Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Збрицька Т. П.  Управління розвитком персоналу : навчальний посібник  / Т. П. Збрицька,  Г. О. Савченко,  М. С. Татаревська ; за заг.  ред.  М. С. Татаревська. – Одеса : Атлант,  2013. – 427 с.

Навчальний посібник присвячено висвітленню питань, пов’язаних із розвитком персоналу на підприємствах, в організаціях та установах. Розглянуто окремі аспекти компетентного підходу до розвитку працівників, а також системного управління проектами та програмами розвитку співробітників, а також системного управління проектами та програмами розвитку співробітників організацій. Висвітлено питання планування трудової кар’єри, ефективного формування кадрового резерву, стимулювання розвитку персоналу.

Для студентів, слухачів і викладачів економічних ВНЗ. Посібник буде корисним і для працівників служб управління персоналом організацій та наукових установ.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics