Для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах 

Кафедра маркетингу

д.е.н., професор

Андрєєва Наталя Миколаївна

Наукове звання: Доктор економічних наук, старший науковий співробітник.
Освіта: Одеський національний політехнічний університет, 1993 рік випуску, спеціальність – економіка та управління в машинобудуванні.
Досвід роботи: 1993 – 2008 рік – робота в економічній структурі Одеського припортового заводу; 1993 – 2017 – аспірантура і наукова діяльність в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; 2008 – 2017 – викладацька діяльність на кафедрі маркетингу Одеського національного економічного університет.
Дисципліни, які викладає: Стратегічний маркетинг; товарна інноваційна політика.
Сфера наукових інтересів: Стратегічний, міжнародний та екологічний маркетинг; інвестиційно-інноваційна політика на державному, регіональному та локальному рівнях; екологізація секторів національної економіки; теорія формування та функціонування соціо-еколого-економічних систем.

Бербер А. І.

Беспалов В. М.

Бутенко А. А.

к.е.н., доцент

Жарська Ірина Олександрівна

Наукове звання: к.е.н., доцент.
Освіта: Одеський національний економічний університет, 2003 р., Маркетинг.
Дисципліни, які викладає: Маркетинг, логістика, маркетинг на ринку В2В.
Сфера наукових інтересів: Логістика, маркетинг послуг.

д.е.н., професор

Кухарська Наталія Олександрівна

Освіта: 1980 р. – Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Географія, економічна географія» з прісвоєнням кваліфікації географ, викладач.
Дисципліни, які викладає: Стратегія діловіх переговорів, маркетинг інновацій, маркетинг, глобальна економіка,
Сфера наукових інтересів: Міжнародна економічна діяльність, регіональна економіка, інвестиційна політика, інноваційна економіка.

Лисюк В. М.

д.е.н., професор

Литовченко Ірина Львовна

Освіта: Московський Державний університет, 1976, економіко-географ.
Дисципліни, які викладає: «Маркетинг», «Інтернет-маркетинг» «Комунікативна політика», «Рекламний менеджмент», «Маркетинг в соціальних мережах».
Сфера наукових інтересів: Інтернет-маркетинг, Інформаційно-комунікативні технології в маркетингу, Революція 4.0

Іоргачова М.І.

Мавров С. Д.

Новак Г. В.

 

к.е.н., доцент

Обнявко Олександр Валентинович

Освіта: Одеський інститут народного господарства, 1982 р., спеціальність «Планування промисловості»
Досвід роботи: Працюю в ОНЕУ (бувш. ОІНГ) з 1982 р.
Дисципліни, які викладає:«Маркетинг», «Маркетинговий аудит», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингова політика розподілу»
Сфера наукових інтересів: Інтернет-маркетинг, маркетинг у соціальних мережах, внутрішній економічний механізм підприємства, економічний потенціал підприємства, економіка хлібопекарської галузі, економіка олійно-жирової промисловості, військова економіка, економіка колективних засобів розміщення, економіка знань, «зелена» економіка, бухгалтерський облік, аудит, маркетинговий аудит, контролінг, економічний аналіз

Полянська О. Є.

к.е.н.,
старший викладач

Рулінська Ольга Володимирівна

Освіта: ОНЕУ, 2007, спеціальність маркетинг
Досвід роботи: з 2007 в аспірантурі, з 2009 – викладач.
Дисципліни, які викладає: менеджмент торгово-посередницької діяльності, брендинг, маркетингова товарна політика, маркетинг послуг
Сфера наукових інтересів: маркетинг, страховий маркетинг

Сало Я. В.

к.е.н., доцент

Сотніков Юрій Миколайович

Освіта: Одеський інститут народного господарства, 1986 Спец. «Статистика».
Дисципліни, які викладає: Маркетингові дослідження, Математичні и статистичні методи в маркетингу, Інформаційні системи в маркетингу, Маркетинг, Методологія наукових досліджень в маркетингу.
Сфера наукових інтересів: Маркетингові дослідження, виробнича кооперація, субконтрактація

к.е.н., доцент

Тарасова Крістіна Ігорівна

Освіта:Одеський державний економічний університет (2005-2010) спец. – прикладна статистика.
Дисципліни, які викладає: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Інформаційні системи в маркетингу», «Муніципальний маркетинг», «Математичні і статистичні методи маркетингу»
Сфера наукових інтересів: Економіко-математичні методи, ризики, цифрова економіка, економіка підприємства, маркетинг

Шеремета О. В.

к.е.н., доцент

Шкурупська Ірина Олександрівна

Освіта: Одеський національний економічний університет (2007), спеціальність «Маркетинговий менеджмент».
Дисципліни, які викладає: Вступ до спеціальності «Маркетинг», Поведінка споживача », Маркетинг, Виставкова діяльність, Зв’язки з громадськістю (PR), маркетингові комунікації, Маркетинг в соціальних мережах.
Сфера наукових інтересів: Інтегровані маркетингові комунікації, SMM, Інтернет Речей, мотиви поведінки споживачів, PR, копірайтинг, вимір ефективності маркетингових інструментів, альтернативні джерела енергії.

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська