Для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах 

Кафедра маркетингу

Андрєєва Наталя Миколаївна

Наукове звання: Доктор економічних наук, старший науковий співробітник.
Освіта: Одеський національний політехнічний університет, 1993 рік випуску, спеціальність – економіка та управління в машинобудуванні.
Досвід роботи: 1993 – 2008 рік – робота в економічній структурі Одеського припортового заводу; 1993 – 2017 – аспірантура і наукова діяльність в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; 2008 – 2017 – викладацька діяльність на кафедрі маркетингу Одеського національного економічного університет.
Дисципліни, які викладає: Стратегічний маркетинг; товарна інноваційна політика.
Сфера наукових інтересів: Стратегічний, міжнародний та екологічний маркетинг; інвестиційно-інноваційна політика на державному, регіональному та локальному рівнях; екологізація секторів національної економіки; теорія формування та функціонування соціо-еколого-економічних систем.

Бербер Анастасія Ігорівна

Вища освіта: Одеський національний економічний університет, магістр з маркетингу
Науковий ступінь: аспірантка
Наукове звання: викладач
Досвід роботи: 1 рік
Дисциплини, які викладає:  Поведінка споживачів, Стратегія ділових переговорів,

Беспалов Володимиp Михайлович

Посада:  Декан факультету міжнародної економіки Одеського національного економічного університету, відповідальний секретар Приймальної комісії ОНЕУ (2022 р.)
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент
Досвід роботи:  46 років (з 1976 р.)
Дисципліни, які викладає: Імітаційне моделювання в маркетингу

Губерник Аркадій Олексійович

Вища освіта: Одеський державний економічний університет, економіст
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук (2007 р.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Наукове звання: доцент кафедри маркетингу та міжнародної логістики
Досвід роботи:  17 років (з 2005 р. працює в ОНЕУ)
Має досвід голови ревізійної комісії ЗАТ “АВС Мікалс Індастрі”. Він займався розробкою проекту “Технопарк Теплодар” та був генеральним директором ТОВ “Технопарк Хемо-Поль” (виробництво хімії).
Займав посаду заступника голови постійної комісії з питань економіки, промисловості, розвитку підприємництва та регуляторної політики Одеської обласної ради.
Депутатом Одеської обласної ради (2015-2019 рр.)
Дисциплини, які викладає: виробнича практика за фахом (бакалаври, магістри)
Сфера наукових інтересів: маркетинг-менеджмент, маркетингові дослідження
Державні нагороди України, дати нагородження: Заслужений економіст України, 2014 р., До 50-річчя факультету міжнародної економіки ОНЕУ – за плідну роботу;

Жарська Ірина Олександрівна

Наукове звання: к.е.н., доцент.
Освіта: Одеський національний економічний університет, 2003 р., Маркетинг.
Дисципліни, які викладає: Маркетинг, логістика, маркетинг на ринку В2В.
Сфера наукових інтересів: Логістика, маркетинг послуг.

Кочевой Максим Миколайович

Вища освіта – Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 1997, за спеціальністю Міжнародні економічні відносини, кваліфікація – спеціаліст з міжнародних економічних відносин Науковий ступінь, тема дослідження, рік – кандидат економічних наук, 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації:  «Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств», 2014 Вчене звання (рік) – доцент (2020 р.) Досвід роботи – 16 років Дисципліни, що викладає: «Брендінг», «Контактні аудиторії в маркетингу», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетинг у посередницькій діяльності», «Маркетингове ціноутворення» Підвищення кваліфікації –ТОВ «Телекард-Прилад», 2023  Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Новак Ганна Вячеславівна

Вища освіта: Одеський національний політехнічний університет, 2008, за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст
Досвід роботи: 1 рік (з 2020 р.)
Дисципліни, що викладає: «Вступ до фаху «Маркетинг»», «Стратегії ділових переговорів», «Виробнича практика (тренінг)»
Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди: 
Грамота «До 100-річчя Одеського національного економічного університету – за сумлінну працю» (2021)
Наукові інтереси: сучасний маркетинг, зміни викладацької діяльності під час пандемії, PR в цифровій економіці.

Обнявко Олександр Валентинович

Освіта: Одеський інститут народного господарства, 1982 р., спеціальність «Планування промисловості»
Досвід роботи: Працюю в ОНЕУ (бувш. ОІНГ) з 1982 р.
Дисципліни, які викладає:«Маркетинг», «Маркетинговий аудит», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингова політика розподілу»
Сфера наукових інтересів: Інтернет-маркетинг, маркетинг у соціальних мережах, внутрішній економічний механізм підприємства, економічний потенціал підприємства, економіка хлібопекарської галузі, економіка олійно-жирової промисловості, військова економіка, економіка колективних засобів розміщення, економіка знань, «зелена» економіка, бухгалтерський облік, аудит, маркетинговий аудит, контролінг, економічний аналіз

Полянська Ольга Євгенівна

Посада: Провідний архітектор, дизайнер
Освіта: Одеський інженерно-будівельний інститут; рік випуску 1987; спеціальність-архітектор
Досвід роботи: По спеціальності- 25 років, викладання-4 роки
Дисципліни, які викладає: Дизайн реклами
Сфера наукових інтересів: Архітектура, дизайн

Саєнсус Марiя Анатолiiвна

Вища освіта: Інженер-економіст, Одеський  технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова М.В., 1991р.,  Економіка і організація промисловості продовольчих товарів
Наукове звання, вчений ступінь: Доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та  управління  підприємствами ( за видами  економічної діяльності)», 2021р. «Організаційно-економічні основи управління холодною логістикою підприємств: теорія і практика»
Кандидат економічних наук,  08.06.02 «Менеджмент», 1995,  «Узгодження задач управління за фазами відтворення»
Доцент кафедри менеджменту, 2006
Посада: Завідувач кафедри маркетингу  та міжнародної логістики ОНЕУ
Досвід роботи: З 1991-1993 рр. Одеській обласній державній  адміністрації .
У 1993-1995 рр. аспірантури,
З 2013 року вона займає посаду доцента кафедри маркетингу
З 2017 -2020 рр. докторантурі ОНЕУ
З 2022 року Завідувач кафедри маркетингу  та міжнародної логістики ОНЕУ

Сало Яна Вікторівна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет, 2014. Спеціальність «Управління персоналом та економіка праці».
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, тема дисертації «Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формування українського середнього класу», 2020 р.
Досвід роботи: 2013 – 2014 – бізнес-аналітик ТОВ «Люксофт-Україна»
2014 – 2017 – аспірантка кафедри управління персоналом та економіки праці. З 2017 року викладач кафедри  управління персоналом та економіки праці.
Дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Аудит персоналу», «Організація праці», «Ринок праці».
Підвищення кваліфікації: 2018 – 2019 – проходження курсів ділової англійської мови та складання іспиту. Отримання сертифікату LCCI Level 3 English for business – B2.
Наукові інтереси: Диференціація доходів населення, формування середнього класу, розвиток людського капіталу, поведінкова економіка.

Тарасова Крістіна Ігорівна

Освіта:Одеський державний економічний університет (2005-2010) спец. – прикладна статистика.
Дисципліни, які викладає: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Інформаційні системи в маркетингу», «Муніципальний маркетинг», «Математичні і статистичні методи маркетингу»
Сфера наукових інтересів: Економіко-математичні методи, ризики, цифрова економіка, економіка підприємства, маркетинг

Шкурупська Ірина Олександрівна

Освіта: Одеський національний економічний університет (2007), спеціальність «Маркетинговий менеджмент».
Дисципліни, які викладає: Вступ до спеціальності «Маркетинг», Поведінка споживача », Маркетинг, Виставкова діяльність, Зв’язки з громадськістю (PR), маркетингові комунікації, Маркетинг в соціальних мережах.
Сфера наукових інтересів: Інтегровані маркетингові комунікації, SMM, Інтернет Речей, мотиви поведінки споживачів, PR, копірайтинг, вимір ефективності маркетингових інструментів, альтернативні джерела енергії.

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська