Кафедра фінансів

к.е.н., ст. викладач

Богатирьова Євгенія Миколаївна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2005 року.
Дисципліни, які викладає: Фінанси, Оподаткування
Сфера наукових інтересів: Фінанси, Оподаткуання, Податкова політика, Податкові реформи.

Богатырева Е. Н. Оценка эффективности реформирования налоговой системы Украины / Е. Н. Богатырева // Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические исследования: монография /под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. – Харьков: «Диса плюс», 2016. – С. 153–175.

Волохова І. С. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / І. С. Волохова, І. О. Луніна, М. О. Слатвінська, А. В. Хомутенко та інші / за ред. д-ра екон.наук І. С. Волохової. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 383 с.

Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические исследования: монография / под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. – Харьков: Издательство «Диса плюс» , 2016. –240 с.

Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.

Фінанси: навчальний посібник / І. С. Волохова, Н. А.Шикіна, О. Г. Волкова та ін. / за заг. ред. І. С. Волохової. – Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.

к.е.н., доцент

Васютинська Людмила Анатоліївна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2006 року.
Дисципліни, які викладає: “Фінанси”; “Міжнародні фінанси”; “Фінанси зарубіжних каїн”; “Бюджетна системи”; “Бюджетно-податкова політика”; “Організація міжбюджетних відносин”.
Сфера наукових інтересів: видатки бюджету, управління бюджетом, державний борг; фінансові ресурси; теорія фінансів.

Васютинська Л. А. Міжнародні фінанси : навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.

Волохова І. С. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / І. С. Волохова, І. О. Луніна, М. О. Слатвінська, А. В. Хомутенко та інші / за ред. д-ра екон.наук І. С. Волохової. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 383 с.

Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические исследования: монография / под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. – Харьков: Издательство «Диса плюс» , 2016. –240 с.

Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.

Фінанси: навчальний посібник / І. С. Волохова, Н. А.Шикіна, О. Г. Волкова та ін. / за заг. ред. І. С. Волохової. – Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.

викладач

Великсар Тетяна Ігорівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2010 року.
Дисципліни, які викладає: “Бюджетна система”, “Місцеві фінанси”, “Бюджетний менеджмент”, “Організація міжбюджетних відносин”, “Митна справа”, “Фінанси”
Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення галузей соціальної сфери, державні та недержавні фонди цільового призначення.

к.е.н., ст. викладач

Волкова Оксана Георгіївна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2010 року.
Дисципліни, які викладає: “Фінанси”, “Оподаткування”, “Фінанси зовнішньекономічної діяльності”, “Податковий менеджмент”, “Державний фінансовий аудит”
Сфера наукових інтересів: кредитна кооперація, фінансовий ринок

д.е.н., професор

Волохова Ірина Семенівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2003 року.
Дисципліни, які викладає: “Місцеві фінанси”, “Кошторисне фінансування та тарифна політика”, “Фінанси державного сектору економіки”, “Організація міжбюджетних відносин”, “Міжнародні фінанси”
Сфера наукових інтересів: місцеві фінанси, державні фінанси, міжбюджетні відносини

д.е.н., доцент

Волохова Майя Петрівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: з вересня 2003 року
Дисципліни, які викладає: «Фінанси», «Оподаткування», «Податкова система», «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності», «Бюджетно-податкова політика», «Податковий облік та звітність»,
«Адміністрування податків та зборів»
Сфера наукових інтересів: стратегічні напрямки розвитку підприємницького сектора України, фіскальний потенціал розвинених країн та України

к.е.н., доцент

Дубовик Ольга Юхимівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 1996 року.
Дисципліни, які викладає: “Податкова система”, “Податковий менеджмент”, “Митна справа”
Сфера наукових інтересів: оподаткування, податкове планування та регулювання, адаптація податкової системи України до вимог ЄС, проблеми уникнення та ухилення від сплати податків, податкове навантаження, проблеми усунення подвійного оподаткування в Україні, проблеми функціонування вільних економічних зон в Україні, проблеми оподаткування офшорних товарів, реформування податкової системи України, наукове керівництво дисертаційними дослідженнями

Волохова І. С. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / І. С. Волохова, І. О. Луніна, М. О. Слатвінська, А. В. Хомутенко та інші / за ред. д-ра екон.наук І. С. Волохової. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 383 с.

Дубовик О. Е. Теоретические основы налогового реформирования / О. Е. Дубовик // Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические исследования: монография / под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. – Харьков: «Диса плюс», 2016. – С. 8-41.

Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: навчальний посібник / О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 248 с.

Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические исследования: монография / под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. – Харьков: Издательство «Диса плюс» , 2016. –240 с.

Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.

Фінанси: навчальний посібник / І. С. Волохова, Н. А.Шикіна, О. Г. Волкова та ін. / за заг. ред. І. С. Волохової. – Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.

к.е.н., доцент

Коцюрубенко Ганна Миколаївна

Освід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2008 року.
Дисципліни, які викладає: “Фінанси”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінанси зарубіжних країн”
Сфера наукових інтересів: фінанси домогосподарств та функціонування домогосподарств як суб’єктів фінансових відносин, формування фінансового потенціалу держави

к.е.н., ст. викладач

Курганська Елеонора Іванівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2010 року.
Дисципліни, які викладає:
“Бюджетна система”, “Фінанси”, “Бюджетний менеджмент”, “Казначейська система”
Сфера наукових інтересів: бюджетна система, фінанси, система казначейства, бБюджетний та казначейський менеджмент

к.е.н., ст. викладач

Луценко Ірина Сергіївна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2007 року.
Дисципліни, які викладає: “Податкова система”, “Оподаткування суб’єктів господарювання”, “Податковий облік та звітність”, “Організація та методика податкових перевірок”, “Адміністрування податків та зборів”, “Фінансовий контроль”
Сфера наукових інтересів: податкова політика, фінанси зовнішньоекономічної діяльності

Волохова І. С. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / І. С. Волохова, І. О. Луніна, М. О. Слатвінська, А. В. Хомутенко та інші / за ред. д-ра екон.наук І. С. Волохової. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 383 с.

Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.

Фінанси: навчальний посібник / І. С. Волохова, Н. А.Шикіна, О. Г. Волкова та ін. / за заг. ред. І. С. Волохової. – Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.

Фінансова політика зовнішньоекономічної діяльності [Текст ]: навчальний посібник / В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко, О. Г. Волкова – Харків: «Діса плюс», 2018. – 370 с.

Хомутенко А. В. Державний аудит публічних фінансів: навч.посіб / В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко. – Одеса: «Кримполіграфпапір», 2016. – 412 с.

к.е.н.,  викладач

Мартинюк Ірина Василівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2009 року.
Дисципліни, які викладає: “Податкова система”, “Податковий менеджмент”, “Оподаткування”
Сфера наукових інтересів: фінанси, податкова політика, екологічні податки, природно-ресурсні платежі

к.е.н., доцент

Слатвінська Марина Олександрівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2004 року
Дисципліни, які викладає: “Податкова система”, “Податковий менеджмент”, “Фінанси”, “Фінансовий контроль”, “Місцеві фінанси”, “Бюджетно-податкова політика”
Сфера наукових інтересів: фіскальна політика, податкове регулювання, публічні фінанси, оподаткування суб’єктів господарювання, інвестиційна та інноваційна діяльність

к.е.н., доцент

Шикіна Наталія Анатоліївна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2000 року.
Дисципліни, які викладає: “Фінанси”, “Бюджетний менеджмент”,
Сфера наукових інтересів: державні фінанси, фінанси домогосподарств, пенсійне страхування.

професор

Хомутенко Алла Віталіївна

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2007 року.
Дисципліни, які викладає: “Фінансовий контроль”, “Державний фінансовий аудит”, “Податкова система”, “Митна справа”
Сфера наукових інтересів: фінансовий контроль; державний фінансовий аудит; податкова система; податковий контроль

професор

Хомутенко Віра Петрівна

Досвід науково-педагогічної діяльності: з 1981 року
Дисципліни, які викладає: “Державний фінансовий аудит”, “Економічна експертиза в сфері оподаткування”, “Оподаткування субєктів господарювання”, “Адміністрування податків та зборів”, “Організація та методика податкових перевірок”
Сфера наукових інтересів: система фінансового контроля (державний аудит, незалежний аудит, податковий та митний контроль); система оподаткування (податкова політика, податки та збори ); зовнішньо-економічна діяльність субєктів господарювання; судово- економічна експертиза

0
ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська