073 Менеджмент

Актуальні проблеми економіки

Актуальні проблеми інноваційної економіки

Бізнес інформ

Бізнес-навігатор

Вісник економіки

Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

Вісник Сумського Державного університету. Серія: економіка

Вчені записки Університету «КРОК»

Галицький економічний вісник

Держава та регiони, серiя: Економiка та підприємництво

Економіка розвитку

Економіка і прогнозування

Економіка: реалії часу

Економіка розвитку

Економічна теорія

Економічні горизонти

Економічний вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»

Ефективна економіка

Європейський журнал з питань менеджменту

Журнал європейської економіки

Інвестиції: практика та досвід

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

Маркетинг і менеджмент інновацій

Менеджмент

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку

Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”

Наукові горизонти

Наукові записки Української академії друкарства
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Причорноморські економічні студії

Проблеми економіки

Проблеми і перспективи менеджменту

Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління

Соціально-економічні проблеми і держава

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України

Східно-європейський журнал передових технологій

Фінансовий простір

ФIНАНСОВО-КРЕДИТНА ДIЯЛЬНIСТЬ проблеми теорiї i практики

Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська