It is important for every scientist to increase the index of citations of his works; their permanent and long-term storage; preservation of copyright; increasing the demand for the results of their research; raising positions in the ratings. 

Department of Marketing

Андрєєва Наталя Миколаївна

Наукове звання: Доктор економічних наук, старший науковий співробітник.
Education: Одеський національний політехнічний університет, 1993 рік випуску, спеціальність – економіка та управління в машинобудуванні.
Experience: 1993 – 2008 рік – робота в економічній структурі Одеського припортового заводу; 1993 – 2017 – аспірантура і наукова діяльність в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; 2008 – 2017 – викладацька діяльність на кафедрі маркетингу Одеського національного економічного університет.
Courses taught by: Стратегічний маркетинг; товарна інноваційна політика.
Scientific interests: Стратегічний, міжнародний та екологічний маркетинг; інвестиційно-інноваційна політика на державному, регіональному та локальному рівнях; екологізація секторів національної економіки; теорія формування та функціонування соціо-еколого-економічних систем.

Бербер Анастасія Ігорівна

Higher Education: Одеський національний економічний університет, магістр з маркетингу
Науковий ступінь: аспірантка
Наукове звання: Senior Lecturer
Experience: 1 рік
Дисциплини, які викладає:  Поведінка споживачів, Стратегія ділових переговорів,

Беспалов Володимиp Михайлович

Position:  Декан факультету міжнародної економіки Одеського національного економічного університету, відповідальний секретар Приймальної комісії ОНЕУ (2022 р.)
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент
Experience:  46 років (з 1976 р.)
Courses taught by: Імітаційне моделювання в маркетингу

Губерник Аркадій Олексійович

Higher Education: Одеський державний економічний університет, економіст
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук (2007 р.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Наукове звання: доцент кафедри маркетингу та міжнародної логістики
Experience:  17 років (з 2005 р. працює в ОНЕУ)
Має досвід голови ревізійної комісії ЗАТ “АВС Мікалс Індастрі”. Він займався розробкою проекту “Технопарк Теплодар” та був генеральним директором ТОВ “Технопарк Хемо-Поль” (виробництво хімії).
Займав посаду заступника голови постійної комісії з питань економіки, промисловості, розвитку підприємництва та регуляторної політики Одеської обласної ради.
Депутатом Одеської обласної ради (2015-2019 рр.)
Дисциплини, які викладає: виробнича практика за фахом (бакалаври, магістри)
Scientific interests: маркетинг-менеджмент, маркетингові дослідження
Державні нагороди України, дати нагородження: Заслужений економіст України, 2014 р., До 50-річчя факультету міжнародної економіки ОНЕУ – за плідну роботу;

Жарська Ірина Олександрівна

Наукове звання: к.е.н., доцент.
Education: Одеський національний економічний університет, 2003 р., Маркетинг.
Courses taught by: Маркетинг, логістика, маркетинг на ринку В2В.
Scientific interests: Логістика, маркетинг послуг.

Кочевой Максим Миколайович

Вища освіта – Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 1997, за спеціальністю Міжнародні економічні відносини, кваліфікація – спеціаліст з міжнародних економічних відносин Науковий ступінь, тема дослідження, рік – кандидат економічних наук, 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації:  «Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств», 2014 Вчене звання (рік) – доцент (2020 р.) Досвід роботи – 16 років Дисципліни, що викладає: «Брендінг», «Контактні аудиторії в маркетингу», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетинг у посередницькій діяльності», «Маркетингове ціноутворення» Підвищення кваліфікації –ТОВ «Телекард-Прилад», 2023  Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Новак Ганна Вячеславівна

Higher Education: Одеський національний політехнічний університет, 2008, за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст
Experience:: 1 рік (з 2020 р.)
Дисципліни, що викладає: «Вступ до фаху «Маркетинг»», «Стратегії ділових переговорів», «Виробнича практика (тренінг)»
Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди: 
Грамота «До 100-річчя Одеського національного економічного університету – за сумлінну працю» (2021)
Scientific interests: сучасний маркетинг, зміни викладацької діяльності під час пандемії, PR в цифровій економіці.

Обнявко Олександр Валентинович

Education: Одеський інститут народного господарства, 1982 р., спеціальність «Планування промисловості»
Experience: Працюю в ОНЕУ (бувш. ОІНГ) з 1982 р.
Courses taught by:«Маркетинг», «Маркетинговий аудит», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингова політика розподілу»
Scientific interests: Інтернет-маркетинг, маркетинг у соціальних мережах, внутрішній економічний механізм підприємства, економічний потенціал підприємства, економіка хлібопекарської галузі, економіка олійно-жирової промисловості, військова економіка, економіка колективних засобів розміщення, економіка знань, «зелена» економіка, бухгалтерський облік, аудит, маркетинговий аудит, контролінг, економічний аналіз

Полянська Ольга Євгенівна

Position: Провідний архітектор, дизайнер
Education: Одеський інженерно-будівельний інститут; рік випуску 1987; спеціальність-архітектор
Experience: По спеціальності- 25 років, викладання-4 роки
Courses taught by: Дизайн реклами
Scientific interests: Архітектура, дизайн

Саєнсус Марiя Анатолiiвна

Higher Education: Інженер-економіст, Одеський  технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова М.В., 1991р.,  Економіка і організація промисловості продовольчих товарів
Scientific title, academic degree: Доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та  управління  підприємствами ( за видами  економічної діяльності)», 2021р. «Організаційно-економічні основи управління холодною логістикою підприємств: теорія і практика»
Кандидат економічних наук,  08.06.02 «Менеджмент», 1995,  «Узгодження задач управління за фазами відтворення»
Доцент кафедри менеджменту, 2006
Position: Завідувач кафедри маркетингу  та міжнародної логістики ОНЕУ
Experience: З 1991-1993 рр. Одеській обласній державній  адміністрації .
У 1993-1995 рр. аспірантури,
З 2013 року вона займає посаду доцента кафедри маркетингу
З 2017 -2020 рр. докторантурі ОНЕУ
З 2022 року Завідувач кафедри маркетингу  та міжнародної логістики ОНЕУ

Сало Яна Вікторівна

Higher Education: Одеський державний економічний університет, 2014. Спеціальність «Управління персоналом та економіка праці».
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, тема дисертації «Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формування українського середнього класу», 2020 р.
Experience: 2013 – 2014 – бізнес-аналітик ТОВ «Люксофт-Україна»
2014 – 2017 – аспірантка кафедри управління персоналом та економіки праці. З 2017 року викладач кафедри  управління персоналом та економіки праці.
Disciplines: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Аудит персоналу», «Організація праці», «Ринок праці».
Підвищення кваліфікації: 2018 – 2019 – проходження курсів ділової англійської мови та складання іспиту. Отримання сертифікату LCCI Level 3 English for business – B2.
Scientific interests: Диференціація доходів населення, формування середнього класу, розвиток людського капіталу, поведінкова економіка.

Тарасова Крістіна Ігорівна

Education:Одеський державний економічний університет (2005-2010) спец. – прикладна статистика.
Courses taught by: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Інформаційні системи в маркетингу», «Муніципальний маркетинг», «Математичні і статистичні методи маркетингу»
Scientific interests: Економіко-математичні методи, ризики, цифрова економіка, економіка підприємства, маркетинг

Шкурупська Ірина Олександрівна

Education: Одеський національний економічний університет (2007), спеціальність «Маркетинговий менеджмент».
Courses taught by: Вступ до спеціальності «Маркетинг», Поведінка споживача », Маркетинг, Виставкова діяльність, Зв’язки з громадськістю (PR), маркетингові комунікації, Маркетинг в соціальних мережах.
Scientific interests: Інтегровані маркетингові комунікації, SMM, Інтернет Речей, мотиви поведінки споживачів, PR, копірайтинг, вимір ефективності маркетингових інструментів, альтернативні джерела енергії.

0
en_GBEnglish (UK)
ukУкраїнська en_GBEnglish (UK)