Кафедра економіки, права та управління бізнесом

д.е.н., професор,  зав. кафедри

Андрейченко Андрій Вадимович​

Дисципліни, які викладаються: «Методологія наукових досліджень», «Основи стандартизації та сертифікації», «Управління проєктами», «Муніципальне право», «Управління проєктами місцевого розвитку»
Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, безвідходне агропромислове виробництво, економічна кон’юнктура, національна безпека, проєктний менеджмент, лідерство.

к.е.н, старший викладач

Деньгуб Валентина Василіївнв

Освіта : Одеський державний економічний університет, обліково-економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст, 2007 р. – 2008-2011 рр. – аспірантура (Одеський національний економічний університет). Старший викладач кафедри економіки та управління національної економіки (2013 р.)

Науковий ступінь : Кандидат економічних наук (2012 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Управління антикризовими перетвореннями підприємств цукрової промисловості».

к.е.н., доцент

Доброва Наталя Василівна

Дисципліни, які викладаються: “Основи бізнесу”, “Економіка та організація підприємницької діяльності”.
Сфера наукових інтересів: методичні засади бізнес-планування, використання ринкових інструментів в плануванні та організація підприємницької діяльності.

 пофесор

Захарченко Наталя Вячеславівна

Дисципліни, які викладаються: «Дизайн-мислення у бізнесі», «Інфраструктура підтримки та розвитку підприємництва», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Управління підприємницькими ризиками», «Організація бізнесу в різних сферах діяльності»

Сфера наукових інтересів: високі технології, інновації, лідерство, креативне управління, дизайн-мислення, бізнес-тренінги, консультації у сфері фінансової та бізнес-грамотності.

ст. викладач

Каражия Едуард Андрійович

Дисципліни, які викладаються – економіка та організація підприємницької діяльності; державне регулювання економіки; основи оціночної діяльності; оцінка бізнесу та нерухомості.
Сфера наукових інтересів – приватизація, банкрутство, бізнес-планування, оцінка майна, земельні питання та керування нерухомістю. Має ліцензію арбітражного керуючого, та свідоцтво фахівця в сфері приватизації. Має багаторічну практику розробки бізнес-планів інвестиційних проектів у різних галузях народного господарства

доцент

Карпов Володимир Анатолійович

Дисципліни, які викладаються: “Проектний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Фінансові та комерційні обчислення в бізнесі”, “Кон’юнктура ринку”, “Аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку”
Сфера наукових інтересів: Понад двадцять років бере активну участь у науковій тематиці університету, як в рамках кафедральної тематики, так і різних грантах і комерційних проектах, очолює наукову частину університету, неодноразово залучався в якості експерта по ряду міських та обласних проектів (основні: розробка стратегії розвитку Одеської області до 2020 р., стратегії розвитку міста Одеси до 2022 р., Чорноморську до 2025 р., Подільску до 2025 р. та ін. міст). У 2017–2019 рр. брав активну участь у розробці проектів місцевого економічного розвитку ОТГ Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Область інтересів наукової тематики становлять питання кон’юнктури ринків, інвестиційне та інноваційне проектування, економічний розвиток територій. У практичній площині неодноразово брав участь у розробці конкретних бізнес-проектів, є фахівцем в галузі складання бізнес-проектів.

к.е.н., доцент

Кічук Надія В`ячеславівна

Дисципліни, які викладаються: “Антикризове управління бізнесом”, “Планування ділового розвитку”, “сб’єктів господарювання”, “державне регулювання економікою”, “обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків”, “Economy and organization of trade2
Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність підприємства, антикризове управління розвитком підприємства, соціальне підприємництво

д.е.н., професор, ректор

Ковальов Анатолій Іванович

Дисципліни, які викладаються – антикризове управління в бізнесі; організація та управління реструктуризацією підприємств; методологія наукових досліджень.
Сфера наукових інтересів – проблеми регіонального соціально-економічного розвитку Одеської області та м. Одеси; інвестиційного та інноваційного розвитку виробництва в Південному регіоні України; антикризового управління промисловими підприємствами.

доцент

Колесник Ольга Олексіївна

Освіта: Одеський державний економічний університет, кредитно-економічний факультет, спеціальність «Фінанси і кредит», спеціалізація банківська справа, кваліфікація –економіст, 2000 р.
2008-2012 рр. – аспірантура (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук (2020 р.), спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема: «Формування системи антикризового менеджменту банківських установ України»)

к.ю.н., доцент

Павлова Тетяна Олександрівна

Дисципліни, які викладаються – «Теорія держави і права», «Основи правознавства»

Сфера наукових інтересів – система заходів кримінально-правового впливу; підсистема заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; неповнолітній як особливий суб’єкт кримінально-правових відносин; юридична особа як суб’єкт кримінально-правових відносин; домашнє насильство; діджиталізація (електронне кримінальне провадження); проблеми теорії держави і права; теоретичні засади побудови вітчизняної системи права.

к.ю.н., ст. викладач

Старченко Антон Юрійович

Викладає наступні дисципліни: “Правознавство”, “Право інтелектуальної власності”, “Господарське право”, “Правове регулювання туристичної діяльності”
Наукові інтереси: Інформаційне право.

д.е.н., доцент

Траченко Людмила Анатоліївна

Викладає наступні дисципліни: «Основи стандартизації та сертифікації», «Технологія та контроль за якістю надання послуг», «Захист прав споживачів», «Експертиза послуг підприємств готельно-ресторанного господарства»
Наукові інтереси: системи управління якістю, міжнародна стандартизація та сертифікація, управління бізнес-процесами, захист прав споживачів, експертиза послуг.

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська