Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 

 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ

 

   

⇒  Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

 

⇒  Донецький національний університет

 

⇒  Донецький національний технічний університет

 

⇒  Житомирський державний технологічний університет

 

⇒  Запорізький національний університет

 

⇒  Запорізький національний технічний університет

 

⇒  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

⇒  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

⇒  Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана

 

⇒  Київський університет права НАН України

 

⇒  Київський національний торговельно-економічний університет

 

⇒  Львівський національний університет імені Івана Франка

 

⇒  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

 

⇒  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

⇒  Національний фармацевтичний університет

 

⇒  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

⇒  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

 

⇒  Національний університет "Острозька академія"

 

⇒  Національний авіаційний університет

 

⇒  Національний університет харчових технологій

 

⇒  Національний університет "Львівська політехніка"

 

⇒  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

 

⇒  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

⇒  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

 

⇒  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

⇒  Східноукраїнський національний університет імені В.Даля

 

⇒  Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

 

⇒  Тернопільський національний економічний університет

 

⇒  Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

 

⇒  Український Католицький Університет

 

⇒  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

⇒  Харківський національний університет радіоелектроніки

 

⇒  Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

⇒  Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

⇒  Хмельницький національний університет

 

 

 

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics