It is important for every scientist to increase the index of citations of his works; their permanent and long-term storage; preservation of copyright; increasing the demand for the results of their research; raising positions in the ratings.

Department of International Economic Relations

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Воронова Олена Вікторівна

Напрямок наукової діяльності: міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, глобальна економіка, зовнішньоекономічна діяльність регіону/підприємства, єврорегіональна політика

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Єрмакова Ольга Анатоліївна

Education:: 2006 Одеський державний економічний університет, факультет міжнародної економіки бакалавр із зовнішньоекономічної діяльності підприємства/регіону (з відзнакою)
2007 Одеський державний економічний університет, факультет міжнародної економіки магістр із зовнішньоекономічної діяльності підприємства/регіону (з відзнакою)
Дисципліни, які викладаються: «ЗЕД регіону: інституційні важелі», «Європейська інтеграція», «Економіка зарубіжних країн».
Напрямки наукових досліджень: Зовнішньоекономічна діяльність регіону, європейська інтеграція.

зав. кафедри,
Doctor of Economics, Professor

Козак Юрій Георгійович

Education: Одеський інститут народного господарства, 1970 р., спец. «Планування в промисловості», економіст.
Дисципліни, які викладаються: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Університетська освіта».
Напрямки наукових досліджень: міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, глобальна економіка, міжнародна торгівля, міжнародні фінанси, зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон, транскордонне співробітництво, міжнародна конкурентоспроможність: підприємство-регіон.

Economy of foreign countries : training manual / Y. Kozak, А. Gribincea, Т. Shengelia [та інш.] / ред. Y. Kozak, А. Gribincea. – Chisinau-IRIM, 2019. – 210 с.

Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв [та інш.] – 6-е вид., перероб. та доп. / ред. Ю. Г. Козак – Київ: ЦУЛ, 2019. – 292 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство – регіон : монографія / Ю. Г. Козак, І. О. Уханова, О. А. Єрмакова / ред. Ю. Г. Козак, І. О. Уханова. – Київ: ЦУЛ, 2019. – 173 с.

International Microeconomics: Questions and Answers / Edited by Yuriy Kozak , Temur Shengelia. – Tbilisi : Publishing House “Universal”, 2018 – 166 p.

International organizations: training manual / edited by Y. Kozak, T. Shengelia, O. Sulym. – Tbilisi : Publishing House “Universal”, 2018. – 230 p.

Основные закономерности и метаморфозы развития бизнеса в Грузии : монография / Т. Шенгелия, Ю. Козак, Х. Беришвили, О. Сукач. – Киев : ЦУЛ, 2018 – 100 c.

Kozak Y. Essentials of International finance: Questions & Answers // Y. Kozak, T. Shengelia, S. Ierokhin [and other] / Edited by Y. Kozak, T. Shengelia, S. Ierokhin. – Tbilisi: Publishing House „Universal“, 2017. – 288 р.

Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: підручник / Ю. Г. Козак. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с.

Козак Ю. Г. Міжнародні економічні відносини : запитання та вiдповiдi : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Т. Спорек, М. А. Заєць [та інш.]; за ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека, М. А. Зайця. – 5-те вид. перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 332 с.

Kozak Yu. Mathematical methods and models for master of economics: practicale applications. / edited by: Yu. Kozak, T. Shengelia, V. Matskul, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. – Tbilisi: Publishing House “Universal”. – 2017. – 250 p.

International trade: training manual / edited by Y. Kozak, A. Gribincea. –Chisinau: CEP-USM, 2016 – 258 p.

Introduction to International Marketing :Questions & Answers. – Edited by Y. Kozak, A Gribincea. – Chisinau: Print-Caro, 2016. – 279p.

World Economy and International Economic Relations: training manual. – Edited by Y. Kozak , T. Shengelia. – Tbilisi: PH «UNIVERSAL» , 2016. – 223 p.

World Economy: training manual, 5th. edition, revised and enlarged. – Edited by Y. Kozak, T. Shengelia – Tbilisi: PH «UNIVERSAL» , 2016. – 185 p.

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с.

Козак Ю. Г. Математичні методи та моделі для магістрантів з економіки. Практичні застосування: навч. посібник / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 252 с.

Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / Ю. Г. Козак, М. А. Заєць, Н. В. Притула та інші. – Одеса: «ТОВ.ПЛУТОН», 2016. – 352 с.

Основи зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Ю. Г. Козак, О. А. Єрмакова, Т. Спорек та інші. – видання 5-те, перероб. та доп. – Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2016. – 325 с.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Короленко Наталія Валеріївна

Education: 2006 р. – ОНУ ім. І.І. Мечникова, спеціальність “Міжнародні економічні відносини”.
Дисципліни, які викладаються: «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність», «Міжнародні економічні відносини».
Напрямки наукових досліджень: Міжнародна економіка, логістика.

Doctor of Economics, Professor

Масленніков Євген Іванович

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Cулим Олексій Володимирович

Education: Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка
Дисципліни, які викладаються: «Міжнародні організації»
Напрямки наукових досліджень: Міжнародні організації. Роль міжнародних організацій в регулюванні світових економічних зв’язків. Економіка зарубіжних країн. Україна в системі міжнародних економічних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство – регіон. Вплив культурних та етичних чинників на господарську поведінку та економічний розвиток. Ділові культури світу. Етика і соціальна відповідальність і міжнародному бізнесі. Крос-культурні комунікації в міжнародному бізнесі. Синергетика і процеси розвитку в соціально-економічних системах. Динаміка самоорганізації в системі міжнародної економіки.

Economy of foreign countries : training manual / Y. Kozak, А. Gribincea, Т. Shengelia [та інш.] / ред. Y. Kozak, А. Gribincea. – Chisinau-IRIM, 2019. – 210 с.

International microeconomics: questions and answers / Edited by Y. Kozak, A. Gribincea. – Chisinau-IRIM, 2017. – 242 р.

International Microeconomics: Questions and Answers / Edited by Yuriy Kozak , Temur Shengelia. – Tbilisi : Publishing House “Universal”, 2018 – 166 p.

International organizations: training manual / edited by Y. Kozak, T. Shengelia, O. Sulym. – Tbilisi : Publishing House “Universal”, 2018. – 230 p.

Kozak Y. Essentials of International finance: Questions & Answers // Y. Kozak, T. Shengelia, S. Ierokhin [and other] / Edited by Y. Kozak, T. Shengelia, S. Ierokhin. – Tbilisi: Publishing House „Universal“, 2017. – 288 р.

Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв [та інш.] – 6-е вид., перероб. та доп. / ред. Ю. Г. Козак – Київ: ЦУЛ, 2019. – 292 с.

Основи філософії: навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич / за ред. М. Ф. Шмиголя. – Київ: Центр учбової літератури, 2017 – 412 с.

Симоненко С. П. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 184 с.

Симоненко С. П. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – Ч. II. – 136 с.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Уханова Інна Олегівна

Education: Одеський державний економічний університет.
Дисципліни, які викладаються: «Міжнародний маркетинг», «Європейська інтеграція», «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка»
Напрямки наукових досліджень: Інвестиційно-інноваційний розвиток країн Європи в контексті формування їх міжнародної конкурентоспроможності. Міжнародна конкурентоспроможність: підприємство/регіон.

International microeconomics: questions and answers / Edited by Y. Kozak, A. Gribincea. – Chisinau-IRIM, 2017. – 242 р.

International trade: training manual / edited by Y. Kozak, A. Gribincea. –Chisinau: CEP-USM, 2016 – 258 p.

Kozak Y. Essentials of International finance: Questions & Answers // Y. Kozak, T. Shengelia, S. Ierokhin [and other] / Edited by Y. Kozak, T. Shengelia, S. Ierokhin. – Tbilisi: Publishing House „Universal“, 2017. – 288 р.

Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв [та інш.] – 6-е вид., перероб. та доп. / ред. Ю. Г. Козак – Київ: ЦУЛ, 2019. – 292 с.

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с.

Козак Ю. Г. Міжнародні економічні відносини : запитання та вiдповiдi : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Т. Спорек, М. А. Заєць [та інш.]; за ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека, М. А. Зайця. – 5-те вид. перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 332 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство – регіон : монографія / Ю. Г. Козак, І. О. Уханова, О. А. Єрмакова / ред. Ю. Г. Козак, І. О. Уханова. – Київ: ЦУЛ, 2019. – 173 с.

Факультет міжнародної економіки Одеського національного економічного університету: історія і досвід. – Одеса: «ВМВ», 2019. – 122 с.

0
en_GBEnglish (UK)
ukУкраїнська ru_RUРусский en_GBEnglish (UK)