ТОП-10 вересень
Çîëîòîé çíàê òîï-10 è êðàñíàÿ ëåñòíèöà

ТОП-10 вересень

The rating of the most popular scientific works of teachers, graduate students and students of Odessa National Economic University has been updated. The ranking takes into account the works of NPP and students, which were transferred for publication in the ONEU Repository


МІСЦЕ

WORK

REVIEWS

1.        

Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг: навчальний посібник / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 242 с.

477

2.        

Пудичева Г. О. Стратегічний та оперативний аспекти енергетичного контролінгу / Г. О. Пудичева // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 вересня 2015 року). – Одеса: Атлант, 2015. – С. 225-226.

217

3.        

Добрунік Т. П. Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: національні реалії та міжнародний досвід / Т. П. Добрунік // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 4. – C. 269-280.

141

4.        

Методичні аспекти управлінського аналізу сучасних будівельних підприємств / Н. С. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 1 (51). – С. 288-292.

132

5.        

Коваленко В. В. Фінансовоінвестиційна підтримка розвитку малого and середнього підприємництва / В. В. Коваленко, І. Ю. Поя // Implementation of modern science and practice : abstracts of XXV International scientific and practical Conference, May 11–14. – Varna, 2021. – С. 127–131.

123

6.        

Чернишев В. Г. Інноваційна методика викладання вищої математики майбутнім економістам / В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко, Д. В. Окара, Л. В. Шинкаренко // Інноваційні технології в науці and освіті. Європейський досвід: міжнародна конференція: в 2-томах (21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія). – Дніпро-Відень, 2017. – Т. 1. – С. 170-176.

121

7.        

Kovalenko V. Credit support for agricultural development: comparative characteristics of Ukraine and Kazakhstan / V. Kovalenko, S. Sheludko, O. Sergeeva, T. Kyriazova, O. Yesina // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2021. – № 391. – Vol. 3. – Р. 72–80.

121

8.        

Гайдаєнко О. М. Моделювання беззбитковості як інструмент удосконалення аналізу витрат підприємства / О. М. Гайдаєнко, Л. І. Грузінова // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць.. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – Випуск 4 (16). – Частина 1 – С. 49-56.

121

9.        

Статистичне дослідження ринку праці в Україні (Михайлова, Т.В.) Дипломна робота

120

10.    

Юдкінa A. В. Пoтoчні зoбoв’язaння підприємствa в системі oбліку, aудиту тa aнaлізу: сучaсний стaн і перспективи рoзвитку (нa приклaді ТOВ «Цетрейдінг») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» за магістерською програмою «Міжнародний облік, аналіз і оподаткування» / A. В. Юдкінa; наук. кер. В. Д. Кубік; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 95 с.

116

 

0
Close Menu
en_GBEnglish (UK)
ukУкраїнська ru_RUРусский en_GBEnglish (UK)