1.1. Правила користування бібліотекою університету розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу ” та Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу освіти України.

1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки університету є складовою частиною загально державної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави

2.1. Право користування бібліотекою надається професорсько-викладацькому складу, науковим співробітникам, аспірантам, магістрантам, студентам, слухачам центрів довузівської і післявузівської підготовки, та працівникам структурних підрозділів університету.

2.2. Читачі мають право отримувати у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у читальних залах, філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються   бібліотекою; брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для запису у бібліотеку потрібно надати студентський (аспірантський) квиток, або службове посвідчення, дійсне у поточному році.

2.4. На підставі поданих документів читачу заводять читацький формуляр.

2.5. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитись із правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінно виконувати підписом у читацькому формулярі.

 

3.1. Для одержання літератури читач подає студентський квиток, аспірантське або службове посвідчення, подає усний або електронний запит, розписується у читацькому формулярі за кожен одержаний примірник.

3.2. При видачі через електронний формуляр читач подає документи згідно пункту

3.3. Повернення літератури автоматично фіксується “Liber-Медіа”.

3.4. Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлений термін; не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки із каталогів і картотек.

3.5. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні позначки.

3.6. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

3.7. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну та адміністративну відповідальність згідно із законодавством України.

3.8. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

3.9. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.10. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, який приймає заміну.

3.11. Бібліотека щорічно проводить перереєстрацію читачів. При перереєстрації читач повинен здати для обліку всю літературу, яку при необхідності він може одержати знову. Читачі які не перереєструвались бібліотекою не обслуговуються.

3.12. Студенти університету після закінчення навчального року зобов’язані здати всю літературу в бібліотеку.

3.13. У випадку, коли читач припиняє користуватись бібліотекою він зобов’язаний здати всі книги і підписати обхідний лист.

4.1. На абонементах:

4.1.1. Навчальна література видається на абонементі на семестр, що відповідає навчальним планам і програмам.

4.1.2. Художня література видається в кількості не більше 3-х екземплярів строком до 1 місяць. Строк користування книгою може бути продовжений після її пред’явлення.

4.1.3.Студентам-заочникам строки користування навчальними посібниками встановлюються залежно від строків проведення екзаменаційних сесій.

4.1.4. Видача книг студентам для виробничої практики проводиться залежно від наявності книжкових фондів по спеціалізації.

4.1.5. Не видаються поза межі бібліотеки:

  •       енциклопедичні та особливо цінні видання;
  •       електронні видання;
  •       науковий фонд;
  •       періодичні видання та газети;
  •       рідкісні видання;

 

4.1.6. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

4.1.7. У випадку затримки книг понад встановлений термін без поважних причин адміністрація бібліотеки має право застосовувати відповідні санкції проти порушників (позбавлення права користування бібліотечними фондами на певний період часу).

4.2. У читальних залах:

4.2.1. Книги в читальних залах видаються за вимогою читачів.

4.2.2. Неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.

4.2.3. Виносити книги з читального залу заборонено. При виході із читального залу читач повинен здати наявні в нього книги.

4.3. У комп’ютерних залах:

4.3.1. Користувач комп’ютерного залу повинен дотримуватись правил користування мережею Internet (http:// www.library.tneu.edu.ua).

4.3.2. Користувач здійснює пошук літератури в програмі «Liber-Медіа».

4.3.3. Користувач отримує консультації з питань комп’ютерних технологій.

4.3.4. Користувачам дозволяється працювати на персональних комп’ютерах (ПК) не більш, ніж 1год. Час може бути продовжено при відсутності черги.

4.3.5. В комп’ютерному залі забороняється приймати їжу та залишати сміття на робочих місцях.

4.3.6. При виявленні порушень в роботі ПК потрібно звертатись до персоналу комп’ютерного залу.

4.3.7. Користувачі можуть замовити літературу та працювати з нею, використовуючи комп’ютеризовані робочі місця.

5.1. Формує свої фонди згідно з профілем навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної діяльності університету.

5.2. Облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

5.3. Проводить бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів.

5.4. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і видає науково-допоміжні і рекомендаційні бібліографії, покажчики, виконує бібліотечні довідки, проводить бібліографічні огляди тощо.

5.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

5.6. Проводить диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

5.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює умови необхідні для роботи з різними джерелами інформації.

 

5.8. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів, науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації; проводить дослідження читацьких потреб та інтересів із метою оптимального їх задоволення.

5.9. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних в Україні і за її межами.

5.10. Поширює серед користувачів знання основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплює їм навики роботи з книгою, культури читання тощо, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

5.11. Забезпечує інформування читачів про види бібліотечних послуг.

5.12. Бібліотека видає читачеві документи тільки після повернення отриманих раніше, термін користування якими закінчився.

5.13. Повернення літератури засвідчує бібліотекар своїм підписом у читацькому формулярі.

5.14. Після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує користувачам поштою чи телефоном (за рахунок абонента) про необхідність повернути літературу у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до деканату факультета, або кафедри

ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська