Кафедра: Експертизи товарів та послуг

Ст. викладач кафедри експертизи товарів та послуг

Гайдукович Галина Євгеніївна

Освіта: Одеський інститут народного господарства, 1982 р., спеціальність «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами», кваліфікація – товарознавець вищої кваліфікації
Навчальні дисципліни, які закріплені за викладачем:
Товарознавство (харчові продукти) – практичні заняття.
Технологія продукції ресторанного господарства – практичні заняття.

кандидат технічних наук, доцент

Захарчук Валентина Григорівна

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка роботи концентраційних та водневих гальванопар і їх впливу на корозію конструкційних матеріалів» за фахом 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії в Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАНУ, м. Львів.
У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг. Є заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
Викладає дисципліни: «Товарознавство непродовольчих товарів»; «Технічне регулювання»; «Міжнародне технічне регулювання»; «Стандартизація, сертифікація та метрологія»; «Технологія продукції ресторанного господарства».
Коло наукових інтересів: товарознавство та прикладна експертиза непродовольчих товарів, оцінка відповідності споживчих товарів.

доктор сільско-господарських наук, доцент
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Зеленянська Наталя Миколаївна

У травні 2011 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 06.01.08 – виноградарство.
У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування та розробка сучасної технології вирощування садивного матеріалу винограду» (спеціальність 06.01.08 – виноградарство). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Указ Президента України № 440/2016 Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року.
В Одеському національному економічному університеті працює з 2006 року на посаді доцента кафедри експертизи товарів та послуг (за сумісництвом).
Викладає дисципліни: «Мікробіологія», «Біохімія харчування та безпека товарів народного споживання», «Гігієна і санітарія в галузі», «Технологія зберігання продовольчих товарів».
Коло наукових інтересів: якість та біобезпека продовольчих товарів на всіх етапах просування – від виробника до споживача; санітарні вимоги, гігієнічні нормативи та законодавча база готельно-ресторанного господарства, біологізація виробництва сільськогосподарської продукції.

зав. кафедрою
к.т.н., доцент

Кунділовська Тетяна Анатоліївна

Вчене звання: Доцент кафедри експертизи товарів та послуг
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

к.е.н., доцент

Траченко Людмила Анатоліївна

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію, присвоєно ступінь кандидата економічних наук, 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг.З 2008 р. по теперішній часп рацюю на посаді доцента кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету.
Викладає дисципліни: «Технологія та контроль за якістюнадання послуг»; «Експертиза послуг»; «Управління якістю товарів»; «Організація захисту прав споживачів»;«Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства»; «Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства».
Коло наукових інтересів: системи управління якістю підприємств різних сфер діяльності, міжнародні стандарти ISO серії 9000, управління якістю товарів та послуг готельно-ресторанного господарства, захист прав споживачів, експертне оцінювання якості надання різних видів послуг.

Науково-дослідна робота: керівник та виконавець госпрозрахункових тем:  «Поліпшення діяльності складського господарства та службі управляння персоналом як важливих складових системи менеджменту якості ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008», керує науковою роботою студентів.

0
ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська