Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Бюджетна система: навч. посіб. / [Баранова В. Г. , Дубовик О. Ю., Хомутенко В. П. та ін.] за заг. Ред. В. П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бертєнєва, 2014. – 392 с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики формування й використання бюджету, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України. Значне місце відведено аналізу процесів формування дохідної та видаткової частин Державного бюджету України, системі бюджетного вирівнювання та міжбюджетних відносин в Україні. Розглянуто процедуру бюджетного процесу та здійснення бюджетного контролю.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів для використання у процесі підготовки спеціалістів економічного профілю.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics