Нові надходження – вересень

Бібліотека ОНЕУ запрошує своїх читачів ознайомитись з новою літературою. Відтепер ця послуга можлива і у відділеному доступі.

658  К 76      Кошельок, Галина Володимирiвна (викл. ОНЕУ). Грошовi   потоки   пiдприємства:  теорiя, методологiя, практика [Репозитарiй] : монографія / Г.В. Кошельок.- Одеса : ФОП  Бондаренко  М. О.,  2019.- 392  с. : рис.,табл.

У роботі обговорюються питання грошових потоків підприємства та їх ролі в системі управління підприємством.

38 М 21   Мальська, Марта Пилипiвна.  Мiжнародна маркетингова дiяльнiсть: теорiя та практика : пiдручник  / Марта Пилипiвна Мальська ; I.С. Пурська . – ЦУЛ , 2018. – 288 с., рис.,табл.

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та організаційно-практичні засади організації міжнародної маркетингової діяльності.

657 М58  Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi для малих та середнiх пiдприємств (МСФЗ для МСП) : практичний посiбник / Констянтин Вiкторович Безверхий . – ЦУЛ, 2016. – 226 с.

4 М 74  Мозговий, Володимир Iванович. Українська мова у професiйному спiлкуваннi. Модульний курс : навчальний посiбник / Володимир Iванович Мозговий . – ЦУЛ , 2017. – 592 с., рис.,табл.

Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей.

31 С17  Самотоєнкова, Олена Вiкторiвна. Економiчна статистика : навчальний посiбник / Олена Вiкторiвна Самотоєнкова ; Юлiя Олегiвна Ольвiнська . – ФОП Гуляєва В.М. , 2020. – 276 с., рис.,табл.

У навчальному посібнику викладаються питання сутності економічної статистики в умовах ринкової економіки.  

330 С 40 Сиротинська, Алла Павлiвна. Iнформацiйнi системи пiдприємств малого бiзнесу : навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв / Алла Павлiвна Сиротинська ; Iнна  Дмитрiвна Лазаришина ; в.о. М-во освiти i науки України ; в.о. Нац. ун-водного госп-ва i природокористування . – ЦУЛ , 2018. – 264 с., рис.

Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних систем.

 658 Т33 Теорiя прийняття рiшень : пiдручник / заг. ред. Микола Петрович Бутко . – ЦУЛ, 2018. – 360 с.

Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів, слухачам центрів підвищення кваліфікації з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності.

620.2 Ф79 Формування ринку органiчної продукцiї в Українi: теоретичнi та практичні аспекти : монографiя / ред. Тетяна Анатолiвна Кундiловська . – Астропринт , 2019. – 125 с., рис.,табл.

У монографії наведено результати досліджень щодо сучасних тенденцій розповсюдження у світі альтернатівних методів ведення еколого-спрямованного сільськогосподарського виробництва як перспективних напрямків розвитку аграрної науки.

658 Х66  Хмурова, Вiкторiя Валентинiвна.  Менеджмент пiдприємницької дiяльностi : навчальний посiбник / Вiкторiя Валентинiвна Хмурова . – ЦУЛ . – 286 с., рис.,табл.

У посібнику розглянуто теоретичні засади підприємництва, види, організаційно-правові форми підприємництва.

0

У этой записи один комментарий

  1. Мои сыновья с нетерпением читают новинки с этого интернет-сайта. Пребольшое спасибо создателю

    0

Комментарии закрыты.

Закрыть меню
ru_RUРусский
ukУкраїнська en_GBEnglish (UK) ru_RUРусский