Кафедра економіки, права та управління бізнесом

д.е.н., професор,  зав. кафедри

Андрейченко Андрій Вадимович​

Дисципліни, які викладаються: «Методологія наукових досліджень», «Основи стандартизації та сертифікації», «Управління проєктами», «Муніципальне право», «Управління проєктами місцевого розвитку»
Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, безвідходне агропромислове виробництво, економічна кон’юнктура, національна безпека, проєктний менеджмент, лідерство.

д.е.н., доцент

Горбаченко Станіслав Анатолійович

Дисципліни, які викладаються:«Бізнес-планування», «Основи бізнесу», «Проєктний менеджмент», «Проєктний аналіз», «Планування ділового розвитку суб’єктів господарювання»

Сфера наукових інтересів: бізнес-планування, проєктний аналіз, проектний менеджмент, технології підтримки прийняття рішень, управління ІТ проетами.

к.е.н., доцент

Доброва Наталя Василівна

Дисципліни, які викладаються: “Основи бізнесу”, “Економіка та організація підприємницької діяльності”.
Сфера наукових інтересів: методичні засади бізнес-планування, використання ринкових інструментів в плануванні та організація підприємницької діяльності.

д.е.н., доцент

Захарченко Наталя Вячеславівна

Дисципліни, які викладаються: «Дизайн-мислення у бізнесі», «Інфраструктура підтримки та розвитку підприємництва», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Управління підприємницькими ризиками», «Організація бізнесу в різних сферах діяльності»

Сфера наукових інтересів: високі технології, інновації, лідерство, креативне управління, дизайн-мислення, бізнес-тренінги, консультації у сфері фінансової та бізнес-грамотності.

ст. викладач

Каражия Едуард Андрійович

Дисципліни, які викладаються – економіка та організація підприємницької діяльності; державне регулювання економіки; основи оціночної діяльності; оцінка бізнесу та нерухомості.
Сфера наукових інтересів – приватизація, банкрутство, бізнес-планування, оцінка майна, земельні питання та керування нерухомістю. Має ліцензію арбітражного керуючого, та свідоцтво фахівця в сфері приватизації. Має багаторічну практику розробки бізнес-планів інвестиційних проектів у різних галузях народного господарства

к.е.н., професор

Карпов Володимир Анатолійович

Дисципліни, які викладаються: “Проектний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Фінансові та комерційні обчислення в бізнесі”, “Кон’юнктура ринку”, “Аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку”
Сфера наукових інтересів: Понад двадцять років бере активну участь у науковій тематиці університету, як в рамках кафедральної тематики, так і різних грантах і комерційних проектах, очолює наукову частину університету, неодноразово залучався в якості експерта по ряду міських та обласних проектів (основні: розробка стратегії розвитку Одеської області до 2020 р., стратегії розвитку міста Одеси до 2022 р., Чорноморську до 2025 р., Подільску до 2025 р. та ін. міст). У 2017–2019 рр. брав активну участь у розробці проектів місцевого економічного розвитку ОТГ Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Область інтересів наукової тематики становлять питання кон’юнктури ринків, інвестиційне та інноваційне проектування, економічний розвиток територій. У практичній площині неодноразово брав участь у розробці конкретних бізнес-проектів, є фахівцем в галузі складання бізнес-проектів.

к.е.н., доцент

Кічук Надія В`ячеславівна

Дисципліни, які викладаються: “Антикризове управління бізнесом”, “Планування ділового розвитку”, “сб’єктів господарювання”, “державне регулювання економікою”, “обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків”, “Economy and organization of trade2
Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність підприємства, антикризове управління розвитком підприємства, соціальне підприємництво

к.е.н., доцент

Клєвцєвич Наталія Анатоліївна

Дисципліни, які викладаються – управління інфраструктурними проектами, державне регулювання економіки, економіка, організація та управління міським господарством, економіка, організація та управління регіоном.
Сфера наукових інтересів – використання ринкових інструментів в організації та плануванні розвитку міста, регіону, держави, методологічні засади бізнес-планування, проблеми формування адекватного ринковим умовам внутрішнього економічного механізму підприємства тощо.

д.е.н., професор, ректор

Ковальов Анатолій Іванович

Дисципліни, які викладаються – антикризове управління в бізнесі; організація та управління реструктуризацією підприємств; методологія наукових досліджень.
Сфера наукових інтересів – проблеми регіонального соціально-економічного розвитку Одеської області та м. Одеси; інвестиційного та інноваційного розвитку виробництва в Південному регіоні України; антикризового управління промисловими підприємствами.

к.ю.н., доцент

Павлова Тетяна Олександрівна

Дисципліни, які викладаються – «Теорія держави і права», «Основи правознавства»

Сфера наукових інтересів – система заходів кримінально-правового впливу; підсистема заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; неповнолітній як особливий суб’єкт кримінально-правових відносин; юридична особа як суб’єкт кримінально-правових відносин; домашнє насильство; діджиталізація (електронне кримінальне провадження); проблеми теорії держави і права; теоретичні засади побудови вітчизняної системи права.

Подмазко О. М.

Райлян О. Г.

д.е.н., професор, проректор по научно-педагогической работе

Сментина Наталія Валентинівна

Дисципліни, які викладаються: «Державне регулювання економіки», «Стратегічне планування місцевого розвитку», «Планування та економічне стимулювання розвитку підприємництва в Україні», «Методологія наукових досліджень».
Сфера наукових інтересів: Стратегічне планування в державному управлінні, муніципальна економіка, оцінювання майна.

к.ю.н., ст. викладач

Старченко Антон Юрійович

Викладає наступні дисципліни: “Правознавство”, “Право інтелектуальної власності”, “Господарське право”, “Правове регулювання туристичної діяльності”
Наукові інтереси: Інформаційне право.

д.е.н., доцент

Траченко Людмила Анатоліївна

Викладає наступні дисципліни: «Основи стандартизації та сертифікації», «Технологія та контроль за якістю надання послуг», «Захист прав споживачів», «Експертиза послуг підприємств готельно-ресторанного господарства»
Наукові інтереси: системи управління якістю, міжнародна стандартизація та сертифікація, управління бізнес-процесами, захист прав споживачів, експертиза послуг.

к.ю.н.,доцент

Трояновський Олександр Васильович

Викладає наступні дисципліни: “Цивільне право”; “захист прав інтелектуальної власності”; “вирішення комерційних спорів”; “міжнародне економічне право”.

Наукові інтереси: договірна відповідальність; зобов’язальні відносини у міжнародному приватному праві.

к.е.н., доцент

Фіалковська Анастасія Андріївна

Дисципліни, які викладаються: “Підготовка та супровід грантових проектів”, “Державне регулювання економіки”, “Етика бізнесу”, “Основи бізнесу”, “Економіка та організація підприємницької діяльності”
Сфера наукових інтересів: механізми фінансування проектів місцевого розвитку, інструменти місцевого економічного розвитку, економіка та організація підприємницької діяльності

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська