Для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах.

Кафедра: Фінансового менеджменту та фондового ринку

ст. викладач

Бондаренко Павло Валерійович

Освіта: Одеський державний економічний університет, 2004 р.
Досвід роботи: З 2003 р. – податковий інспектор відділу прямих податків податкової інспекції Малиновського району,
З 2004 р.– старший податковий інспектор відділу прямих податків податкової інспекції Малиновського району
З 2005 р.– викладач, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку ОДЕУ
З 2012 р. по 2015р. – інженер-програмист I категорії ІОЦ ОНЕУ
З 2012 р. – старший викладач, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ
Дисципліни, які викладає: «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств», «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страхові послуги», ”Фінансовий менеджмент недержавних пенсійних фондів”, «Страхування та фінанси страхових організацій», «Недержавне пенсійне страхування», «Небанківські фінансові інститути».
Сфера наукових інтересів: Фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, управління ризиками, економіко-математичне модулювання, та інші

викладач

Добриніна Людмила В’ячеславівна

Освіта: У 2005 р. закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю „фінанси та кредит”
Досвід роботи: З 2005 р. працює на кафедрі.
Дисципліни, які викладає: Фінансовий ринок, Інвестування, Страхування, Фінанси підприємств, Управління фінансовою діяльністю підприємництва, Управління портфелем цінних паперів, Менеджмент похідних цінних паперів, Ціноутворення
Сфера наукових інтересів: Інвестиційна діяльність учасників фінансового ринку, удосконалення системи управління учасників на фінансовому ринку тощо.

к.е.н., ст.викладач

Іоргачова Марія Іванівна

Освіта: Одеський державний економічний університет, 2009 р.
Досвід роботи: з 2012 року – викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ.
Тема дисертаційного дослідження: «Формування інвестиційних ресурсів у корпоративному секторі України»
Дисципліни, які викладає: інвестування, ринок фінансових послуг, управління інвестиційним портфелем страховика.
Сфера наукових інтересів: фондовий ринок, інвестиційна діяльність, корпоративне управління, оцінка активів і бізнесу.

к.е.н., доцент

Лапiна Iрина Сергiiвна

Освіта: Одеський політехнічний інститут, 1982 р.
Досвід роботи: З 1983 р. – аспірант кафедри автоматизації управління та планування виробництва Одеського політехнічного інституту,
З 1986 р. – старший науковий співробітник кафедри економіки промисловості Одеського технологічного інституту харчової промисловості імені М. В. Ломоносова
З 1989 р. – старший викладач, доцент кафедри фінансів ОНЕУ
З 2001 р. – доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ
Дисципліни, які викладає: Фінансовий менеджмент, фінансовий контролінг, стратегія і тактика фінансового управління, управління фінансовою діяльністю підприємств, небанківські фінансові інститути
Сфера наукових інтересів: Фінансовий менеджмент, фінансовий контролін

Лапіна І. С. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. Величко та інш. / за ред. І. С. Лапіної. – Одеса: Атлант, 2016. – 313 с.

Підгорний А. З. Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів / А. З. Підгорний, Т. С. Корольова, Т. В. Павлова, І. С. Лапіна / за ред. А. З. Підгорного. – Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2017. – 152 с.

Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія / ред. В. Г. Баранова, О. М. Гончаренко. – Харків: «Діса плюс», 2019. – 370 с. 

Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні моделі та перспективи розвитку : монографія / за ред. О. М. Гончаренко, О. С. Світличної. – Одеса : Атлант, 2017. – 271 с.

Фінансовий ринок: навчальний посібник / С. С. Арутюнян, Л. В. Добриніна [та інш.] / за ред. С. С. Арутюнян. – Київ : Гуляєва В.М., 2018. – 484 с.

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська