075 Маркетинг та міжнародна логістика

Актуальні проблеми  економіки

Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Бізнес інформ

Бізнес-навігатор

Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

Вчені записки Університету «КРОК»

Галицький економічний вісник

Держава та регiони, серiя: Економiка та підприємництво Економіка та суспільство

Економiчнi горизонти

Економічний вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»

Маркетинг в Українi

Маркетинг і менеджмент інновацій

Маркетинг і цифрові технології

Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”

MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC

Наукові Горизонти

Наукові записки Українська академія друкарства

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»

Причорноморські економічні студії

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Проблеми сучасних трансформацій: Економіка та управління

Регіональна економіка

Соціально-економічні проблеми і держава

Фінансовий простір

ФIНАНСОВО-КРЕДИТНА ДIЯЛЬНIСТЬ проблеми теорiї i практики

Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська