Новые поступления

Книжные издания

31 С17 Самотоєнкова, Олена Вiкторiвна. Економiчна статистика : навчальний посiбник / Олена Вiкторiвна Самотоєнкова ; Юлiя Олегiвна Ольвiнська . - ФОП Гуляєва В.М. , 2020. - 276 с., рис.,табл.
У навчальному посібнику викладаються питання сутності економічної статистики в умовах ринкової економіки.

658 Х66 Хмурова, Вiкторiя Валентинiвна. Менеджмент пiдприємницької дiяльностi : навчальний посiбник / Вiкторiя Валентинiвна Хмурова . - ЦУЛ . - 286 с., рис.,табл.
У посібнику розглянуто теоретичні засади підприємництва, види, організаційно-правові форми підприємництва.

658 Т33 Теорiя прийняття рiшень : пiдручник / заг. ред. Микола Петрович Бутко . – ЦУЛ, 2018. - 360 с.
Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів, слухачам центрів підвищення кваліфікації з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності.

658 К 76 Кошельок, Галина Володимирiвна (викл. ОНЕУ). Грошовi потоки пiдприємства: теорiя, методологiя, практика [Репозитарiй] : монографія / Г.В. Кошельок.- Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019.- 392 с. : рис.,табл.
У роботі обговорюються питання грошових потоків підприємства та їх ролі в системі управління підприємством.

330 С 40 Сиротинська, Алла Павлiвна. Iнформацiйнi системи пiдприємств малого бiзнесу : навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв / Алла Павлiвна Сиротинська ; Iнна Дмитрiвна Лазаришина ; в.о. М-во освiти i науки України ; в.о. Нац. ун-водного госп-ва i природокористування . - ЦУЛ , 2018. - 264 с., рис.
Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних систем.

38 М 21 Мальська, Марта Пилипiвна. Мiжнародна маркетингова дiяльнiсть: теорiя та практика : пiдручник / Марта Пилипiвна Мальська ; I.С. Пурська . - ЦУЛ , 2018. - 288 с., рис.,табл.
У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та організаційно-практичні засади організації міжнародної маркетингової діяльності.

620.2 Ф79 Формування ринку органiчної продукцiї в Українi: теоретичнi та практичні аспекти : монографiя / ред. Тетяна Анатолiвна Кундiловська . - Астропринт , 2019. - 125 с., рис.,табл.
У монографії наведено результати досліджень щодо сучасних тенденцій розповсюдження у світі альтернатівних методів ведення еколого-спрямованного сільськогосподарського виробництва як перспективних напрямків розвитку аграрної науки.

657 М58 Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi для малих та середнiх пiдприємств (МСФЗ для МСП) : практичний посiбник / Констянтин Вiкторович Безверхий . - ЦУЛ, 2016. - 226 с.

4 М 74 Мозговий, Володимир Iванович. Українська мова у професiйному спiлкуваннi. Модульний курс : навчальний посiбник / Володимир Iванович Мозговий . - ЦУЛ , 2017. - 592 с., рис.,табл.
Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Периодические издания

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
0
ru_RUРусский
ukУкраїнська en_GBEnglish (UK) ru_RUРусский