Для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах

Кафедра: "Загальної економічної теорії і економічної політики»

Вязмікіна Ірина Анатоліївна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет
Дисципліни: Загальна економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка
Наукові інтереси: фінансовий капітал, промисловий капітал, транзитивні економіки

Грималюк Андрій Вікторович

Вища освіта: в 1980 р. закінчив Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «планування народного господарства»
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, дисертація Монополістична концентрація виробництва та її особливості в умовах НТР» 1986 р.
Вчене звання: доцент
Дисципліни: макроекономічні проблеми в умовах реіндустріалізації

Даниліна Світлана Олексіївна

Освіта: закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія».
Досвід роботи: викладач кафедри «Загальної економічної теорії», у 2012 році захистила кандидатську дисертацію по темі «Форми нагромадження капіталу в перехідній економіці».
Дисципліни, які викладає: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, сучасні проблеми економічної теорії.
Сфера наукових інтересів: нагромадження капіталу, концентрація та централізація виробництва і капіталу, фінансовий капітал, фінансова глобалізація.

Жданова Людмила Леонідівна

Посада: доктор економічних наук, професор
Освіта: закінчила Одеський інститут народного господарства.
Досвід роботи: працює на кафедрі «Загальної економічної теорії» з 1974 року.
Дисципліни, які викладає: Політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, трансформаційна економіка, конкурентна політика.

Звєряков Михайло Іванович

Посада: д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, зав. кафедрою
Обов’язки: Керує діяльністю кафедри й несе персональну відповідальність за її розвиток, якість підготовки фахівців, проведення наукових досліджень, моральний стан і трудову дисципліну в колективі.
Контролює виконання навчальних і науково-дослідних програм.

Луньова Ольга Костянтинівна

Посада: к.і.н., старший викладач.
Освіта: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, історичний факультет, спеціальність «Історія»;
Досвід роботи: працює в ОНЕУ з 1998 року;
Дисципліни, які викладає: Історія економіки та економічних вчень.
Сфера наукових інтересів: Історія економіки, соціально-економічна історія Придунайського краю, етнографія, історія старообрядництва

Макуха Сергій Миколайович

Освіта: У 1978 р. закінчив Сімферопольське військове училище, у 1992 р. педагогічний факультет Гуманітарної академії Збройних Сил (м. Москва).
Досвід роботи: Служба у Збройних Силах з 1973 р., на викладацькій роботі з 1991 року.
Дисципліни, які викладає: політична економія, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: функціонування грошово-кредитної і банківської системи.

Несененко Павло Петрович

Посада: кандидат економічних наук, доцент.
Освіта: Одеський сільськогосподарський інститут, економічний факультет.
Досвід роботи: працює в ОНЕУ з 1991 року.
Дисципліни, які викладає: історія економіки та економічної думки, теорія аграрних відносин та аграрна політика, теорія та метод К. Маркса, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, спецсемінар по К. Марксу і А. Маршаллу, спецсемінар по Дж. М. Кейнсу.
Сфера наукових інтересів: теорія аграрних відносин, історія економіки України, історія економічних вчень.

Росецкая Юлія Болеславівна

Освіта – вища.
Дисципліни, які викладає – Політична економія, Мікроекономіка, Макроекономіка, у тому числі англійською мовою.
Сфера наукових інтересів – Інституційна економіка, конкуренція та монополія, людський капітал.

Сухова Тетяна Леонідівна

Вища освіта: Одеський інститут народного господарства, 1986, спеціальність планування народного господарства, кваліфікація економіст. Аспірантура ОДЕУ у 2001р.
Досвід роботи: з 2001 року
Дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, ЗЕТ, економічна теорія.
Наукові інтереси: зв’язок виробництва та споживання в сучасній економіці, державне регулювання економіки

Шараг Олена Сергіївна

Освіта: вища, закінчила Одеський державний економічний університет.
Дисципліни, які викладає: Політична економія, мікроекономіка, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: якість економічного зростання; нова індустріалізація української економіки; питання ефективності виробництва; інноваційний розвиток.

Шатненко Катерина Олегівна

Освіта: повна вища, Одеський національний економічний університет, спеціальність: економічна теорія
Досвід роботи: ОНЕУ з 2015 р.
Дисципліни, які викладає: мікроекономіка
Сфера наукових інтересів: промисловий капітал, інновації, економічне зростання, нова індустріалізація.

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська