевский

    Константин Георгійович

    Оцінка можливості ефективного використання інноваційного потенціалу компанії

    Редькін

    О.С.

     

    добре

    20.

    Воронова

    Вікторія Ігорівна

    Удосконалення механізму управління персоналом підприємства

    Чернега

    О.М.

     

    задовільно

    21.

    Кжемановська

    Євгенія

    Сергіївна

    Управління діловою карєрою на підприємстві

    Кравченко

    В.О.

     

    відмінно

    22.

    Сидорук

    Юрій