Перелік періодичних видань

Назва видання Роки надходження
1 Актуальні проблеми економіки 2002-2017
2 Бухгалтерський облік і аудит 2014-2017
3 Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 2003-2005, 2007-2017
4 Вісник соціально-економічних досліджень 1997-2021
5 Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка 1999, 2002-2003, 2007, 2010-2013
6 Вісник Тернопільського національного економічного університету 2010-2019
7 Все про бухгалтерський облік 2012-2015
8 Галицький економічний вісник 2008-2017
9 Демографія та соціальна економіка 2005-2020
10 Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво 2010-2017
11 Економіка. Фінанси. Право 2005-2019
12 Економіка і прогнозування 2005-2021
13 Економіка розвитку 2008, 2011-2015
14 Економіка та держава 2006-2017
15 Економіка України 1992-2021
16 Економіст 2002-2021
17 Економічна теорія 2005-2014,2019-2021
18 Economic annals – ХХІ 2006-2012, 2017-2019
19 Журнал європейської економіки 2019,2021
20 Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 2007-2018
21 Маркетинг і менеджмент інновацій 2017-2018
22 Наука та інновації 2009-2010
23 Наука та наукознавство 2000-2010
24 Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2002-2021
25 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки 2014
26 Наукові праці НДФІ 2010-2017
27 Проблеми науки 2004-2016
28 Психологія особистості 2020
29 Регіональна економіка 2002-2018
30 Статистика України 2005-2017
31 Стратегічні пріоритети 2007-2021
32 Україна: аспекти праці 2002-2009,2021-2021
33 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 2019
34 Фінанси України 2002-2021
35 Формування ринкових відносин в Україні 2005-2008,2011-2021

Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська