Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографія / За заг. ред.. док. економ. наук, професора А. І. Ковальова – Одеса: Атлант, 2014. – 178 с.

У роботі розглянуто наукові результати та напрацювання членів кафедри економіки та управління національним господарством ОНЕУ. Розкрито теоретичні аспекти функціонування малого підприємництва в Україні в контексті євро інтеграційних процесів. Проведено аналіз комплексної оцінки діяльності суб’єктів підприємництва в Одеській області, розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму стимулювання розвитку підприємництва в регіоні.

Рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів та науковців, що досліджують проблеми розвитку соціально-економічних процесів на регіональному рівні.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics