Нові надходження

Книжкові видання

Кудь, Александр Александрович
Цифровi активи та їх економiко-правове регулювання у свiтлi розвитку технологiї блокчейн : монографiя / Александр Александрович Кудь ; Микола Петрович Кучерявенко ; Євген Михайлович Смичок . - Право , 2019. - 384 с., рис.,табл.

У монографії розглянуто питання сутності та призначення цифрових активів як фундаментального економіко-правового феномену, поява та використання якого стали можливими завдяки розвитку технології розподіленого реєстру ( блокчейну) у відповідь на глобальну цифровізацію соціально-економічної системи

Кудь, Александр Александрович
Цифровi активи та їх економiко-правове регулювання у свiтлi розвитку технологiї блокчейн : монографiя / Александр Александрович Кудь ; Микола Петрович Кучерявенко ; Євген Михайлович Смичок . - Право , 2019. - 384 с., рис.,табл.

 • У монографії розглянуто питання сутності та призначення цифрових активів як фундаментального економіко-правового феномену, поява та використання якого стали можливими завдяки розвитку технології розподіленого реєстру ( блокчейну) у відповідь на глобальну цифровізацію соціально-економічної системи
 • Кудь, Александр Александрович
  Цифровi активи та їх економiко-правове регулювання у свiтлi розвитку технологiї блокчейн : монографiя / Александр Александрович Кудь ; Микола Петрович Кучерявенко ; Євген Михайлович Смичок . - Право , 2019. - 384 с., рис.,табл.

  У монографії розглянуто питання сутності та призначення цифрових активів як фундаментального економіко-правового феномену, поява та використання якого стали можливими завдяки розвитку технології розподіленого реєстру ( блокчейну) у відповідь на глобальну цифровізацію соціально-економічної системи

  Слатвiнська, Марина Олександрiвна
  Фiскальна полiтика: теорiя, методологiя, практика : монографiя / Марина Олександрiвна Слатвiнська . - Атлант , 2018. - 462 с.

  У монографії проведене комплексне дослідження теоретико-методологічних і практичних засад формування та реалізації фіскальної політики в умовах модернізації фінансової системи.

  Слатвiнська, Марина Олександрiвна
  Фiскальна полiтика: теорiя, методологiя, практика : монографiя / Марина Олександрiвна Слатвiнська . - Атлант , 2018. - 462 с.

  У монографії проведене комплексне дослідження теоретико-методологічних і практичних засад формування та реалізації фіскальної політики в умовах модернізації фінансової системи.

  Яковлєв, Анатолiй Iванович
  Сучаснi проблеми розвитку iнновацiйної дiяльностi в Українi : монографiя / Анатолiй Iванович Яковлєв ; Я.М. Турбаєвський . - Точка , 2019. - 100 с., рис.,табл.

  Розглянуто стан інноваційної діяльності в Україні. Підкреслено необхідність модернізації матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення, підготовки сучасних фахівців.

  Яковлєв, Анатолiй Iванович
  Сучаснi проблеми розвитку iнновацiйної дiяльностi в Українi : монографiя / Анатолiй Iванович Яковлєв ; Я.М. Турбаєвський . - Точка , 2019. - 100 с., рис.,табл.

  Розглянуто стан інноваційної діяльності в Україні. Підкреслено необхідність модернізації матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення, підготовки сучасних фахівців.

  Яковлєв, Анатолiй Iванович
  Сучаснi проблеми розвитку iнновацiйної дiяльностi в Українi : монографiя / Анатолiй Iванович Яковлєв ; Я.М. Турбаєвський . - Точка , 2019. - 100 с., рис.,табл.

  Розглянуто стан інноваційної діяльності в Україні. Підкреслено необхідність модернізації матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення, підготовки сучасних фахівців.

  Сокур, Iван Миколайович
  Транспортна логiстика : навчальний посiбник / Iван Миколайович Сокур ; Лiдiя Михайлiвна Сокур ; Вiкторiя Володимирiвна Герасимчук . - ЦУЛ , 2019. - 222 с.

  У навчальному посібнику висвітлено загальна характеристика транспорту, організація транспортних перевезень вантажу, надається характеристика окремих елементів транспортної логістики

  Сокур, Iван Миколайович
  Транспортна логiстика : навчальний посiбник / Iван Миколайович Сокур ; Лiдiя Михайлiвна Сокур ; Вiкторiя Володимирiвна Герасимчук . - ЦУЛ , 2019. - 222 с.

  У навчальному посібнику висвітлено загальна характеристика транспорту, організація транспортних перевезень вантажу, надається характеристика окремих елементів транспортної логістики

  Сокур, Iван Миколайович
  Транспортна логiстика : навчальний посiбник / Iван Миколайович Сокур ; Лiдiя Михайлiвна Сокур ; Вiкторiя Володимирiвна Герасимчук . - ЦУЛ , 2019. - 222 с.

  У навчальному посібнику висвітлено загальна характеристика транспорту, організація транспортних перевезень вантажу, надається характеристика окремих елементів транспортної логістики

  Кутiшенко, Валентина Петрiвна
  Вiкова та педагогiчна психологiя : навчальний посiбник / Валентина Петрiвна Кутiшенко . - ЦУЛ , 2019. - 128 с., рис.,табл.

  У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки.

  Кутiшенко, Валентина Петрiвна
  Вiкова та педагогiчна психологiя : навчальний посiбник / Валентина Петрiвна Кутiшенко . - ЦУЛ , 2019. - 128 с., рис.,табл.

  У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки.

  Кутiшенко, Валентина Петрiвна
  Вiкова та педагогiчна психологiя : навчальний посiбник / Валентина Петрiвна Кутiшенко . - ЦУЛ , 2019. - 128 с., рис.,табл.

  У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки.

  previous arrow
  next arrow
  Shadow
  Slider

  Періодичні видання

  previous arrow
  next arrow
  Shadow
  Slider

  Електронні видання

  Теорiя ймовiрностей та математична статистика : базовий курс з прикладами i задачами [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Олександр Григорович Савченко ; Наталiя Валерiївна Валько; Галина Михайлiвна Кавун ; Людмила Василiвна Кузьмич . - РВЦ "Колос", ХДАУ , 2017. - 406 с.

  Базовий курс дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» містить загальний інформативний блок, методичні рекомендації до вивчення курсу, питання для самоконтролю з усіх тем навчального посібника, зразки розв’язування задач, завдання для аудиторної та індивідуальної роботи з усіх тем, методичні поради щодо їх виконання, питання для самоперевірки, зразки типових котрольних робіт, термінологічний словник та список рекомендованої літератури.

  Теорiя ймовiрностей та математична статистика : базовий курс з прикладами i задачами [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Олександр Григорович Савченко ; Наталiя Валерiївна Валько; Галина Михайлiвна Кавун ; Людмила Василiвна Кузьмич . - РВЦ "Колос", ХДАУ , 2017. - 406 с.

  Базовий курс дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» містить загальний інформативний блок, методичні рекомендації до вивчення курсу, питання для самоконтролю з усіх тем навчального посібника, зразки розв’язування задач, завдання для аудиторної та індивідуальної роботи з усіх тем, методичні поради щодо їх виконання, питання для самоперевірки, зразки типових котрольних робіт, термінологічний словник та список рекомендованої літератури.

  Сiницький, М.Є
  Методичнi матерiали та рекомендацiї до самостiйної роботи студентiв з навчальної дисциплiни "Економiчна iнформатика" (заочно-дистанцiйна форма навчання) [Електронний ресурс] / М.Є Сiницький ; Т.В. Томашевська ; В.В. Козлов . - Нацiональна академiя статистики,облiку та аудиту , 2018. - 68 с.

  Подано методичні матеріали та рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна інформатика». У процесі виконання завдань закріплюються навички роботи з офісними додатками: текстовим процесором MS Word™, MS Excel™ та MS Access™.

  Сiницький, М.Є
  Методичнi матерiали та рекомендацiї до самостiйної роботи студентiв з навчальної дисциплiни "Економiчна iнформатика" (заочно-дистанцiйна форма навчання) [Електронний ресурс] / М.Є Сiницький ; Т.В. Томашевська ; В.В. Козлов . - Нацiональна академiя статистики,облiку та аудиту , 2018. - 68 с.

  Подано методичні матеріали та рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна інформатика». У процесі виконання завдань закріплюються навички роботи з офісними додатками: текстовим процесором MS Word™, MS Excel™ та MS Access™.

  Прищак, Микола Дем'янович
  Етика та психологiя дiлових вiдносин [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Микола Дем'янович Прищак ; Олександр Йосипович Лесько . - ВНТУ , 2016. - 151 с.

  У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті.

  Прищак, Микола Дем'янович
  Етика та психологiя дiлових вiдносин [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Микола Дем'янович Прищак ; Олександр Йосипович Лесько . - ВНТУ , 2016. - 151 с.

  У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті.

  Сидоренко, С.В.
  Основы философиии : для студентов иностранных граждан [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сидоренко . - ЗГМУ , 2016. - 133 с.

  В данном пособии представлены основные разделы философии, которые раскрывают возможность иностранным студентам составить представление о ней как мировоззренческом мышлении

  Сидоренко, С.В.
  Основы философиии : для студентов иностранных граждан [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сидоренко . - ЗГМУ , 2016. - 133 с.

  В данном пособии представлены основные разделы философии, которые раскрывают возможность иностранным студентам составить представление о ней как мировоззренческом мышлении

  Шмиголь, Михайло Федорович
  Основи фiлософiї [Електроний ресурс] : навчальний посiбник / ред. Михайло Федорович Шмиголь . - ЦУЛ , 2017. - 412 с.

  Навчальний посібник підготовлений у відповідності до сучасних вимог Міністерства освіти і науки України, побудований згідно нової навчальної програми з курсу філософії. Посібник складається з трьох модулів. Перший модуль – «Історичні типи філософії», в якому послідовно розглядаються основні етапи розвитку філософської думки; другий модуль – «Основні проблеми філософії», що включає проблеми онтології, людського буття, етики, суспільства та його розвитку; третій модуль – «Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення», що включає проблеми пізнання та логіки.

  Шмиголь, Михайло Федорович
  Основи фiлософiї [Електроний ресурс] : навчальний посiбник / ред. Михайло Федорович Шмиголь . - ЦУЛ , 2017. - 412 с.

  Навчальний посібник підготовлений у відповідності до сучасних вимог Міністерства освіти і науки України, побудований згідно нової навчальної програми з курсу філософії. Посібник складається з трьох модулів. Перший модуль – «Історичні типи філософії», в якому послідовно розглядаються основні етапи розвитку філософської думки; другий модуль – «Основні проблеми філософії», що включає проблеми онтології, людського буття, етики, суспільства та його розвитку; третій модуль – «Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення», що включає проблеми пізнання та логіки.

  Адмiнiстративне право України. Повний курс [Електронний ресурс] : пiдручник / ред. Валентин Галунько . - Академiя адмiнiстративно-правових наук , 2020. - 466 с.


  У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної̈ адміністрації̈, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії , коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС

  Адмiнiстративне право України. Повний курс [Електронний ресурс] : пiдручник / ред. Валентин Галунько . - Академiя адмiнiстративно-правових наук , 2020. - 466 с.


  У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної̈ адміністрації̈, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії , коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС

  Cучасна бюджетна система: правила та процедури [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. В.В. Зубенко . - IБСЕД , 2017. - 184 с.

  Навчальний посібник «Сучасна бюджетна система: правила та поцедури» містить виклад основних аспектів нормативно-правових актів, методичних роз’яснень та практичних напрацювань з процесу підготовки бюджету та прийняття управлінських рішень з його реалізації.

  Cучасна бюджетна система: правила та процедури [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. В.В. Зубенко . - IБСЕД , 2017. - 184 с.

  Навчальний посібник «Сучасна бюджетна система: правила та поцедури» містить виклад основних аспектів нормативно-правових актів, методичних роз’яснень та практичних напрацювань з процесу підготовки бюджету та прийняття управлінських рішень з його реалізації.

  Онуфрiєнко, Галина Сергiївна
  Науковий стиль української мови [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Галина Сергiївна Онуфрiєнко ; в.о. М-во освiти i науки України ; в.о. Запорiзький нац. ун-т . - ЦУЛ , 2009. - 392 с.

  В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично
  апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процессу.

  Онуфрiєнко, Галина Сергiївна
  Науковий стиль української мови [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Галина Сергiївна Онуфрiєнко ; в.о. М-во освiти i науки України ; в.о. Запорiзький нац. ун-т . - ЦУЛ , 2009. - 392 с.

  В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично
  апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процессу.

  Маринич, Т.О.
  Довiдник з академiї доброчесностi [Електронний ресурс] / заг. ред. Т.О. Маринич . - СУмДУ , 2018. - 24 с.

  Довідник містить загальні поняття та практичні поради з академічної доброчесності та інформаційної грамотності.

  Маринич, Т.О.
  Довiдник з академiї доброчесностi [Електронний ресурс] / заг. ред. Т.О. Маринич . - СУмДУ , 2018. - 24 с.

  Довідник містить загальні поняття та практичні поради з академічної доброчесності та інформаційної грамотності.

  Солнцев С. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах марочної та немарочної конкуренції : монографія / С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна, Г. М. Гребньов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид- во «Політехніка», 2017. – 204 с

  Систематизовано та обґрунтовано теоретичні засади та практичні рекомендації з управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на двох типах ринків: з марочною та немарочною формами конкуренції.

  Солнцев С. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах марочної та немарочної конкуренції : монографія / С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна, Г. М. Гребньов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид- во «Політехніка», 2017. – 204 с

  Систематизовано та обґрунтовано теоретичні засади та практичні рекомендації з управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на двох типах ринків: з марочною та немарочною формами конкуренції.

  Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 478 с.

  У колективній монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні та прикладні аспекти трансформації міжнародних інвестиційних процесів під впливом Індустрії 4.0.

  Плахотнікова Л.О. П37 Маркетинг: практикум. Частина II. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 108 с.

  Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.

  Плахотнікова Л.О. П37 Маркетинг: практикум. Частина II. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 108 с.

  Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.

  Нуреев, Рустем Махмутович
  Курс микроэкономики : учебник для вузов / Рустем Махмутович Нуреев . - НОРМА , 2005. - 576 с.

  Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории (Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и «Консультант директора»

  Нуреев, Рустем Махмутович
  Курс микроэкономики : учебник для вузов / Рустем Махмутович Нуреев . - НОРМА , 2005. - 576 с.

  Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории (Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и «Консультант директора»

  Экономика и бизнес [Електронний ресурс] : учебник / ред. д-р екон. наук, проф. Леонид Григорьевич Мельник ; Александра Ивановна Каринцева . - Университетская книга , 2018. - 608 с.

  Содержание учебника отображает современные проблемы и влияние экономических законов на предпринимательскую деятельность бизнес-структур. Рассматриваются вопросы функционирования экономических систем на рынке , специфика управления трансформационными процессами , а также вопросы развития предприятия и учета обратных связей , инноваций и реструктуризации предприятий , инициирования бизнес-процессов и формирование моделей ведения бизнеса и др.

  Экономика и бизнес [Електронний ресурс] : учебник / ред. д-р екон. наук, проф. Леонид Григорьевич Мельник ; Александра Ивановна Каринцева . - Университетская книга , 2018. - 608 с.

  Содержание учебника отображает современные проблемы и влияние экономических законов на предпринимательскую деятельность бизнес-структур. Рассматриваются вопросы функционирования экономических систем на рынке , специфика управления трансформационными процессами , а также вопросы развития предприятия и учета обратных связей , инноваций и реструктуризации предприятий , инициирования бизнес-процессов и формирование моделей ведения бизнеса и др.

  Бойчик, Iрина Михайлiвна
  Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : пiдручник / Iрина Михайлiвна Бойчик . - Кондор , 2016. - 378 с.

  У підручнику розкриті питання механізму створення, функціонування та ліквідації підприємств. Ґрунтовно висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності, охарактеризовані види підприємств та форми їх об’єднання.

  Бойчик, Iрина Михайлiвна
  Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : пiдручник / Iрина Михайлiвна Бойчик . - Кондор , 2016. - 378 с.

  У підручнику розкриті питання механізму створення, функціонування та ліквідації підприємств. Ґрунтовно висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності, охарактеризовані види підприємств та форми їх об’єднання.

  Кулик, Т. П.
  Органiзацiя, планування i управлiння виробництвом [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Т. П. Кулик . - IФНТУНГ , 2019. - 232 с.

  У навчальному посібнику наведені матеріали , що розкривають зміст і основні положення дисципліни « Організація , планування і управління виробництвом».

  Кулик, Т. П.
  Органiзацiя, планування i управлiння виробництвом [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Т. П. Кулик . - IФНТУНГ , 2019. - 232 с.

  У навчальному посібнику наведені матеріали , що розкривають зміст і основні положення дисципліни « Організація , планування і управління виробництвом».

  Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Н. Б. Юрченко ; Р. С. Кравчук ; I. Б. Запухляк ; I. I. Василик . - IФНТУНГ , 2018. - 377 с.

  Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки студентів напряму підготовки « Туризм».

  Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Н. Б. Юрченко ; Р. С. Кравчук ; I. Б. Запухляк ; I. I. Василик . - IФНТУНГ , 2018. - 377 с.

  Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки студентів напряму підготовки « Туризм».

  Потенцiал i розвиток пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Г. О. Зелiнська ; I. В. Федорович ; Т. В. Семенютiна . - IФНТУНГ , 2016. - 222 с.

  Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів економічних напрямів.

  Потенцiал i розвиток пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Г. О. Зелiнська ; I. В. Федорович ; Т. В. Семенютiна . - IФНТУНГ , 2016. - 222 с.

  Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів економічних напрямів.

  Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник: практикум / Я. С. Витвицький ; У. Я. Витвицька ; Наталiя Олегiвна Гавадзин ; Р. Р. Зелiнський . - IФНТУНГ , 2016. - 178 с.

  Практикум складений відповідно до програми курсу « Економіка підприємства» та призначений для вивчення теоретичних матерівлів і опанування практичних навичок щодо виконання економічних розрахунків.

  Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник: практикум / Я. С. Витвицький ; У. Я. Витвицька ; Наталiя Олегiвна Гавадзин ; Р. Р. Зелiнський . - IФНТУНГ , 2016. - 178 с.

  Практикум складений відповідно до програми курсу « Економіка підприємства» та призначений для вивчення теоретичних матерівлів і опанування практичних навичок щодо виконання економічних розрахунків.

  Основы предпринимательства. Ч.1 [Електронний ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Буров . - [б.в.] , 2016. - 257 с.

  Учебное пособие состоит из трёх частей. В первой части показано развитие предпринимательства в России. Рассмотрено содержание предпринимательской и инновационной деятельности. Показана сущность предпринимательской среды. Излагаются теоретические и методические основы организации маркетинга как философии и инструментария предпринимательства.

  Основы предпринимательства. Ч.1 [Електронний ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Буров . - [б.в.] , 2016. - 257 с.

  Учебное пособие состоит из трёх частей. В первой части показано развитие предпринимательства в России. Рассмотрено содержание предпринимательской и инновационной деятельности. Показана сущность предпринимательской среды. Излагаются теоретические и методические основы организации маркетинга как философии и инструментария предпринимательства.

  Єсiнова, Нiна Iгорiвна
  Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / Нiна Iгорiвна Єсiнова . - Харкiвський держ. ун-т харчування та торгiвлi , 2017. - 189 с.

  Розглянуто питання економіки праці в органічному взаємозв’язку як єдність соціально-економічних трудових відносин, виключно важливих значень.

  Єсiнова, Нiна Iгорiвна
  Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / Нiна Iгорiвна Єсiнова . - Харкiвський держ. ун-т харчування та торгiвлi , 2017. - 189 с.

  Розглянуто питання економіки праці в органічному взаємозв’язку як єдність соціально-економічних трудових відносин, виключно важливих значень.

  Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / гл. ред. Євген Петрович Качан . - ТНЕУ , 2016. - 376 с.

  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально- трудові відносини» містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів: теоретичні питання робочої програми, найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни, питання для обговорення, групові завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, різні види завдань для самостійної роботи та тематику проведення тренінгових занять, задачі і тести, приклади розв’язування задач, перелік рекомендованої літератури.

  Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / гл. ред. Євген Петрович Качан . - ТНЕУ , 2016. - 376 с.

  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально- трудові відносини» містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів: теоретичні питання робочої програми, найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни, питання для обговорення, групові завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, різні види завдань для самостійної роботи та тематику проведення тренінгових занять, задачі і тести, приклади розв’язування задач, перелік рекомендованої літератури.

  Економiка працi [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / заг. ред. Галина Валентинiвна Назарова . - ХНЕУ iм. С. Кузнеця , 2019. - 330 с.

  Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито теоретичні, методичні та практичні питання організації, нормування, планування праці, організації системи винагороди за працю та продуктивності праці тощо.

  Економiка працi [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / заг. ред. Галина Валентинiвна Назарова . - ХНЕУ iм. С. Кузнеця , 2019. - 330 с.

  Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито теоретичні, методичні та практичні питання організації, нормування, планування праці, організації системи винагороди за працю та продуктивності праці тощо.

  Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. д-р екон. наук, проф. М. В. Семекiна ; М. В. Бугаєва ; Л. Д. Запiрченко ; [та iн.] , 2020. - 228 с.

  Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання задач з основних тем курсу економіки праці та соціально-трудових відносин.

  Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. д-р екон. наук, проф. М. В. Семекiна ; М. В. Бугаєва ; Л. Д. Запiрченко ; [та iн.] , 2020. - 228 с.

  Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання задач з основних тем курсу економіки праці та соціально-трудових відносин.

  previous arrow
  next arrow
  Slider
  0
  ukУкраїнська
  ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська