Кафедра банківської справи

к.е.н., доцент

Гаркуша Юлія Олександрівна

Вища освіта: Полтавська державна аграрна академія
Досвід роботи: з 2006 по 2009 рр. – Полтавська державна аграрна академія, викладач кафедри фінансів і кредиту; з 2009 – Одеський державний економічний університет, викладач, доцент кафедри банківської справи.
Дисципліни: «Гроші та кредит», «Операції Центрального банку», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Основи банківської справи», «НБУ і грошово-кредитне регулювання», «Банки на фінансовому ринку».
Мовні компетенції: польська – B2.

к.е.н., ст. викладач

Деркач Юлія Борисівна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет (1999) з відзнакою
Досвід роботи: з 2008 – Одеський державний економічний університет, ст. викладач кафедри банківської справи, з 2000-2012 рр. – ЮГРУ ПРИВАТБАНК, провідний економіст «Бізнесу крупних та VIP-корпоративних клієнтів»
Дисципліни: Банківські операції, Банківська справа.
Мовні компетенції: англійська – B2 (Перші Київські державні курси іноземних мов).

В.о. зав. кафедри д.е.н., доцент

Жердецька Лілія Вікторівна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет (2003) з відзнакою
Досвід роботи: з 2003 – Одеський національний економічний університет, викладач, доцент кафедри банківської справи
Дисципліни: Аналіз банківської діяльності, Ціноутворення в банківській справі, Управління системним ризиком банківського сектору економіки, Банківський ризик-менеджмент.
Мовні компетенції: англійська – B2 (FCE, Cambridge Assessment).

д.е.н., доцент

Завадська Діана Володимирівна

Освіта: Одеський державний політехнічний університет, 1999, Менеджмент
організацій
Досвід роботи: з 2008 — Одеський державний економічний університет,
доцент кафедри банківської справи
Дисципліни: Інноваційний маркетинг у банку
Наукові інтереси: Система фінансування, фінансовий потенціал, кредитний
потенціал, фінансовий кластер, банківське проектне фінансування,
інноваційне кредитування, інноваційний потенціал, інноваційний маркетинг,
інноваційні ризики, регіональна економіка, інноваційний розвиток економіки
Мовні компетенції: англійська – В2 (LCCI, EFB – London Chamber of
Commerce and Industry, English for Business)

д.э.н., профессор 

Коваленко Вікторія Володимирівна

Вища освіта: Сумський сільськогосподарський інститут (1993) з відзнакою
Досвід роботи: 1993-1996 – Сумський сільськогосподарський інститут, асистент кафедри фінансів; 1996-2011 – Українська академія банківської справи, доцент кафедри банківської справи; з 2011 – Одеський національний економічний університет, професор кафедри банківської справи
Дисципліни: Методологія наукових досліджень, Управління фінансовою стійкістю банку, Фінансовий моніторинг в банку
Наукові інтереси: фінансова стійкість, фінансова безпека, ресурсний потенціал, капіталізація, розвиток фінансового ринку

к.е.н., викладач

Кретов Дмитро Юрійович

Вища освіта: Одеський національний економічний університет, 2013, Фінанси та кредит
Науковий ступінь:  к. е. н., «Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах економічної циклічності », 2018
Досвід роботи: з 2014 р. – Одеський національний економічний університет, аспірант, викладач, старший викладач кафедри банківської справи
Дисципліни: Управління взаємовідносин банку з клієнтами, Банківські системи, Маркетинг партнерських відносин у банках

к.е.н., викладач

Няньчук Наталія Юріївна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет, 2000 (з відзнакою)
Дисертація: “Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств” (к.е.н. – 2006 р.)
Викладає з 2000 р. (в ОНЕУ – з 2000 р.)
Наукові інтереси: кредитна діяльність банків, управління банківськими ризиками

 викладач

Радова Наталія Володимирівна

Вища освіта: Магістр за спеціальністю «Економіка підприємства» кваліфікація – економіст (закінчила Одеський національний економічний університет (2005 р.),
Кандидатська дисертація: «Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств» (2006)
Вчене звання: старший викладач
Наукова ступінь: Кандидат економічних наук, «Фінансове забезпечення процесів злиття та поглинання комерційних банків в Україні»,  ДК №0241179 від 23.09.2014р
Досвід роботи: З 2000 – Одеський національний економічний університет, викладач, доцент кафедри банківської справи
Дисципліни:

  • «Облік та оподаткування» (ПП21)
  • «Інформаційні системи і технології в фінансовій та банківській сфері» (ВК10-11)

Наукові інтереси:
Облік та оподаткування у банках, процеси злиття та поглинання банків, консолідація капіталу в умовах нестабільності фінансового ринку України, банківський кредит у формуванні фінансово-інвестиційного механізму розвитку.

к.е.н., доцент

Сергєєва Олена Степанівна

Вища освіта: Одеський державний економічний університет (1995)
Досвід роботи: з 2018 р. – доцент кафедри банківської справи ОНЕУ, з 2013 по 2018 рр. – ст. викладач кафедри ОНЕУ, з 2003 по 2013 рр. – викладач кафедри банківської справи.
Дисципліни: Вступ до фаху, Гроші та кредит, Операції банків на ринку золота, Банківська безпека.
Мовні компетенції: англійська – B2 (КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов»).

к.е.н., доцент

Тарасевич Наталія Вадимівна

Вища освіта: Одеський інститут народного господарства (1985) з відзнакою
Досвід роботи: з 1996 – Одеський державний економічний університет, доцент кафедри банківської справи
Дисципліни: Фінансовий менеджмент в банках, Гроші і кредит
Наукові інтереси: Фінансовий менеджмент в банках, Гроші і кредит

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська