Для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах.

Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Бабій Олег Миколайович

Освіта: ОДЕУ, 1998
Досвід роботи: З 2003 – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ
Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, потенціал та розвиток підприємства, управління потенціалом підприємства
Сфера наукових інтересів: оцінка ринкової вартості промислових підприємств

Грінченко Раїса Володимирівна

Освіта: вища (магістр за спеціальністю «Економіка підприємства», 2005р.)
Досвід роботи: 2006-2012рр. – економіст обліково-економічної служби ТОВ «Інвестиційна група «Рост»
2010 – 2013рр. – асистент кафедри економіки промисловості ОНАХТ
2013 – по теперішній час – доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ
Дисципліни, які викладає: Економіка підприємства, Економіка, організація та управління підприємством сфери послуг
Сфера наукових інтересів: залучення інвестицій, розвиток підприємств агропромислового комплексу

Дегтярьова Ольга Олександрівна

Oсвіта: Одеський національний політехнічний університет
Досвід роботи: Після закінчення аспірантури працює на кафедрі
Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, економічна діагностика, контролінг
Сфера наукових інтересів: контролінг, відновлювальна енергетика

Єгупов Юрій Артемович

Освіта: Одеський институт народного господарства, 1977 р.
Досвід роботи: 1979-1982 – аспірант кафедри управління та математичних методів в економіці; 1982 -1984 – молодший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії Мінлегхарчомаш СРСР; 1984-1990 викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ, 1991 -… – доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ, 2008 -…..заступник завідуючого кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ.
Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, планування та контроль, управління витратами, бізнес-планування, організація виробництва, внутрішній економічний механізм підприємства.
Сфера наукових інтересів: використання ринкових інструментів в організації та плануванні промислового виробництва, методологічні засади бізнес-планування, проблеми формування адекватного ринковим умовам внутрішнього економічного механізму підприємства тощо. Має багаторічну практику розробки бізнес-планів інвестиційних проектів у різних галузях народного господарства.

Кічук Оксана Сергіївна

Освіта: Вища (магістр за спеціальністю «Облік і аудит» ОДЕУ, 2002)
Пройшла підготовку викладача-інструктора програми CNFA «Бізнес-планування», «Ринкова стратегія», Консультативна теорія продажу», «Фінансовий менеджмент» (2004).
«Менеджмент сільським господарством» в рамках польсько-українського проекту “Нові виклики перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України: обмін досвідом”(2006).
Досвід роботи: З 2003–2007 – керівник відділу «Мікрофінансування» Програма підвищення рівня життя сільського населення, Міністерства Великобританії в справах міжнародного розвитку (Ukraine Rurallivelihoods programme, British Department for International Development (DFID)).
З 2003–2008 –економіст-консультант, викладач тренінгів ТОВ «Консалтагро»
З 2006-2007 – координатор проекту HPIUSAIDв Одеському регіоні.
З 2005 – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ
З 2011 по теперішній час доценткафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ
Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, стратегія підприємства, внутрішній економічний механізм підприємства
Сфера наукових інтересів: розвиток малого та середнього підприємництва

Кошельок Галина Володимирівна

Освіта: Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. М.О. Вознесенського.
Досвід роботи: 1990-1993 р.р. – заступник директора з виробничої практики Одеського фінансового технікуму, 1993-2004 р.р. заступник директора з виробничої практики Одеського фінансово-економічного коледжу, 2004-2008 р.р. ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, статистики та аналізу Одеського інституту фінансів УДУЕМТ, з 2008 р. по теперішній час доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ.
Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, економічна безпека підприємства, внутрішній економічний механізм підприємства
Сфера наукових інтересів: економіка, фінанси, аналіз

Куклінова Тетяна Вікторівна

Освіта: У 2002р. закінчила Одеський державний економічний університет.
Досвід роботи: Має досвід роботи у декількох комерційних структурах. Після закінчення аспірантури з 2008р. працює на кафедрі.
Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства», «Комерційна діяльність підприємств».
Сфера наукових інтересів: Малі та середні підприємства, розвиток підприємств. Приймає участь в міжнародному проекті «Tuning Educational Structures in Europe».

Літвінов Олександр Сергійович

Освіта: ОДЕУ, 1999
Досвід роботи:
З 2002 – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ
3 2021 року – проректор з наукової роботи ОНЕУ
Дисципліни, які викладає: тренінг-курс Організація стартапа, Економіка підприємства, Планування та контроль підприємницької діяльностіна, комерційна діяльність підприємств.
Сфера наукових інтересів: управління інтелектуальним капіталом підприємства, орагнізація стартапів

Літвінова Вікторія Олександрівна

Освіта: вища (ОДЕУ, ФЕУВ – 1999 р., магістр)
Дисципліни, які викладає: тренінг-курс Організація стартапа, Економіка підприємства, Планування та контроль підприємницької діяльностіна, комерційна діяльність підприємств.
Сфера наукових інтересів: управління інтелектуальним капіталом підприємства, орагнізація стартапів

Орленко (Сопенюк) Ольга Михайлівна

Освіта: Одеський державний економічний університет, ФЕУВ, за спеціальністю “Економіка підприємства”, 2005р.
Досвід роботи: з 2007р. викладач кафедри «Економіка підприємства», ОДЕУ.
Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, планування і контроль на підприємстві, управління витратами
Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток вітчизняних підприємств, проблеми зростання продуктивності праці на сучасних підприємствах

Семенова Валентина Григорівна

Освіта: вища Одеський інститут народного господарства
Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Основи підприємницької діяльності», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Обґрунтування господарських ризиків», «Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства».
Сфера наукових інтересів: Інноваційна діяльність підприємства, процеси формування інтелектуальної власності підприємства

Танасюк Ірина Михайлівна

Освіта: Одеський інститут народного господарства
Досвід роботи: Після закінчення аспірантури працює на кафедрі
Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, стратегія підприємства
Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, ефективний розвиток підприємства

Янковий Олександр Гнригорович

Oсвіта: ОІНГ, 1972 р.
Досвід роботи: З 1975 р. – викладач кафедри управління і математичних методів в економіці,
З 1983 р. – старший викладач, доцент, професор кафедри статистики,
з 2008 р. – завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ
Дисципліни, які викладає: Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством, статистичний аналіз і прогнозування економічної динаміки, багатовимірні статистичні методи
Сфера наукових інтересів: Математико-статистичне моделювання і прогнозування розвитку промислових підприємств, економетрія, оцінка латентних ознак в економіці, економіка підприємства

0
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська