053 Психологія

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія

Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Психологія»

Інсайт: психологічні виміри суспільства Insight: the psychological dimensions of society Херсонський державний університет

Організаційна психологія. Економічна психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці

Проблеми сучасної психології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ВНЗ «Запорізький національний університет»

Психологічний часопис Психологический журнал Psychological journal Journal psychologique Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Асоціація з підтримки науки та інновацій

Психологія і суспільство

Український психологічний журнал Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська