Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 

Одеський національний економічний університет

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

«Правила користування електронним читальним залом бібліотеки ОНЕУ»

 

 

 

Додаток до Правил користування бібліотекою

 

1.  Для роботи в електронному читальному залі користувач зобов'язаний зареєструватися у чергового по залу.

2.  Перед роботою в електронному читальному залі необхідно ознайомитися з правилами користування залом. Невиконання даної вимоги не звільняє від відповідальності за порушення вказаних Правил.

3.  Права користувачів електронним читальним залом:

·        працювати з електронним каталогом бібліотеки;

·        користуватися бібліографічними та повнотекстовими базами даних;

·        працювати з фондом документів на електронних носіях бібліотеки ОНЕУ;

·        отримувати довідки та консультації працівників електронного читального залу по роботі з інформаційними ресурсами  бібліотеки ОНЕУ;

·        користуватись ПК з використанням встановленого на ком’ютерах програмного забезпечення та ресурсами мережі Інтернет:

-  студенти, викладачі, аспіранти, співробітники ОНЕУ – безкоштовно;

·        переглядати повнотекстові версії дисертацій та авторефератів через локальну мережу бібліотеки (студенти, викладачі, аспіранти, співробітники ОНЕУ, студенти інших ВНЗ - за письмовим дозволом проректора ОНЕУ з наукової роботи);

·        зберігати необхідну інформацію на дискетах, флеш-накоплювачах та CD-дисках дозволяється тільки за погодженням з черговим по залу і після перевірки дискет, флеш-накоплювачів та CD-дисків на відсутність вірусів;

4.     Обов’язки користувачів залу електронної інформації:

·     дотримуватись правил техніки безпеки;

·     дбайливо ставитись до устаткування, в разі виявлення непрацюючого комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення, негайно повідомляти про це чергового працівника в залі;

·     після закінчення роботи закривати використані програми, застосовуючи стандартні процедури виходу;

·     виконувати розпорядження чергового працівника залу щодо правил роботи в залі;

·     зберігати тишу, не користуватись мобільними телефонами.

5.     Користувачам забороняється:

·     самостійно проводити включення, виключення, перезапуск комп’ютера, здійснювати відключення або підключення периферійного обладнання;

·     проводити установку власного програмного забезпечення;

·     змінювати настройку комп'ютерів або настроювати їх комплектуючі компоненти;

·     проводити несанкціонований доступ до програмних продуктів, баз даних або до їх файлів конфігурації;

·     копіювати програми та бази даних;

·     здійснювати запуск програм з дискет, флеш-накоплювачів і CD-ROM або інших програмних продуктів;

·     використовувати ресурси бібліотеки ОНЕУ та Інтернету для здійснення будь-якого роду комерційної діяльності;

·     користуватися каналомісткими інформаційними ресурсами Інтернет (Real Video/Audio, Chat, ICQ, ігри та ін.);

·     використовувати доступ до мережі Інтернет для перегляду інформації, що суперечить загальноприйнятим поняттям моралі.

За порушення вищезгаданих правил користувач несе адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства та правил користування  бібліотекою ОНЕУ.

6.       Бібліотека не несе відповідальності:

·     за залишену в залі  інформацію та файли на комп’ютерах (претензії з приводу їх втрати не приймаються);

·     за якість запису на дискети, флеш-накоплювачі або CD-диски користувача;

·     за залишені в залі речі.

 

 

 

Затверджено методичною радою

 

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics