Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Пропонуємо до вашої уваги перелік диссертацій.


На підставі Постанови президії ВАК України № 457 від 2 липня 2010 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.01 - “Економічна теорія та історія економічної думки”
 • 08.00.04 - “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.08 - “Гроші, фінанси і кредит”
 • 08.00.09 - „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності)


Ознайомитися з текстом дисертацій та авторефератів дисертацій ви зможете у читальній залі нашої бібліотеки (ауд. 211, головний копус).
2012
2013
2014
2015
 • 
  • Автореферати
   • 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    08.00.04  -   «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

     

    2015 рік

     

    1

    Винокурова

    Ольга

    Ігорівна

    Антикризове управління підприємствами на засадах превентивного діагностування

    08.00.04

    к.е.н.

    2

    Малютенко

    Олександр

    Юрійович

    Управління стратегічними ризиками борошномельних підприємств

    08.00.04

    к.е.н.

    3

    Пудичева

    Галина

    Олександрівна

    Управління енергетичним господарством бюджетних та комерційних підприємств на засадах контролінгу

    08.00.04

    к.е.н.

    4

    Тарасова

    Кристина

    Ігорівна

    Інтегральне оцінювання ризиків діяльності машинобудуваннях підприємств

    08.00.04

    к.е.н.

    5

    Шикіна

    Ольга

    Володимирівна

    Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості

    08.00.04

    к.е.н.

    6

    Шевченко-Перепьолкіна

    Радислава

    Іванівна

    Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємства харчової промисловості

    08.00.04

    к.е.н.

     

   • 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит»

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.08  -   «Гроші, фінанси і кредит»

     

    2015 рік

     

    1

    Волохова

    Ірина

    Семенівна

    Місцеві фінанси України в умовах децентралізації

    08.00.08

    д.е.н.

    2

    Ковальова

    Олена

    Миколаївна

    Венчурне фінансування на засадах державно-приватного партнерства

    08.00.08

    к.е.н.

    3

    Мартинюк

    Ірина

    Василівна

    Податкова політика в сфері використання природно-ресурсного потенціалу України

    08.00.08

    к.е.н.

     

   • 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.09  -   «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

     

    2015 рік

     

    1

    Бабалола

    Їсау

    Абіодин

    Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства

    08.00.09

    к.е.н.

    2

    Гейєр

    Елеонора

    Станіславівна

    Методологія та організація взаємозв’язку бухгалтерського обліку й оподаткування прибутку підприємства

    08.00.09

    д.е.н.

    3

    Сагарьова

    Дарія

    Олександрівна

    Організаційно-методичне забезпечення постмитного контролю

    08.00.09

    к.е.н.

     

  • Диссертації
   • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності)

     

    2015 рік

     

    1.

    Винокурова

    Ольга

    Ігорівна

    Антикризове управління підприємствами на засадах превентивного діагностування

    Ковальов А. І.

    д.е.н., професор

    к.е.н.

    2.

    Малютенко

    Олександр

    Юрійович

    Управління стратегічними ризиками борошномельних підприємств

    Кравченко В.О.

    к.е.н., професор

    к.е.н.

    3.

    Пудичева

    Галина

    Олександрівна

    Управління енергетичним господарством бюджетних та комерційних підприємств на засадах контролінгу

    Дегтярьова О.О.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

    4.

    Тарасова

    Кристина

    Ігорівна

    Інтегральне оцінювання ризиків діяльності машинобудуваннях підприємств

    Семенова К.Д.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

    5.

    Шикіна

    Ольга

    Володимирівна

    Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості

    Галасюк С.С.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

    6.

    Шевченко-Перепьолкіна

    Радислава

    Іванівна

    Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємства харчової промисловості

    Карпов В.А.

    к.е.н., доцент

    к.е.н

     

   • Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

     

    2015 рік

     

    1.

    Волохова

    Ірина

    Семенівна

    Місцеві фінанси України в умовах децентралізації

    Луніна І.О.

    д.е.н., професор

    д.е.н.

    2.

    Ковальова

    Олена

    Миколаївна

    Венчурне фінансування на засадах державно-приватного партнерства

    Кублікова Т.Б.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

    3.

    Мартинюк

    Ірина

    Василівна

    Податкова політика в сфері використання природно-ресурсного потенціалу України

    Дубовик О.Ю.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

     

    2015 рік

     

    1.

    Бабалола

    Їсау

    Абіодун

    Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства

    Чиж В.І.

    д.е.н., професор

    к.е.н.

    2.

    Гейєр

    Елеонора

    Станіславівна

    Методологія та організація взаємозв’язку бухгалтерського обліку й оподаткування прибутку підприємства

    Голов С.В.

    д.е.н., професор

    д.е.н.

    3.

    Сагарьова

    Дарія

    Олександрівна

    Організаційно-методичне забезпечення постмитного контролю

    Максімова В.Ф.

    д.е.н., професор

    к.е.н.

     


Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics