ТОП-10 вересень

Оновлено рейтинг найпопулярніших наукових робіт викладачів, аспірантів та студентів Одеського національного економічного університету. В рейтингу враховуються праці НПП та студенства, які передано для публікації в Репозитарії ОНЕУ


МІСЦЕ

РОБОТА

ПЕРЕГЛЯДИ

1.        

Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг: навчальний посібник / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 242 с.

477

2.        

Пудичева Г. О. Стратегічний та оперативний аспекти енергетичного контролінгу / Г. О. Пудичева // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 вересня 2015 року). – Одеса: Атлант, 2015. – С. 225-226.

217

3.        

Добрунік Т. П. Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: національні реалії та міжнародний досвід / Т. П. Добрунік // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 4. – C. 269-280.

141

4.        

Методичні аспекти управлінського аналізу сучасних будівельних підприємств / Н. С. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 1 (51). – С. 288-292.

132

5.        

Коваленко В. В. Фінансовоінвестиційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва / В. В. Коваленко, І. Ю. Поя // Implementation of modern science and practice : abstracts of XXV International scientific and practical Conference, May 11–14. – Varna, 2021. – С. 127–131.

123

6.        

Чернишев В. Г. Інноваційна методика викладання вищої математики майбутнім економістам / В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко, Д. В. Окара, Л. В. Шинкаренко // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід: міжнародна конференція: в 2-томах (21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія). – Дніпро-Відень, 2017. – Т. 1. – С. 170-176.

121

7.        

Kovalenko V. Credit support for agricultural development: comparative characteristics of Ukraine and Kazakhstan / V. Kovalenko, S. Sheludko, O. Sergeeva, T. Kyriazova, O. Yesina // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2021. – № 391. – Vol. 3. – Р. 72–80.

121

8.        

Гайдаєнко О. М. Моделювання беззбитковості як інструмент удосконалення аналізу витрат підприємства / О. М. Гайдаєнко, Л. І. Грузінова // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць.. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – Випуск 4 (16). – Частина 1 – С. 49-56.

121

9.        

Статистичне дослідження ринку праці в Україні (Михайлова, Т.В.) Дипломна робота

120

10.    

Юдкінa A. В. Пoтoчні зoбoв’язaння підприємствa в системі oбліку, aудиту тa aнaлізу: сучaсний стaн і перспективи рoзвитку (нa приклaді ТOВ «Цетрейдінг») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» за магістерською програмою «Міжнародний облік, аналіз і оподаткування» / A. В. Юдкінa; наук. кер. В. Д. Кубік; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 95 с.

116

 

0
Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська