Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Карпов В. А. Планування та аналіз підприємницьких проектів: навч. посіб. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт 2014. – 243 с.

У навчальному посібнику стисло викладено основні теоретичні положення планування та аналізу підприємницьких проектів, висвітлено концепцію, методологію підготовки й обгрунтування інвестиційних проектів, методику оцінки ефективності альтернативних інвестиційних рішень в умовах обмеженості ресурсів. За окремими темами наведено бізнес-тренінг.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics