Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


 

База даних (БД) ”Дипломні роботи” доступна для перегляду лише в електронному читальному залі корпуса № 1.

БД включає дипломні роботи по всім спеціальностям та формам навчання, починаючи з 2008 року, та поповнюється щорічно роботами випускників.

Для перегляду відкриті лише ті дипломи, які захистили на «відмінно».

Правила поведінки в читальному залі при роботі з

БД ”Дипломні роботи”:

1.  КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ копіювати та фотографувати дипломні роботи;

2.     Біля одного компютера повинен працювати лише один читач (наявність читацького квитка для студентів стаціонару, комерційного ф-ту - обовязкова, заочного ф-ту - залікова книжка);

3.     Біля компютера з повнотекстовими дипломами категорично забороняється розмовляти по мобільному телефону, читати чи писати sms, класти фотоапарат на стіл чи закривати екран компютера сумками.

4.     Дипломні роботи дозволяється читати, конспектувати або набирати текст за допомогою ноутбука.

За умови наявності черги для роботи з дипломами, читач має право працювати одну годину без відриву від роботи з того часу, коли він прийшов до читального залу. Година і місце (комп’ютер 1 або 2) фіксується бібліотекарем у спеціальному реєстраційному журналі (для реєстрації або консультації треба звернутися до бібліотекаря).

Після закінчення години, якщо є черга, читач повинен покинути робоче місце.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics