Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Траченко  Л. А. Інжинірингові послуги як об'єкт товарознавства: експертне оцінювання якості: монографія. – Одеса: Атлант, 2014. – 212 с.

У монографії розглянуто проблеми  функціонування ринку інжинірингових послуг в Україні, законодавчі та нормативно-технічні документи, що регламентують їх надання. Експертне оцінювання якості надання інжинірингових послуг із застосуванням простих статистичних методів дозволило визначити найважливіші параметри, що впливають на якість та надати рекомендації щодо порівняння.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics