Кафедра економіки, права та управління бізнесом

д.е.н., професор

Балджи Марина Дмитрівн

Дисципліни, які викладаються: “Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків”, “Управління підприємницькими ризиками”, “Економіка та організація міського господарства”, “Торговельне підприємництво”, “Економіка і організація торгівлі”
Сфера наукових інтересів: економіка природокористування і охорона навколишнього середовища, регіональна економіка та розміщення виробничих сил, національна економіка, управління економічними ризиками, підприємництво, менеджмент, торгівля

Балджи М. Д. Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування: монографія // М. Д. Балджи, І. М. Котова, К. І. Тарасова / ред. проф. М. Д. Балджи. – Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 280 с. .

Балджи М. Д. Економіка та організація торгівлі: навчальний посібник / М. Д. Балджи, І. А. Допіра, В. О. Однолько. – Київ: Кондор, 2017. – 368 с.      

Використання Due Diligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економіки: колективна монографія / М. Д.Балджи, Н. В Доброва, В. А. Карпов [та  ін.]; Одеський національний економічний університет. – Одеса: ПромАрт, 2018. – 335 с.

Еколого-економічна безпека як підґрунтя сталого розвитку держави / М. Д. Балджи, І. М. Котова // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі : колективна монографія / ред. проф. Хлобистов Є.В. – Київ : 2018. – С. 175-182.

Економіка та організація підприємницької діяльності: навч. посібник / за заг. ред. д.е.н. Н. В. Сментини. – Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 320 с.

Ковальов А. І. Консалтингове забезпечення управлінських економіко-екологічних рішень на регіональному рівні: монографія / А. І. Ковальов, М. Д. Балджи, І. М. Котова та інш. / за ред. А. І. Ковальова. – Одеса: ФОП ГуляєваВ.М., 2017. – 190 с.

М. Д. Торговельне підприємництво: навчальний посібник / М. Д. Балджи, Н. В. Доброва, В. О. Однолько, М. М. Осипова. – Київ: Кондор, 2017. – 112 с.

Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / Андерсон В. М., Балджи М. Д., Баркан В. І. та ін. / Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 590 с.

к.е.н., доцент

Доброва Наталя Василівна

Дисципліни, які викладаються: “Основи бізнесу”, “Економіка та організація підприємницької діяльності”.
Сфера наукових інтересів: методичні засади бізнес-планування, використання ринкових інструментів в плануванні та організація підприємницької діяльності.

ст. викладач

Каражия Едуард Андрійович

Дисципліни, які викладаються – економіка та організація підприємницької діяльності; державне регулювання економіки; основи оціночної діяльності; оцінка бізнесу та нерухомості.
Сфера наукових інтересів – приватизація, банкрутство, бізнес-планування, оцінка майна, земельні питання та керування нерухомістю. Має ліцензію арбітражного керуючого, та свідоцтво фахівця в сфері приватизації. Має багаторічну практику розробки бізнес-планів інвестиційних проектів у різних галузях народного господарства

к.е.н., професор

Карпов Володимир Анатолійович

Дисципліни, які викладаються: “Проектний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Фінансові та комерційні обчислення в бізнесі”, “Кон’юнктура ринку”, “Аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку”
Сфера наукових інтересів: Понад двадцять років бере активну участь у науковій тематиці університету, як в рамках кафедральної тематики, так і різних грантах і комерційних проектах, очолює наукову частину університету, неодноразово залучався в якості експерта по ряду міських та обласних проектів (основні: розробка стратегії розвитку Одеської області до 2020 р., стратегії розвитку міста Одеси до 2022 р., Чорноморську до 2025 р., Подільску до 2025 р. та ін. міст). У 2017–2019 рр. брав активну участь у розробці проектів місцевого економічного розвитку ОТГ Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Область інтересів наукової тематики становлять питання кон’юнктури ринків, інвестиційне та інноваційне проектування, економічний розвиток територій. У практичній площині неодноразово брав участь у розробці конкретних бізнес-проектів, є фахівцем в галузі складання бізнес-проектів.

Використання Due Diligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економіки: колективна монографія / М. Д.Балджи, Н. В Доброва, В. А. Карпов [та ін.]; Одеський національний економічний університет. – Одеса: ПромАрт, 2018. – 335 с

Информационные системы в научных исследованиях (для аспирантов и студентов экономических специальностей): учебное пособие / под редакцией профессора В. А. Карпова. – Одесса: ОНЭУ, 2016. – 203 с.

Карпов В. А. Основи фінансових і комерційних обчислень: навчальний посібник / В. А. Карпов, Р.І. Шевченко–Перепелкіна. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 133 с.

Кон’юнктурний супровід інноваційної продукції та послуг : монографія / В. А. Карпов, І. Л. Литовченко, Ю. М. Сотніков та інш. / за ред. В. А. Карпова. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 352 с.

Моделювання соціально-економічного розвитку мезосистем в умовах децентралізації: монографія / [Н. В. Сментина, А. І. Ковальов, А. З. Підгорний, В. А. Карпов, Т. С. Корольова, Т. В. Павлова, К. В. Вітковська]; за заг. ред. Н. В. Сментини. – Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 272 с.

Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Подільська до 2025 року: монографія / за заг. ред. док. економ. наук, професора А. І. Ковальова. – Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2018. – 106 с.

Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Чорноморськ до 2025 року [Текст] : монографія / А. І. Ковальов, В. А. Карпов, Т. С. Корольова [та ін.] ; за ред. А. І. Ковальова. – Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2018. – 80 с.

к.е.н., доцент

Кічук Надія В`ячеславівна

Дисципліни, які викладаються: “Антикризове управління бізнесом”, “Планування ділового розвитку”, “сб’єктів господарювання”, “державне регулювання економікою”, “обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків”, “Economy and organization of trade2
Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність підприємства, антикризове управління розвитком підприємства, соціальне підприємництво

к.е.н., доцент

Клєвцєвич Наталія Анатоліївна

Дисципліни, які викладаються – управління інфраструктурними проектами, державне регулювання економіки, економіка, організація та управління міським господарством, економіка, організація та управління регіоном.
Сфера наукових інтересів – використання ринкових інструментів в організації та плануванні розвитку міста, регіону, держави, методологічні засади бізнес-планування, проблеми формування адекватного ринковим умовам внутрішнього економічного механізму підприємства тощо.

д.е.н., професор проректор з наукової роботи

Ковальов Анатолій Іванович

Дисципліни, які викладаються – антикризове управління в бізнесі; організація та управління реструктуризацією підприємств; методологія наукових досліджень.
Сфера наукових інтересів – проблеми регіонального соціально-економічного розвитку Одеської області та м. Одеси; інвестиційного та інноваційного розвитку виробництва в Південному регіоні України; антикризового управління промисловими підприємствами.

к.е.н., ст. викладач

Однолько Вікторія Олександрівна

Дисципліни, які викладаються: “Економіка та організація торгівлі”, “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, “Управління міжнародною конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання”, “Основи та оцінка бізнесу”
Сфера наукових інтересів: економіка підприємства, управління економічними ризиками, підприємництво, торгівля

викладач

Райлян Олег Георгійович

Викладає наступні дисципліни: “Правознавство”, “Фінансове право”, “Трудове право”, “Господарське право”, “Господарське законодавство”, “Договірне право”
Наукові інтереси: господарське право, конкурентне законодавство.

к.е.н., викладач

Репушевська Юлія Олександрівна

Дисципліни, які викладаються: “Організація бізнесу в різних сферах діяльності”, “Основи бізнесу”, “Проектний аналіз”, “Основи стандартизації і сертифікації”
Сфера наукових інтересів: методичні основи бізнес-планування, проблеми антикризового управління підприємством, забезпечення якості продукції і послуг за допомогою процесам стандартизації і сертифікації

д.е.н., професор
зав. кафедри

Сментина Наталія Валентинівна

Дисципліни, які викладаються: «Державне регулювання економіки», «Стратегічне планування місцевого розвитку», «Планування та економічне стимулювання розвитку підприємництва в Україні», «Методологія наукових досліджень».
Сфера наукових інтересів: Стратегічне планування в державному управлінні, муніципальна економіка, оцінювання майна.

к.ю.н., ст. викладач

Старченко Антон Юрійович

Викладає наступні дисципліни: “Правознавство”, “Право інтелектуальної власності”, “Господарське право”, “Правове регулювання туристичної діяльності”
Наукові інтереси: Інформаційне право.

к.ю.н.,  викладач

Фіалковська Анастасія Андріївна

Дисципліни, які викладаються: “Підготовка та супровід грантових проектів”, “Державне регулювання економіки”, “Етика бізнесу”, “Основи бізнесу”, “Економіка та організація підприємницької діяльності”
Сфера наукових інтересів: механізми фінансування проектів місцевого розвитку, інструменти місцевого економічного розвитку, економіка та організація підприємницької діяльності

к.е.н., доцент

Янковий Володимир Олександрович

Дисципліни, які викладаються – бізнес-планування, аналіз та прогнозування кон’юнктури ринку, управління проектами, проектний аналіз.
Сфера наукових інтересів – розробка та прорахунки ефективності бізнес-планів, економічні обчислення в економіці, розрахунки ефективності використання основних фондів підприємства.

0
ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська