053 Психологія

Назва видання

Фаховий (категорія) / не фаховий,

Індексується в базах Web of Science,Scopus, Index Copernicus

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

Б

Index Copernicus

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

Не фахове

 

Вестник Университета Альфреда Нобеля.   Серия «Педагогика и психология»

 

Б

Index Copernicus

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серія «Психологія»

Б

Index Copernicus

Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Б

Index Copernicus

Вісник Одеського національного університету. Психологія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

Б

Index Copernicus

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Психологія»

Б

Index Copernicus

Інсайт: психологічні виміри суспільства Insight: the psychological dimensions of society Херсонський державний університет

 

Б

Index Copernicus

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови

Не фахове

 

Проблеми сучасної психології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ВНЗ «Запорізький національний університет»

Б

Google Scholar

Психологія і особистість

 

Б

Index Copernicus

Психологія та соціальна робота

 

не фахове

Index Copernicus

Психологічний часопис Психологический журнал Psychological journal Journal psychologique Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Асоціація з підтримки науки та інновацій

Б

Index Copernicus

«Психологія і особистість»           Науковий журнал

Полтавського національного педагогічного університету   імені В.Г. Короленка та

Інституту психології НАПН України імені Г.С. Костюка

 

Б

Index Copernicus

Психологія та психосоціальні інтервенції

Не фахове

Index Copernicus

Український психологічний журнал Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Б

Index Copernicus

 

Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська