Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 

 

План інформаційно-освітніх заходів бібліотеки ОНЕУ на 2014 рік

 

До загально університетських заходів

Назва заходу

Форма. Тип

Дата

Місце проведення

Відповідальні

1.

Науково-методична конференція «Науково-методичні засади розвитку сучасної економічної освіти»

Розвиток економічної освіти

Конференція

Книжкова виставка

6 лютого

 

МАЗ

Центр сучасних освітніх технологій

ІБВ

2.

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Гармонізація суспільства – новітній напрямок розвитку держави»

Конференція

Книжкова виставка

25 березня

 

МАЗ

Аспірантура

ІБВ

3.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»

Конференція

Книжкова виставка

24-25 квітня

 

МАЗ

Проректор з наукової роботи Ковальов А.І.

ІБВ

4.

І Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи»

Конференція

Книжкова виставка

29-30 травня

 

МАЗ

Кафедра ЕУНГ

ІБВ

5.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції»

Конференція

Книжкова виставка

червень

МАЗ

Кафедра бух. обліку та аудиту, кафедра економ. Аналізу

ІБВ

6.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

Конференція

Книжкова виставка

вересень

МАЗ

Кафедра економіки підприємства

ІБВ

7.

Х Міжнародна науково-практична конференція Покританівські читання

Конференція

Книжкова виставка

вересень

МАЗ

Кафедра загальної економічної теорії

ІБВ

 

До поліпшення забезпечення доступу студентів до національних і міжнародних електронних ресурсів навчальної ті наукової інформації

Заходи

Виконавці

Строк виконання

1

Продовжувати співпрацю з повнотекстовими електронними базами:

·     видавництва «ЦУЛ» - підручники та навчальні посібники;

·     «Grebennikov» - повнотекстова база статей з періодичних видань;

·     «Polpred» - повнотекстові статі з періодичних видань;

Директор бібліотеки

На протязі року

2

Поповнення електронної колекції  бібліотеки «Повнотекстові підручники на CD»

На протязі року

3

Отримати тестовий доступ до бази даних «Web of Science» шляхом співпраці з електронною бібліотекою України «Elib Ukr»

Квітень

4

Поповнення репозитарія університету eONEUIR працями викладачів та науковців

На протязі року

5

Оновити навігацію сайту бібліотеки щодо оперативного, якісного пошуку інформації

Вересень

6

Розвиток послуг для студентів та викладацького складу  - ЕДД, вільне розміщення публікацій, тренінги, вебінари тощо

На протязі року

7

Розвиток співпраці між університетами, науковцями через обмін інформацією досвідом участі у спільних заходах

На протязі року

 

Довідково-бібліографічна ті інформаційна діяльність

Назва заходу

Форма роботи

Дата

Місце проведення

Відповідальні

1.

 

1. Кафедра Економіки та управління національним господарством

2. Кафедра Економіки, організації та обліку в АПК

3. Кафедра Управління персоналом і економіки праці

День бібліотеці на кафедре

Квітень

Вересень

Листопад

1 корпус

4 корпус

3 корпус

ІБВ

2.

Інформація про нові надходження

День інформації

Березень

1 корпус

ІБВ

3.

«Зустрічаємо першокурсників»

 

1) Огляд та екскурсія по бібліотеці

 

2) «Сьогодні студент, завтра спеціаліст»

 

3) інформаційні ресурси бібліотеки

Комплексний захід для студентів всіх ф-тів 1 курсу

Екскурсія по бібліотеці

Книжкова виставка

Слайд-презентація

Вересень

Всі навчальні корпуса

Столярова К.Ю.

Дричікова К.М.

Фофанова Т.І.

Поглод Л.І.

ПанайотоваК.В.

4.

«Наукові кроки до диплома»

 

1)  «Інформаційні ресурси бібліотеки ОНЕУ - дипломнику»

 

2) Тренинг з пошуку інформації до дипломної роботи

 

Комплексний захід для магістрів-спеціалістів всіх ф-тів

 

Слайд-презентація

 

Практичне заняття

Вересень-Жовтень (КЕФ, ФЕУП, ФМЕ, ФЕФ, ОЕФ)

Квітень (ФЕУП, ФМЕ, з/ф, к/ф)

1 корпус

ІБВ

5.

«Сучасна освіта в Україні»

Віртуальна виставка

жовтень

Сайт-бібліотеки

ІБВ

6.

«Шевченко – це народ, І, як народ, він буде вічно жити» (до 200-річчя з дня народження  Т.Г. Шевченко)

Віртуальна виставка

      лютий

Сайт бібліотеки

ІБВ

7.

До 70-річчя дня народження, професора ФИтаП Микола Федорович Цибра (01.09.44)

Віртуальна виставка (покажчик)

Серпень

Сайт бібліотеки

ІБВ

8.

До 75-річчя дня народження, професора ФМтаФР Геннадія Олесандровича Велічко (18.11.1939)

Віртуальна виставка (покажчик)

Жовтень

Сайт бібліотеки

ІБВ

9.

«Чи знаєте Ви історію факультету?»

Викторина

Лютий

Читальні зали навчальних корпусів №3, 4, 6

Поглод Л.І., Дричикова К.М., Фофанова Т.І.

 

Книжкові виставки на допомогу навчальному процесів

Назва виставки

Місце проведення

Відповідальні

1.

«Підприємницька складова агротуристичної діяльності»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

2.

«Логістика як наука про управління матеріальними потоками»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

3.

«Реальний сектор – основа економічної  безпеки України»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

4.

«Туризм як галузь рекреації»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

5.

«Соціальні аспекти державного регулювання зайнятості населення»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

6.

«Маркетинг в новій економіці»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

7.

«Сучасні технології управління в формування конкурентних переваг підприємства»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

8.

«Ідентифікація як складова сертифікації продукції»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

9.

«Роль міжнародних організацій у системі регулювання міжнародних економічних відносин»

Навчальний корпус №3, бібліотека

Поглод Л.І.

10.

«Фінанси в сучасній економіці»

Навчальний корпус №6

Фофанова Т.І.

Виставки до знаменних дат

Назва виставки

Місце проведення

Відповідальні

1

«Соборність – це сила, єдина держава»; «День соборності України» - до Дня Соборності України

Навчальний корпус №1, 3

Бібліотека

Столярова К.Ю.,

Поглод Л.І.

2

«Я славлю спільність мов…» - до Дня рідної мови

Навчальний корпус №1, Відділ учбової літератури

Столярова К.Ю.

3

«Книги – юбиляры 2014 года»

Навчальний корпус №1, Сектор художньої літератури

Столярова К.Ю.,

Галяс К.В.

4

«Ми чуємо тебе, Кобзар, крізь століття» - до 200-річчя з дня народження

Навчальний корпус №1, 3

Відділ учбової літератури

Столярова К.Ю., Поглод Л.І.

5

«Чорнобиль – біль та скорбота України», «Квітка з гірким іменем полинь» (огляд літератури)

Навчальний корпус №1, Читальний зал гуртожитку №2

Столярова К.Ю., Шпитальова Г.І.

6

«Хочеш бути здоровим – будь», «Молодість та здоровя, краса і радість життя» - до дня Всесвітнього здоровя

Навчальний корпус №1, 3

Столярова К.Ю., Поглод Л.І.

7

«Они сражались за Одессу» - 70 лет освобождения Одессы (Фото-виставка)

Навчальний корпус №1, ЕЧЗ

Столярова К.Ю., Панайотова К.В.

8

«Найважче слово в памяті» - ко Дню Победы

Навчальні корпуса №1Відділ учбової літератури

Столярова К.Ю.

9

«Люблю Вкраїну я свою, вона найкраща в цілому світіт», «Держава і влада і Україні» - до Дня Конституції

Навчальний корпус №1, Читальний зал гуртожитку №2

Столярова К.Ю., Шпитальова Г.І.

10

«Люблю Вкраїну я свою, вона найкраща в цілом світі» - до Дня Незалежності України

Навчальний корпус №1,

 Відділ учбової літератури

Столярова К.Ю.

11

«Мой дом – Одесса» - к Дню міста

Навчальний корпус №1, Відділ учбової літератури

Столярова К.Ю.

12

«Життя на одному подиху» - 150 рокув з дні народження М. Коцюбинського

Навчальний корпус №1, Сектор художньої літератури

Столярова К.Ю.,

Галяс К.В.

13

«Книга – джерело знань» - до Всеукраїнського дня бібліотек

Читальна зала гуртожитку №2

Шпитальова Г.І.

14

«Живе поезія у мові, якої мати вчила нас»

Читальна зала гуртожитку №1

Гайдамака Т.О.

15

«Голодомор в Україні» - до Дня памяті жертв голодомору 1932-1933 років

Навчальний корпус №1

Столярова К.Ю., Галяс К.В.

16

«День студентів»

Читальна зала гуртожитку №2

Шпитальова Г.І.

17

«Великий зодчий українського кінематографу» - до 120-річчя О. Довженка

Навчальний корпус №1, Сектор художньої літератури

Столярова К.Ю.,

Галяс К.В.

18

«М.Ю. Лермонтов – страницы жизни и творчества» - до 200-річчя з дня народження

Навчальний корпус №1, Сектор художньої літератури

Столярова К.Ю.,

Галяс К.В.

19

«Ти наше диво калинове, Кохана материнська мова» - до дня української мови

Навчальний корпус №1, 6

Столярова К.Ю., Фофанова Т.І.

 

 

Директор бібліотеки                                                             Т.П. Іваницька

 

 

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics