Публікаційна активність науково-педагогічних працівників Одеського національного економічного університету

У розділі «Публікаційна активність науково-педагогічних працівників ОНЕУ» представлені наукові праці які розміщені в Репозіторію ОНЕУ, Google Scholar, в ідентифікаторах ORCID, Publons, в наукометричних базах Web of Science, та Scopus.

Публікаційна активність останніми роками є однією з важливіших складових при оцінюванні (складанні рейтингів) університетів і наукових установ.
Для оцінювання результативності наукової діяльності університету важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів. Завданням наукометричних баз даних є дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.
Для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах.

Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська