Кафедра: Бухгалтерського обліку та аудиту

Артюх Оксана Валентинівна

Науковий ступінь: Доцент кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту
Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді доцента з 2013 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік та аудит», «Облік та звітність у системі оподаткування», «Фінансовий облік (1,2)», «Управлінський облік».
Напрямки наукових досліджень: аудит, податковий контроль, оподаткування.

Бойко Ольга Станіславівна

Освіта: Одеський національний економічний університет
Досвід роботи: – 2004 р. – головний бухгалтер ВК «Теплообмінник»
2005-2012 р.– викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
2007 р. – отримала сертифікат САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик).
2012-2015 р.– аспірант кафедри економіки та управління національним господарством
2015 р. – викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
Дисципліни, які викладаються: Системи та моделі бухгалтерського обліку, управлінський облік, фінансовий облік 1, фінансовий облік 2, облік зовнішньо-економічної діяльності

Гайдаєнко Ольга Миколаiвна

Вища освіта Одеський інститут народного господарства, 1986 -1990 рр, спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в промисловості»
Науковий ступінь Кандидат економічних наук, тема дослідження «Управління розвитком та формування рекреаційних територій ( на прикладі Миколаївської області)», 2008 р
Вчене звання –  доцент, 2011р
 Досвід роботи – 30 років
  Дисципліни – економічний аналіз, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз, обліково – аналітичне забезпечення ЗЕД, теорія економічного аналізу, управлінський аналіз

Добрунік Тетяна Пилипівна

Освіта – Одеський інститут народного господарства, 1989р.
Досвід роботи: 1996 – ст. лаборант кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2003р. – викладач кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2006 р.– старший викладач кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2008 р. – присуджена наукова ступень кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
2009 р. – доцент кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2012 р. – присуджено звання доцента кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2015р.– доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
Дисципліни, які викладаються – «Фінансовий облік», «Звітність підприємств», «Облік в галузях економіки», «Особливості обліку та звітності на підприємствах аграрного сектору», «Облік і звітність підприємств АПК», «Економіка та організація агроформувань»
Сфера наукових інтересів – особливості обліку, оподаткування та звітності на підприємствах АПК

Кубік Валентина Дмитрівна

Освіта: Одеський інститут народного господарства (1983р.)
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1992 року: на посаді викладача з 1992 р. по 2002р.; на посаді старшого викладача з 2002 року.
З 2001 р. по 2014 р. – заступник декана ОЕФ з виховної роботи,
з 2014 року – голова профспілки ОЕФ, член вченої Ради ОЕФ.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Особливості обліку в галузях», «Звітність підприємства», «Організація обліку».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, організація обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Кузіна Руслана Віліївна

Освіта:
Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи:
працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1996 року.
Дисципліни, які викладаються:
«Консолідована фінансова звітність», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Професійна етика в бізнесі», «Фінансовий облік» та інші.
Напрямки наукових досліджень:
корпоративний облік та корпоративна звітність, Міжнародні стандарти фінансової звітності, професійна етика.

Лоханова Наталія Олексіївна

Освіта: Одеський національний економічний університет (повна вища освіта, аспірантура, докторантура).
Науковий ступінь: Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (з 2013 року).
Підвищення кваліфікації (міжнародне стажування): Нільс-Брок Копенгаген Бізнес Коледж (Данія, Копенгаген), Університет Варміа і Мазури (Польща, Ольштин).
Досвід викладацької роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ: з 1997 року – на посаді викладача, з 1999 року – на посаді доцента, з 2012 року – на посаді професора, 2014-2015 н.р. – завідувач кафедри економічного аналізу ОНЕУ, з жовтня 2015 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ.
Членство в Радах: Член спеціалізованої Вченої ради ОНЕУ.
Досвід професійної практичної діяльності: практикуючий бухгалтер, фінансовий консультант, бізнес-тренер за сучасними міжнародними професійними програмами підготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів (АССА, САР).
Дисципліни, які викладаються: «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Консолідована фінансова звітність», «Стратегічний управлінський облік», «Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності».
Громадська діяльність: Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

Подвальна Наталія Едуардівна

 Вища освіта: Одеський інститут народного господарства, 1993р, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності»
 Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, тема дослідження «Аналітичне обґрунтування ефективності функціонування готельних підприємств», 2015р
 Досвід роботи: 29 років
Дисципліни: Аналіз діяльності підприємств в туризмі, Аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства
Підвищення кваліфікації: Спільне Українсько-Німецьке підприємство «ТТВ-ДОМ» ЛТД. Строк підвищення кваліфікації (стажування) – з 01.10.2015 року по 31.10.2015 року
Наукові інтереси: аналітичний інструментарій дослідження бізнес –процесів у готельному та ресторанному бізнесі

Самострол Світлана Вячеславівна

Освіта: Одеський інститут народного господарства (1987р.)
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1995 року.
Дисципліни, які викладаються: «Аудит», «Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Ревізія фінансової діяльності», «Державний фінансовий контроль», «Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті»
Напрямки наукових досліджень: контроль та аудит, міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

Сиротенко Наталія Анатоліївна

Науковий ступінь: доцент кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту
Освіта: Одеський державний економічний університет.
Досвід роботи: наявний досвід практичної та викладацької роботи.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Звітність підприємств».
Напрямки наукових досліджень: розвиток методології та організації обліку та контролю на мікро- та макрорівнях.

Старенька Ольга Миколаївна

Освіта: Одеський державний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2003 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Облік та аудит», «Теорія контролю», «Внутрішній контроль».
Напрямки наукових досліджень: оперативне управління підприємством, облік та контроль.

Черкашина Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Освіта: Миколаївський сільськогосподарський інститут
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2011 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні стандарти фінансової звітності».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, облік у бюджетних установах, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Шерер Ігор Леонідович

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді доцента з 1995 року.
Дисципліни, які викладаються: Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності, Фінансовий облік, Управлінський облік, Звітність підприємств, Організація обліку.
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Яцунська Олеся Сергіївна

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2005 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

  1.   Яцунська О. С. Облік основних засобів за стадіями життєвого циклу : монографія / О. С. Яцунська. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – 188 с.
  2.  Яцунська О. С. Організаційно-методичне забезпечення обліку основних засобів за стадіями життєвого циклу: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. С. Яцунська. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016. – 162 с.
  3.  Яцунська О. С. Організаційно-методичне забезпечення обліку основних засобів за стадіями життєвого циклу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. С. Яцунська. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016. – 21 с.

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська