Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Структура бібліотеки (відділи)


 • Керівництво бібліотеки
  ІВАНИЦЬКА
  ТАМАРА ПЕТРІВНА

  Директор бібліотеки
  БОРОДІНА
  ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

  Заступник директора
  ПОГЛОД
  ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

  Заступник директора
 • Відділ учбової літератури (к.110)
  • 1 автоматизованих робочих місць для доступу до електронних ресурсів;
  • автоматизоване обслуговування та самообслуговування користувачів;
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів;
  • запис читачів до бібліотеки з внесенням до електронної бази даних «Читач» відомостей про читача;
  • ознайомлення користувачів із структурою бібліотеки, розміщенням відділів, годинами роботи, правилами користування;
  • організація тематичних виставок, переглядів, оглядів літератури.
  • оформлення та видача електронних читацьких квитків;
  • підготовка та групова видача комплектів підручників студентам денного та комерційного відділень;
  • підпис обхідних листів;
  • понад 130 тис. підручників, навчальних, навчально-методичних посібників та видань у відкритому доступі;
  • термін користування літературою – навчальний семестр;
  • щорічна перереєстрація користувачів та редагування електронної бази даних «Читач»;
  Години роботи

  Понеділок, середа, п’ятниця: 9.30-18.30
  Вівторок, четверг: 9.30-17.00
  Субота: 9.00-15.00
  Вихідний: неділя

  Контакти: Зав. відділом обслуговування Столярова К .Ю. 249 (внутрішній), lib-abon@oneu.edu.ua


 • Відділ наукової літератури (к.111)
  • 1 автоматизоване робоче місце для доступу до електронних ресурсів;
  • 10 посадкових місць;
  • автоматизоване обслуговування та самообслуговування
  • відкритий доступ до фондів;
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів;
  • консультації з методики підбору літератури;
  • організація тематичних виставок, переглядів, оглядів літератури
  • понад 17 тис. наукових, науково-популярних, довідкових та освітніх видань з усіх галузей знань, малопримірникова література;
  • термін користування літературою – 10 днів;
  Години роботи

  Понеділок, середа, п’ятниця: 9.30-18.30
  Вівторок, четверг: 9.30-17.00
  Субота: 9.00-15.00
  Вихідний: неділя

  Контакти: Зав. відділом Мідловець О.А. 253 (внутрішній)


 • Електронний читальний зал, зала для науковців (к.211)
  • 4 автоматизованих робочих місць для доступу до електронних ресурсів;
  • 82 посадкових місця;
  • автоматизоване обслуговування користувачів;
  • відкритий доступ до фондів;
  • Дисертаційний фонд
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів;
  • доступ до:
   • електронних ресурсів ;
   • електронного каталогу;
   • навчальних, наукових та освітніх ресурсів Інтернет.
   • повнотекстових баз даних;
  • організація тематичних виставок, переглядів, оглядів літератури
  • понад 300 назв періодичних видань;
  • фонд авторефератів дисертації, які захищалися в інших ВНЗ;
  • фонд аудіо, відео та електронних документів;
  • фонд дисертацій та авторефератів дисертацій, захист яких проводився в дисертаційних радах університету;
  Години роботи

  Понеділок, середа, п’ятниця: 9.30-18.30
  Вівторок, четверг: 9.30-17.00
  Субота: 9.00-15.00
  Вихідний: неділя

  Контакти: Зав. сектором Герасимова О.А. (048) 723-11-03 , 245 (внутр.)


 • Інформаційний центр Європейського Союзу (к.210)

  Інформаційний центр пропонує всім бажаючим: школярам, студентам, викладачам і всім громадянам Південного регіону, працювати з інформаційними матеріалами: книгами, буклетами, довідниками, компакт-дисками, переглянути фільми про Європейський Союз і його політику.

  Години роботи

  Понеділок, середа, п’ятниця: 9.30-18.30
  Вівторок, четверг: 9.30-17.00
  Субота: 9.00-15.00
  Вихідний: неділя

  Контакти: Зав. сектором Герасимова О.А. (048) 723-11-03


 • Інформаційно-бібліографічний відділ (к.212)
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів;
  • надання консультацій з методики пошуку та добору літератури, правил оформлення списків літератури;
  • інформування професорсько-викладацького складу та студентів за основними напрямками наукової та навчальної діяльності університету;
  • формування інформаційної культури користувачів бібліотеки;
  • організація та ведення електронної картотеки статей та проблемно-орієнтованих баз даних;
  • проведення комплексних інформаційних заходів: Днів інформації, Днів кафедр, Днів аспіранта, Днів дипломника тощо;
  • надання класифікаційного індексу науковим статтям та роботам викладачів університету;
  • інституційний репозитарій ОНЕУ;
  • заявки на отримання УДК
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 8.30-17.00
  Перерва: 12.30-13.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти: Зав. сектором Смислова А.О. 245 (внутр.), lib-bibliogr@oneu.edu.ua


 • Відділ комплектування та наукової обробки фондів (к.111)
  • ведення електронного каталогу бібліотеки;
  • ведення електронної картотеки «Книгозабезпеченість навчальних дисциплін»;
  • заявка на книги, періодичні видання
  • облік документів, які надходять та вибувають з фонду бібліотеки;
  • поточне та ретроспективне комплектування фондів різними видами документів за усіма напрямками навчальної, наукової та культурно-просвітницької діяльності академії;
  • прайс-листи, каталоги видавництв;
  • розподіл документів за структурними підрозділами бібліотеки;
  • систематизація нових надходжень літератури;
  • технічна обробка документів;
  • формування замовлень на придбання літератури;
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 8.30-17.00
  Перерва: 12.30-13.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти: Зав. відділом Ширмовська Т.К. 247 (внутр.), lib-komplekt@oneu.edu.ua


 • Відділ автоматизації бібліотечних процесів

  Відділ заснований у 2005 році.

  • впровадження новітніх комп’ютерних технологій у бібліотечно-технологічні процеси всіх підрозділів бібліотеки;
  • створення та використання автоматизованого довідково-пошукового апарату бібліотеки;
  • забезпечення користувачів бібліографічними документами в електронній формі;
  • функціонування автоматизованої бібліотечної системи «Лібер медіа»;
  • веде наповнення електронної бібліотеки, електронного каталогу;
  • підтримка Web-сайту бібліотеки.
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 8.30-17.00
  Перерва: 12.30-13.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти: Зав. відділом Нелінова Т.П.


 • Відділ зберігання фондів

  Фонд відділу багатогалузевий, включає різні види і типи документів.

  • забезпечує наукове формування, організацію, використання та зберігання фонду бібліотеки;
  • забезпечує формування та використання фонду рідкісних та цінних видань;
  • здійснює розподіл нових надходжень до структурних підрозділів бібліотеки;
  • виконує замовлення користувачів на літературу, що зберігається у відділі, для структурних підрозділів бібліотеки;
  • систематично вивчає використання окремих розділів фонду;
  • проводить планомірні переобліки бібліотечних фондів структурних підрозділів бібліотеки;
  • проводить значну роботу по проведенню ретроконверсії фонду до бази даних “Книга” та розподіл видань бази даних за місцем зберігання
  • організовує списання застарілих та зношених видань.
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 8.30-17.00
  Перерва: 12.30-13.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти: Зав. відділом Загинайнко О.П.


 • Бібліотека навчального корпусу №3
  Привокзальна пл.,2
  • 1 автоматизованих робочих місць для доступу до електронних ресурсів;
  • автоматизоване обслуговування та самообслуговування користувачів;
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів;
  • ознайомлення користувачів ФМЕ із структурою бібліотеки, розміщенням відділів, годинами роботи, правилами користування;
  • організація тематичних виставок, переглядів, оглядів літератури
  • оформлення та видача електронних читацьких квитків;
  • підготовка та групова видача комплектів підручників студентам Факультету міжнародної економіки;
  • підпис обхідних листів.
  • понад 46 тис. підручників, навчальних, навчально-методичних посібників , наукових і періодичних видань;
  • термін користування літературою – навчальний семестр;
  • щорічна перереєстрація користувачів та редагування електронної бази даних «Читач».
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 9.30-17.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти: Поглод Л.І. (048) 727-13-09 , lib-bib3@oneu.edu.ua


 • Бібліотека навчального корпусу № 4
  Успенська 91
  • 1 автоматизованих робочих місць для доступу до електронних ресурсів;
  • автоматизоване обслуговування та самообслуговування користувачів;
  • біля 50 тис. підручників, навчальних, навчально-методичних посібників , наукових і періодичних видань;
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів;
  • запис читачів до бібліотеки з внесенням до електронної бази даних «Читач» відомостей про читача;
  • ознайомлення користувачів із структурою бібліотеки, розміщенням відділів, годинами роботи, правилами користування;
  • організація тематичних виставок, переглядів, оглядів літератури
  • оформлення та видача електронних читацьких квитків;
  • підготовка та групова видача комплектів підручників студентам Обліково-економічного факультету;
  • підпис обхідних листів;
  • термін користування літературою – навчальний семестр;
  • щорічна перереєстрація користувачів та редагування електронної бази даних «Читач».
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 9.30-17.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти:Головний бібліотекар Дрічикова К.М. (048)725-77-07, lib-bib4@oneu.edu.ua


 • Бібліотека навчального корпусу №6
  вул. Пушкінська, 26
  • 2 автоматизованих робочих місць для доступу до електронних ресурсів;
  • автоматизоване обслуговування та самообслуговування користувачів;
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів;
  • ознайомлення користувачів ФЕФ і З/В із структурою бібліотеки, розміщенням відділів, годинами роботи, правилами користування;
  • організація тематичних виставок, переглядів, оглядів літератури
  • оформлення та видача електронних читацьких квитків;
  • підготовка та групова видача комплектів підручників студентам Фінансово-економічного факультету і заочного відділення;
  • підпис обхідних листів;
  • понад 37 тис. підручників, навчальних,навчально-методичних посібників, наукових і періодичних видань;
  • термін користування літературою – навчальний семестр;
  • щорічна перереєстрація користувачів та редагування електронної бази даних «Читач».
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 9.30-17.00
  Cубота: 9.00-15.00
  Вихідні: неділя

  Контакти:Зав.сектором Фофанова Т.І. (048) 722-59-82, lib-bib6@oneu.edu.ua


 • Читальна зала гуртожитка № 1
  вул. Черняховського, 22
  • понад 2 тис. підручників, навчальних, навчально-методичних посібників, наукових і періодичних видань;
  • 20 посадкових місця.
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 11.00-19.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти:Бібліотекар 1 кат. Гайдамака Т.О.


 • Читальна зала гуртожитка № 2
  вул. Ол. Невського, 51
  • понад 12 тис. підручників, навчальних, навчально-методичних посібників , наукових і періодичних видань;
  • 30 посадкових місця.
  Години роботи

  Понеділок - п’ятниця: 11.00-19.00
  Вихідні: субота, неділя

  Контакти:Бібліотекар 1 кат. Шпитальова Г.І.


Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics