Кафедра банківської справи

к.е.н., доцент

Арутюнян Рузанна Разміковна

Дисципліни: Гроші та кредит, Фінанси, гроші та кредит
Сфера наукових інтересів: Кредитна система України, фінансове посередництво, ринок фінансових послуг (банківський сегмент, як частина фінансового ринку), фінансова глобалізація, інтеграційні процеси в діяльності банків і небанківських фінансово-кредитних установ

к.е.н., доцент

Гаркуша Юлія Олександрівна

Вища освіта: Полтавська державна аграрна академія
Досвід роботи: з 2006 по 2009 рр. – Полтавська державна аграрна академія, викладач кафедри фінансів і кредиту; з 2009 – Одеський державний економічний університет, викладач, доцент кафедри банківської справи.
Дисципліни: «Гроші та кредит», «Операції Центрального банку», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Основи банківської справи», «НБУ і грошово-кредитне регулювання», «Банки на фінансовому ринку».
Мовні компетенції: польська – B2.

к.е.н., ст. викладач

Деркач Юлія Борисівна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет (1999) з відзнакою
Досвід роботи: з 2008 – Одеський державний економічний університет, ст. викладач кафедри банківської справи, з 2000-2012 рр. – ЮГРУ ПРИВАТБАНК, провідний економіст «Бізнесу крупних та VIP-корпоративних клієнтів»
Дисципліни: Банківські операції, Банківська справа.
Мовні компетенції: англійська – B2 (Перші Київські державні курси іноземних мов).

В.о. зав. кафедри д.е.н., доцент

Жердецька Лілія Вікторівна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет (2003) з відзнакою
Досвід роботи: з 2003 – Одеський національний економічний університет, викладач, доцент кафедри банківської справи
Дисципліни: Аналіз банківської діяльності, Ціноутворення в банківській справі, Управління системним ризиком банківського сектору економіки, Банківський ризик-менеджмент.
Мовні компетенції: англійська – B2 (FCE, Cambridge Assessment).

д.е.н., доцент

Завадська Діана Володимирівна

Освіта: Одеський державний політехнічний університет, 1999, Менеджмент
організацій
Досвід роботи: з 2008 — Одеський державний економічний університет,
доцент кафедри банківської справи
Дисципліни: Інноваційний маркетинг у банку
Наукові інтереси: Система фінансування, фінансовий потенціал, кредитний
потенціал, фінансовий кластер, банківське проектне фінансування,
інноваційне кредитування, інноваційний потенціал, інноваційний маркетинг,
інноваційні ризики, регіональна економіка, інноваційний розвиток економіки
Мовні компетенції: англійська – В2 (LCCI, EFB – London Chamber of
Commerce and Industry, English for Business)

д.э.н., профессор 

Коваленко Вікторія Володимирівна

Вища освіта: Сумський сільськогосподарський інститут (1993) з відзнакою
Досвід роботи: 1993-1996 – Сумський сільськогосподарський інститут, асистент кафедри фінансів; 1996-2011 – Українська академія банківської справи, доцент кафедри банківської справи; з 2011 – Одеський національний економічний університет, професор кафедри банківської справи
Дисципліни: Методологія наукових досліджень, Управління фінансовою стійкістю банку, Фінансовий моніторинг в банку
Наукові інтереси: фінансова стійкість, фінансова безпека, ресурсний потенціал, капіталізація, розвиток фінансового ринку

Коваленко В. В. Роль банків у забезпеченні сталого розвитку реального сектору економіки України: монографія / В. В. Коваленко, Л. М. Рябініна, Р. Р. Арутюнян та інш. / за ред. В. В. Коваленко. – Одеса, ОНЕУ, 2016. – 244 с.

Коваленко В. В. Управління забезпеченням банківських позичок: теоретичний та практичний аспекти: монографія / В. М. Гагауз, В. В. Коваленко, Л. В. Кузнєцова. – Харків: Діса плюс, 2016. – 204с.

 Коваленко В. В. Обеспечение финансовой устойчивости банков: теоретические и практические аспекты: монография / В. В. Коваленко, Ю. А. Гаркуша. – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 113с.

 Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – Київ: «Центр учбової літератури», 2016. – 520 с.

Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти: монографія / за ред. В. В. Коваленко. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 304 с.

к.е.н., доцент

Сергєєва Олена Степанівна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет (1995)
Досвід роботи: з 2018 р. – доцент кафедри банківської справи ОНЕУ, з 2013 по 2018 рр. – ст. викладач кафедри ОНЕУ, з 2003 по 2013 рр. – викладач кафедри банківської справи.
Дисципліни: Вступ до фаху, Гроші та кредит, Операції банків на ринку золота, Банківська безпека.
Мовні компетенції: англійська – B2 (КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов»).

к.е.н., доцент

Сирчин Олександр Леонідович

Вища освіта: Вища економічна; Одеський інститут національного господарства (1982)
Досвід роботи: З 1987 року (доцент ОНЕУ)
Дисципліни: Гроші та кредит; Планування у банківській справі
Наукові інтереси: Банківська справа; Грошово-кредитна політика

к.е.н., доцент

Тарасевич Наталія Вадимівна

Вища освіта: Одеський інститут народного господарства (1985) з відзнакою
Досвід роботи: з 1996 – Одеський державний економічний університет, доцент кафедри банківської справи
Дисципліни: Фінансовий менеджмент в банках, Гроші і кредит
Наукові інтереси: Фінансовий менеджмент в банках, Гроші і кредит

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська