Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля: підручник / Ю. Г. Козак, T. Sporek, E. Molendowski, [та ін.] 5-те, перероб. Та доп. – Київ-Катовіце-Краков: «ЦУЛ», 2015. – 272 с.

У п'ятому, переробленому та доповненому виданні підручника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі. Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, основні теорії  міжнародного торговельного обміну, торговельного обміну, торговельна політика, організаційні та фінансові аспекти міжнародної торгівлі, нормативно-правове регламентування иа практика укладання міжнародних торговельних угод.

Підручник призначається для викладачів, для студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиківу галузі міжнародної торгівлі.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics